«

»

Performanta energetica a cladirilor. Observatii si comentarii la Ordonanta nr. 13/2016

Share

Performanta energetica a cladirilor.
Observatii si comentarii la Ordonanta nr. 13/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005

legislatie_2Istoricul preocuparilor legislativului privind cresterea performantelor energetice ale cladirilor are un reper important in anul 2005, atunci cand a fost elaborat cadrul legal, care a facut posibila punerea in opera a programelor nationale de renovare a cladirilor.

Ulterior, legea a fost modificata pentru a transpune prevederile Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor (Legea nr. 159 din 23 iulie 2013), sub amenintarea procedurii de infringement impotriva Romaniei. Pana la acea data, autoritatile nu furnizasera, inca, informatii cu privire la implementarea Directivei, care ar fi trebuit sa fie transpusa in legislatia nationala pana la 9 iulie 2012.

Dupa indeplinirea acestei obligatii si trecerea a inca trei ani, in februarie 2016, asa cum se precizeaza in Nota de Fundamentare a Guvernului Romaniei: „Avand in vedere dosarul EU PILOT 7949/15/ENER, cu privire la implementarea corecta si completa a prevederilor Directivei 2010/31/UE (EPBD) a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010, privind performanta energetica a cladirilor si in conformitate cu calendarul propus pentru concordanta cu prevederile Directivei 2010/31/UE, este necesara modificarea si completarea Legii nr. 372/2005, privind performanta energetica a cladirilor, republicata.” 

Iata ca, dupa sase ani de la aparitia EPBD si dupa trei ani si jumatate de la depasirea termenului de transpunere in legislatia nationala, Guvernul Romaniei incearca sa-si respecte obligatiile asumate. Urmeaza sa vedem din reactia CE daca a reusit sau nu.

Oricum, Ordonanta (sau Legea, daca legislativul va avea timp sa se ocupe de ea) va trebui din nou modificata pentru ca, in prezent, EPBD se afla la finalul unui proces de evaluare de catre DG ENER, C.3, la finalul caruia Comisia va emite o noua forma a Directivei pe care Statele Membre vor trebui sa o aplice si, cu o mare intarziere, desigur, o va pune in practica si Romania, insa numai dupa ce, conform traditiei, va fi amenintata cu o noua procedura de infringement.

Pentru o perioada de zece zile, in luna ianuarie 2016, proiectul Ordonantei nr. 13/2016 a fost supus dezbaterii publice. Din analiza comparativa a textului propus initial si a celui care a fost aprobat de Guvern, se pare ca societatea civila nu a avut nicio reactie. Totusi, stim din surse sigure ca au existat unele puncte de vedere diferite si su­gestii de imbunatatire a textului Ordonantei, care insa au fost desconsiderate. Sa nu ne miram, aceasta este o practica veche a autoritatilor din Romania care „bifeaza” birocratic si cu lehamite obligatiile care-i revin din apartenenta la UE, fara a avea in vedere scopul si efectul scontat al acestora.

Ce propuneri de imbunatatire a ordonantei au fost facute? Incercam in cele ce urmeaza sa le sintetizam pe cele pe care le cunoastem (nu ne indoim de faptul ca au existat si altele):

Textul Ordonantei:

Art. 3. – Definitii

„15. cladire al carei consum de energie este aproape egal cu zero – cladire cu o performanta energe­tica foarte ridicata, la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scazut si este acoperit, in proportie de minimum 10% cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regene­rabile produsa la fata locului sau in apropiere”.

Propunere de imbunatatire:

In Directiva 2010/31/UE (reformare), Art. 2. – Definitii, aflam ca o: „cladire al carei consum de energie este aproape egal cu zero” inseamna o cladire cu o performanta energetica foarte ridicata, stabilita in conformitate cu anexa I. Necesarul de energie aproape egal cu zero sau foarte scazut ar trebui sa fie acoperit, intr-o foarte mare masura, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsa la fata locului sau in apropiere”.

Comentarii: In acceptiunea Guvernului Romaniei, necesarul de energie al unei cladiri cu o performanta energetica foarte ridicata este „acoperit, in proportie de minimum 10%, cu energie din surse regenerabile”. Adica, minimum 10% este echivalent cu exprimarea „foarte mare masura” din EPBD!

Dupa 31 decembrie 2018, cladirile noi apartinand auto­ritatilor publice vor trebui sa aiba un consum de energie aproape egal cu zero (EED 2012/27/EU). Probabil ca aceasta „relaxare” de minimum 10% provine din faptul ca lipseste total cadrul care sa permita aplicarea acestei cerinte a Directivei in Romania si nici nu se intentioneaza pregatirea lui. „Redefinirea” definitiei permite, astfel, o adaptare formala, birocratica, din mers, la cerintele UE, complet dezinteresata fata de obiectivul de a creste performantele energetice ale cladirilor.

Textul Ordonantei:

Art. 3., punctul 3

„Pentru cladirile existente, certificatul cuprinde si masuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, cuantificate fizic si valoric, precum si pentru cresterea ponderii utilizarii surselor regenerabile de energie in total consum.”

„Art. 14 aliniatul (7): Pentru evaluarea aplicarii masurilor cuprinse in planurile locale multianuale prevazute la alin. (4), pana la 30 martie anul curent pentru anul precedent, autoritatile administratiei publice locale transmit Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice planurile si masurile realizate prevazute in acestea, cuantificate atat fizic, cat si valoric.”

Propunere de imbunatatire:

Trebuie precizat termenul pentru modificarea si actualizarea metodologiei de calcul si a reglementarilor normative, in concordanta cu prevederile acestui proiect de OG, in scopul:

  • de a facilita aplicarea articolelor din Ordonanta de catre auditorii energetici;
  • de a asigura furnizarea, prin certificatele de performanta energetica, a unor informatii si date corecte, in conformitate cu evolutia preturilor si a tehnologiilor pe piata de profil.

Trebuie precizata institutia responsabila si termenul de elaborare si actualizare a indicilor de cost specifici masurilor de crestere a eficientei energetice, care vor fi preluati in certificatele de performanta energetica a cladirii.

Comentarii: Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor a fost elaborata in anul 2006. Desi au existat tentative de revizuire a ei, acest lucru nu s-a intamplat. In prezent, Metodologia, desi functionala, este depasita si ar trebui sa fie actualizata, pentru a reflecta schimbarile care au avut loc in domeniul evaluarii performantei energetice a cladirilor. Lipsa precizarii unui termen in care sa se faca revizia va conduce la amanarea sine die a asumarii acestei responsabilitati. Aceeasi obiectie se aplica si celorlalte reglementari tehnice care sunt, de re­gula, depasite inca din momentul aparitiei lor, din cauza procesului indelungat de elaborare si aprobare. In timp ce legislatia (asa cum am vazut deja) se schimba cu o frecventa de circa cinci ani, reglementarile in vigoare sunt foarte vechi iar specialistii care le aplica trebuie sa faca adevarate exercitii de imaginatie pentru a improviza corelarea lor cu starea de fapt din teren.

Evaluarile fizice si valorice solicitate in Ordonanta ar fi utile numai in scopul raportarilor la nivel national. Ele ar fi insa incorecte si complet necredibile in lipsa unor repere unitare si clare, valabile pentru toti auditorii si incluse in metodologia de calcul sau in alte acte normative.

Textul Ordonantei:

Art. 22.

(5): „Detinatorii cladirilor publice vor actiona, in perioada de valabilitate a certificatelor, pentru punerea in aplicare a masurilor recomandate incluse in certificatele elaborate pentru cladirile pe care le detin.”

(7): „Finantarea activitatilor/lucrarilor se asigura de la bugetul de stat prin bugetele autoritatilor administratiei publice, in conditiile legii si/sau din fondurile structurale si de coeziune ale Uniunii Europene, in conformitate cu re­gu­lamentele si procedurile de accesare a acestor fonduri si in conditiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementarii programelor operationale.”

Propunere de imbunatatire:

aliniatul (5): Aceasta prevedere poate fi usor eludata prin emiterea unui nou CPE cu un nou termen de valabilitate.

Din textul legii nu rezulta (asa cum se precizeaza in Nota de Fundamentare) „obligativitatea ca, in perioada de valabilitate a certificatelor de performanta energetica, detinatorii cladirilor sa puna in aplicare masurile recomandate incluse in certificatele elaborate pentru cladirile pe care le detin, luandu-se in considerare rolul de exemplu ce revine autoritatilor administratiei publice”.

Obligativitatea ca, in perioada de valabilitate a certificatelor de performanta energetica, detinatorii cladirilor sa puna in aplicare masurile recomandate incluse in certificatele elaborate pentru cladirile pe care le detin, se obtine prin:

  1. A) acordarea de facilitati fiscale detinatorilor cladirilor care pun in aplicare masurile recomandate – facilitati care vor fi elaborate de autoritatile responsabile; Se vor stabili autoritatile responsabile si termenele.
  2. B) suplimentarea modalitatilor de finantare prevazute de Art. 22 aliniatul (7) cu posibilitatea finantarii activitatilor / lucrarilor de catre companii ESCO (prin contracte de performanta energetica). Avand in vedere faptul ca cele mai multe autoritati publice si-au depasit gradul de indatorare, lipsa acestei surse de finantare din proiectul de OG se constituie intr-un obstacol MAJOR pentru aplicarea masurilor de crestere a performantei energetice a cladirilor in Romania. Aceasta masura va fi insotita de actualizarea cadrului legislativ existent cu ajutorul autoritatilor competente si al asociatiilor profesionale si patronale de profil. Se vor stabili autoritatile responsabile si termenele.
  3. C) masuri punitive: sanctiuni, amenzi etc. Va fi nominalizata institutia responsabila pentru urmarirea respectarii acestui articol al legii si precizate clar atributiile sale in acest sens.

Comentarii: Din pacate, „rolul de exemplu ce revine autoritatilor administratiei publice” va mai astepta mult pana ce va fi pus in scena. Cei vizati cu precadere de Ordonanta la capitolul „amenzi si sanctiuni”, sunt auditorii energetici (ceea ce nu este rau, avand in vedere haosul care domneste in aceasta zona), in timp ce autoritatile locale si centrale sunt „scutite” de orice penalizare, fie ea si simbolica. Este drept insa ca ordonanta nici nu le motiveaza sa aplice masurile prevazute, acestea fiind total neinteresante pentru ca nu aduc capital electoral. De altfel, aliniatul (5), nu face altceva decat sa acorde sfaturi – pe post de stimulente – privind posibilitatea Autoritatilor administratiei publice locale de a finanta astfel de investitii, precum si a MDRAP de a initia acte normative prin care sa promoveze masuri specifice. Nicio soapta nu este rostita despre alte posibilitati de finantare care sa reduca povara bugetelor locale, cum ar fi granturi si ESCO – prin contracte de performanta energetica (CPE).

Textul Legii 372:

Art. 18.

(2) Certificatul se elaboreaza si se elibereaza de catre auditorul energetic pentru cladiri, la solicitarea investitorului / proprietarului / administratorului cladirii / unitatii de cladire si este valabil 10 ani de la data eliberarii inscrisa in certificat, cu exceptia situatiei in care, pentru cladirea/unitatea de cladire la care exista certificat in valabilitate, se efectueaza lucrari de renovare majora care modifica consumurile energetice ale acesteia.

Propunere de imbunatatire:

Ordonanta asuma – in mod corect – faptul ca cerintele de performanta ale echipamentelor energetice din dotarea cladirilor se modifica rapid, simultan cu uzura lor, ceea ce a determinat precizarea intervalelor la care se efectueaza inspectii periodice obligatorii (Art. 23 a) si b)).

Aceeasi abordare ar trebui sa existe si in ceea ce priveste perioada de valabilitate a certificatului de performanta energetica. Avand in vedere modificarea parametrilor energetici ai cladirilor, ca urmare a conditiilor de exploatare si a cerintei de aplicare a masurilor recomandate prin certificatele de performanta energetica, se impune actualizarea informatiilor din certificatul de performanta energetica intr-o perioada de timp mai scurta decat cea prevazuta in prezent, de 10 ani.

Comentarii: Corelarea rezultatelor inspectiilor periodice ale echipamentelor care intra in dotarea cladirilor si care pot sa aiba ca rezultat inlocuirea lor cu evolutia progresului tehnologic, cu procesul de constientizare a locatarilor, cu schimbarile climatice si cu asa-zisa „obligativitate“ a aplicarii masurilor recomandate prin certificatele de performanta energetica conduce la concluzia ca durata valabilitatii certificatelor de performanta energetica este in prezent mult prea mare si ar trebui redusa la maximum 5 ani.

Textul Ordonantei:

Art. 28.

(2) „Certificatele si sintezele rapoartelor de audit energetic si ale rapoartelor de inspectie a sistemelor de incalzire si climatizare se transmit, in format electronic, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in termen de maximum 30 de zile de la data intocmirii acestora.”

(3) „Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice constituie banci de date specifice, scop in care poate contracta, in conditiile legii, proiectarea, realizarea si gestionarea bancilor de date specifice.”

(4) „Finantarea cheltuielilor pentru proiectarea, reali­zarea si gestionarea bancilor de date specifice eficientei energetice a cladirilor se realizeaza de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie si/sau din alte surse legal constituite, cu respectarea prevederilor Legii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii responsabilitatii fiscal-bugetare.”

Propunere de imbunatatire:

Ordonanta mai trebuie sa precizeze adresa exacta unde se trimit – in format electronic – certificatele de performanta energetica si sintezele rapoartelor de audit energetic si ale rapoartelor de inspectie a sistemelor de incalzire si climatizare.

Documentele respective trebuie inregistrate iar expertul trebuie sa primeasca o confirmare a trimiterii.

MDRAP nu a creat pana in prezent o banca de date si nici nu a acordat finantare pentru functionarea celei gestionate de catre INCERC.

Prin urmare, nu poate fi evaluat efectul masurilor de crestere a performantei energetice a cladirilor ca urmare a programelor nationale sau cofinantate international si cu atat mai putin poate fi corelat acest efect cu tipul efortului investitional (public sau privat) depus.

Comentarii: Interesul demonstrat de aceste prevederi ale ordonantei fata de rezultatul investitiilor din bani publici pentru cresterea performantei energetice a cladirilor aflate in proprietate privata (majoritatea cladirilor renovate pana in prezent o constituie blocurile de locuinte) este minim spre nul.

Textul Ordonantei:

Art. 30.

 (2): „b) verificarea anuala, prin sondaj, a minimum 10% din certificatele si rapoartele de audit energetic, precum si din rapoartele de inspectie a sistemelor de incalzire si de climatizare, inregistrate anual in bancile de date specifice.”

 (3): „Inspectoratul de Stat in Constructii – ISC prezinta Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice trimestrial, anual, precum si la solicitarea acestuia, rapoarte cu privire la activitatea de control desfasurata si masurile dispuse, inclusiv sanctiunile aplicate.”

Propunere de imbunatatire:

Concluziile verificarilor vor fi publice si insotite de ela­borarea unor recomandari pentru modificarea periodica a metodologiei de calcul si a reglementarilor normative.

Nerespectarea acestor atributii, de catre institutiile responsabile, va fi sanctionata cu amenzi contraven­tionale, in functie de natura si gravitatea faptei.

Comentarii: Din nou, factorii responsabili de monito­rizarea, analiza si corectarea normelor si a reglementarilor aplicabile nu sunt interesati sa-si asume respectarea prevederilor legale pe care ei insisi le emit. Remarcam faptul ca drepturile si obligatiile nu sunt distribuite echitabil tuturor actorilor ci toate obligatiile se concentreaza catre auditorul energetic care are cele mai mari restrictii, in timp ce autoritatile publice, care trebuie sa aplice prevederile legii, au toate drepturile iar obligatiile lor sunt strict formale.

Textul Ordonantei:

Art. 351.

„In scopul informarii unitare a tuturor factorilor interesati in cresterea performantei energetice a cladirilor, reducerea consumurilor energetice si cresterea ponderii utilizarii energiei din surse regenerabile de energie in total consum de energie primara, actele normative si reglementarile tehnice in vigoare, aplicabile cresterii performantei energetice a cladirilor, se regasesc pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.”

Propunere de imbunatatire:

Concluziile verificarilor si recomandarile elaborate de ISC si de catre alte institutii care gestioneaza banci de date specifice vor fi publicate pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si vor fi obligatoriu preluate si promovate de asociatiile profesionale si patronale din domeniu.

Nerespectarea acestor atributii de catre institutiile responsabile va fi sanctionata cu amenzi contraventionale in functie de natura si gravitatea faptei.

Comentarii: „Informarea unitara” se refera in textul ordonantei numai la acte normative si reglementari tehnice in vigoare, de cele mai multe ori depasite de realitate si care nu intereseaza decat specialistii care activeaza in domeniu. Directiva EPBD pune accent pe asumarea, de catre factorii de decizie, a informarii publicului larg (proprietari, chiriasi) si nu a specialistilor care au mijloace specifice de informare.

Din nou, rezultatele verificarilor de la Art. 30 nu sunt accesibile factorilor interesati. Lipsa transparentei in comunicarea publica a unor concluzii deriva si din asumarea faptului ca aceste prevederi au un rol foarte discutabil, doar punitiv si nu de imbunatatire a cadrului ge­neral necesar  cresterii performantei energetice a cladirilor ca si a performantei specialistilor. Lipsa controlului din partea societatii civile va conduce la aplicarea discretionara a masurilor de verificare.

Si pentru ca tabloul sa fie complet, mai remarcam si lipsa normelor de aplicare pentru care, timp de 10 ani, nu s-a gasit timp de elaborare.

Autor:
ing. Carmen Pavel, auditor energetic pentru cladiri ICi, vicepresedinte Asociatia ESCOROM 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 123 – martie 2016, pag. 42

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2016/03/05/performanta-energetica-a-cladirilor-observatii-si-comentarii-la-ordonanta-nr-132016/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.