«

»

Cum sa evitam corectiile financiare, utilizand eficient Fondurile Europene

Share

fonduri_europeneIn calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, Romania trebuie sa isi indepli­neasca obligatiile pe care si le-a asumat prin Tratatul de aderare. Avand in vedere acest fapt, legislatia nationala detaliaza si faciliteaza aplicarea in practica a legislatiei Uniunii Europene. Suprematia dreptului comunitar impune ca aceasta sa nu poata deroga de la dispozitiile legislatiei UE. Si hotararile judecatoresti pronuntate de instantele Uniunii Europene se aplica in mod obligatoriu, atat intre partile din proces, cat si tuturor autoritatilor publice din toate statele membre, precum si persoanelor fizice si juridice din statele membre ale UE.

In aceste conditii, este deosebit de important ca autoritatile publice, cat si beneficiarii proiectelor cofinantate din fonduri europene, sa cunoasca si sa aplice legislatia UE, precum si legislatia nationala armonizata cu aceasta, cu scopul de a preveni si a combate posibilele nereguli si fraude. Un accent deosebit, in cazul celor care sunt beneficiari de fonduri europene, se pune pe prevenirea situatiilor de incompatibilitate si/sau conflict de interese, situatii care pot conduce la sanctiuni administrative si penale.

Un rol esential in acest proces il are monitorizarea permanenta a proiectelor, pe toata durata de implementare si ulterior, in perioada post implementare.

 

In ceea ce priveste proiectele de constructii, o utilizare eficienta a fondurilor europene, precum si evitarea corectiilor financiare / cheltuieli neeli­gibile, sunt obiective care se doresc a fi atinse de catre fiecare beneficiar de fonduri europene.

Pentru aceasta sunt necesare:

 • O buna cunoastere a legislatiei privind calitatea in constructii si responsabilitatea factorilor implicati in proiectarea si realizarea constructiilor;
 • Dezvoltarea de cunostinte privind implementarea proiectelor in constructii;
 • Dezvoltarea de cunostinte pri­vind monitorizarea pe toata durata de implementare a proiectelor, inclusiv a proiectelor generatoare de venit si urmarirea realizarii indicatorilor prevazuti in contractele de finantare;
 • Dezvoltarea de cunostinte pri­vind intocmirea documentatiei de atribuire, precum si derularea procedurilor de achizitii publice prevazute in cadrul contractelor de finantare;
 • Dezvoltarea de cunostinte in ce priveste sursele de finantare si con­ditiile acordarii acesteia, in vederea identificarii celei mai potrivite / compatibile surse de finantare pentru atingerea obiectivului dorit.

Monitorizarea permanenta a unui proiect este necesara si are ca obiective principale:

 1. Masurarea progreselor inregis­­trate, raportate la prevederile contractului de finantare;
 2. Culegerea de informatii in ve­derea evaluarii proiectului si aprecierii modului de derulare;
 3. Culegerea de informatii cu pri­vire la derularea activitatilor prevazute in proiect precum si a aspectelor financiare;
 4. Analiza informatiilor in vederea reducerii efective a aparitiei riscurilor in implementare.

Urmarirea permanenta a progresului unui proiect are ca scop:

 1. Identificarea oricarei deviatii care ar putea sa apara de la indicatorii mentionati in proiect;
 2. Urmarirea respectarii procedu­rilor de achizitii;
 3. Identificarea punctelor tari si a punctelor slabe, in vederea informarii decidentilor cu scopul luarii masurilor corective de sprijinire a implementarii in bune conditii.

Monitorizarea unui proiect cu finantare nerambursabila are in vedere urmatoarele domenii:

 1. Monitorizarea progresului tehnic;
 2. Monitorizarea financiara – presupune urmarirea incadrarii corecte a sumelor in liniile bugetare aprobate, precum si incadrarea in limi­tele fiecarei linii bugetare;
 3. Monitorizarea de conformitate – presupune verificarea permanenta a respectarii regulilor impuse de fiecare program de finantare in parte.

Monitorizarea permanenta a unui proiect permite managerului de proiect, membrilor echipei de impementare si membrilor parteneriatului sa identifice din timp un posibil risc si sa ia masuri pentru inlaturarea lui, astfel incat aceasta actiune proactiva sa asigure implementarea cu succes a proiectului.

Avand in vedere aceste aspecte, managerul de proiect, managerul financiar, expertul pentru achizitii publice, precum si ceilalti membri ai echipei de implementare, trebuie sa cunoasca temeinic prevederile legislatiei comunitare si ale legislatiei nationale specifice, precum si re­gulile programului de finantare si prevederile contractului de finantare.

Cunoasterea acestora si respec­tarea procedurilor de lucru stabilite de finantator asigura atingerea obiectivelor stabilite prin proiect, in perioada de timp stabilita si, ceea ce este foarte important pentru orice Beneficiar de fonduri nerambur­sa­bile, obtinerea intregii finantari stabilite de la semnarea contractului de finantare, fara aplicarea de corectii financiare sau stabilirea unor cheltuieli neeligibile.

Autor:
Codrina Andrioaiei, trainer expert in achizitii publice si implementarea proiectelor cu fonduri comunitare – NEW EUROPE CONSULTING SRL

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 121 – decembrie 2015, pag. 28

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2015/12/01/cum-sa-evitam-corectiile-financiare-utilizand-eficient-fondurile-europene/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.