«

»

Produsele pentru constructii, pe traseul spre marcajul CE

Share

marcajul ceNu o data in viata am fost pusi in fata unei probleme a carei rezolvare parea complicata si fara sorti de izbanda. Intr-o asemenea situatie se poate incadra si introducerea produselor pentru constructii pe piata romaneasca, de “ajutor”, in acest sens, fiind si legislatia nationala in vigoare, neprietenoasa, la prima vedere, cu toata lumea. De ce trebuie sa fie atat de multe hartii, aprobari si certificate? Chiar si pe langa marcajul CE se mai cere ceva…. De ce? Nu suntem membri UE?

Pentru ca o simpla grupare de litere CE se afla, de multe ori, pe produse fara a fi realul marcaj CE…! Varietatea produselor pentru constructii aduce cu ea si varietatea modalitatilor de introducere pe piata. De mai multi ani, aproape toate firmele din domeniu stiu conditiile care leaga produsele de agrementul tehnic iar acesta a devenit ceva obisnuit. Mai putin sunt, insa, intelese cazurile in care produsul pentru constructii intra sub incidenta unui standard european armonizat sau national.

 

Standardul european armonizat

In cazul in care produsul pentru constructii este acoperit de un standard european armonizat, acesta trebuie sa poarte marcajul CE, cu o anumita grafica, dar trebuie sa fie insotit si de declaratia de performanta emisa de producator / reprezentantul legal. Chiar daca la prima vedere lucrurile par destul de incalcite, Anexa ZA a fiecarui standard armonizat reglementeaza ca­racteristicile esentiale ale produsului, sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului si de asemenea, in functie de fiecare sistem de evaluare si verificare a constantei performantei, sarcinile producatorului si ale organismului notificat.

 

Sistemele de evaluare si verificare

In conformitate cu Anexa V a Regulamentului (UE) Nr. 305 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011, cu modificarile ulterioare de stabilire a unor conditii armonizate privind comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului sunt urmatoarele: Sistemul 1+, Sistemul 1, Sistemul 2+, Sistemul 3, Sistemul 4.

 

Sistemul 1+

In cazul Sistemului 1+ de evaluare si verificare a constantei performantei produsului, producatorul emite declaratia de performanta in urma efectuarii controlului productiei in fabrica si incercarii suplimentare a esantioanelor prelevate din fabrica, in conformitate cu un plan de incercari bine stabilit, si pe baza certificatului de evaluare si verificare a constantei performantei produsului emis de organismul notificat.

Orga­nismul notificat emite certificatul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pe baza incercarilor de tip, a inspectarii initiale a fabricii si a controlului productiei in fabrica, a supravegherii si evaluarii continue a controlului productiei in fabrica si a incercarilor, prin sondaj, a unor esantioane prelevate inaintea introducerii produsului pe piata.

 

Sistemul 1

In cazul sistemului 1 de evaluare si verificare a constantei performan­tei produsului, producatorul trebuie sa efectueze controlul pro­ductiei in fabrica si sa incerce esantioane pre­levate in fabrica, in conformitate cu un plan de incercari bine stabilit. In sarcina organismului notificat intra incercari de tip, inspectarea initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica si suprave­gherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica, in urma caruia emite certificatul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului.

 

Sistemul 2+

Sistemul 2+ de evaluare si verificare a constantei performantei produsului, spre deosebire de sistemul 1, degreveaza organismul notificat de incercarile de tip, acesta avand responsabilitatea inspectarii initiale a fabricii si a controlului productiei in fabrica si suprave­gherii si evaluarii continue a controlului productiei in fa­brica, in urma carora emite certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica.

 

Organismele notificate

Rolul organismelor notificate este de furnizare de servicii, in calitate de terte parti, de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii si de furnizare a dreptului de utilizare a numarului de identificare ca organism notificat, necesar in formarea marcajului CE si emiterii declaratiei de performanta de catre producator/reprezentantul legal.

Poate chiar si acum lucrurile par destul de complicate, dar prin respectarea catorva pasi simpli, lucrurile merg de la sine. In primul rand, trebuie identificat orga­nismul notificat in a carui competenta intra familia produsului de constructii respectiv. De ajutor in acest sens este site-ul http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ nando/index.cfm unde se regasesc toate organismele notificate (Nando «New Approach Notified and Designated Organisations» Information System).

De exemplu, in domeniul de competenta al organismului notificat OCP INCD URBAN-INCERC, se pot enumera familiile de produse agregate, produsele termoizolante, membranele, produsele prefabricate si elementele de zidarie (http://incd.ro/despre/organisme-notificate/).

Procesul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului, intr-unul din sistemele 1, 1+ si 2+,  este impartit in mai multe etape, de regula partea de analiza a documentatiei, partea de audit de certificare, incercarile de tip, decizia privind certificarea produsului si  supravegherea continua.

 

Auditul de certificare presupune inspectia initiala la locul de productie si inspectia fabricii si a sistemului de control al productiei (CPF) aplicat de producator. Din punct de vedere metodologic, inspectia fabricii si a sistemului de control al fabricii se desfasoara folosind ca metode de lucru tehnici de audit (chestionare, discutii, examinare si analiza inregistrari etc.), dar fara a fi aplicate toate cerintele procedurale referitoare la un audit de sistem, asa cum este descris in SR EN ISO 19011.

Tot in timpul auditului de certificare, in cazul sistemelor 1 sau 1+ , se face esantionarea, in urma careia au loc incercarile de tip pentru toate caracteristicile esentiale prevazute de standardul armonizat si de standardele conexe, in corelare cu utilizarea declarata de solicitant.

Toate dovezile oficiale ale tuturor etapelor parcurse in cadrul procesului de certificare (de exemplu: Raportul de evaluare a documentatiei, Raportul de audit, Rapoarte de incercare etc.) sunt analizate de catre o comisie care verifica si evalueaza constanta performantei cu cerintele specificate, prin compararea rezultatelor incercarilor de tip si inspectiei initiale cu cerintele referitoare la produs/sistem CPF, indicate in standardul armonizat si/sau in documentatia tehnica a solicitantului, pe de o parte, si pentru demonstrarea conformitatii cu cerintele specificate, pe de alta parte.

In cazul in care este constatata conformitatea produsului, organismul notificat emite, in functie de sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului, certificatul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului/certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica.

 

Certificatele au o durata de valabilitate prestabilita de 3 ani, corespondenta ciclului de certificare. Totusi, un Certificat emis ramane valabil atata timp cat conditiile legate de emiterea sa nu s-au schimbat semnificativ. Aceste conditii se pot referi la standardul armonizat, la produsul insusi, la conditiile de productie, la sistemul de control al productiei sau la alte aspecte, inclusiv la rezultatele evaluarilor ulterioare emiterii certificatului. Atunci cand certificarea este mentinuta in conditii modificate, Certificatul initial este anulat si retras, fiind inlocuit cu un Certificat modificat corespunzator, al carui termen de valabilitate este insa limitat pana la termenul de valabilitate al certificatului initial, respectiv pana la incheierea ciclului de certificare.

 

Supravegherea continua a produsului certificat incepe de la data emiterii deciziei de acordare a certificarii si inceteaza la incheierea ciclului de certificare de 3 ani sau atunci cand se retrage certificarea acordata. Pe parcursul supravegherii au loc actiuni cu o frecventa planificata, ca si actiuni neplanificate, descrise in continuare.

 

Evaluarile curente de supraveghere se bazeaza, in functie de sistemul aplicat pentru certificarea produselor, pe activitati de determinare constand din inspectii de rutina ale locului de productie si ale CPF (sistemele 1+, 1, 2+) si incercari prin sondaj pe esantioane prelevate din fabrica sau de pe piata (sistemul 1+), precum si, indiferent de sistemul aplicat, pe alte activitati de supraveghere (in principal, cu privire la verificarea modului de raspuns al solicitantului la sarcinile ce-i revin in cadrul procesului de certificare).

 

Evaluarile suplimentare se bazeaza, in corelare cu sistemul aplicat pentru certificarea produselor si in functie de motivele care le-au generat, pe una sau mai multe activitati de determinare, constand din  inspectii extraordinare ale locului de productie si ale CPF, care, ca amploare, pot avea un caracter limitat, extins sau complet fata de inspectia initiala, si/sau incercari de tip ulterioare efectuate, dupa caz, pe esantioane prelevate din fabrica sau de pe piata.

 

Evaluarile de urmarire, asociate evaluarilor curente de supraveghere si evaluarilor suplimentare, se stabilesc si se deruleaza dupa aceleasi reguli ca si evaluarea de certificare.

 

Sistemul 3

In cazul sistemului 3 de evaluare si verificare a constantei performantei produsului, producatorului ii revine sarcina controlului productiei in fabrica, dar intervine si laboratorul notificat, care efectueaza incercari de tip pe baza esantionarii efectuate de fabricant.

Ca dovezi oficiale, laboratorul notificat emite un Raport de incercare privind evaluarea si verificarea constantei performantei produsului pentru constructii, care ramane valabil atata timp cat nu sunt modificate caracteristicile produsului.

 

Sistemul 4

Sistemul 4 de evaluare si verificare a constantei performantei produsului nu impune nicio sarcina organismului notificat, producatorul putand sa emita declaratia de performanta pe baza incercarilor de tip si a controlului productiei in fabrica. Mai simplu spus, producatorul emite declaratia de performanta pe propria raspundere.

 

Marcajul CE

Pana acum am vorbit despre marcajul CE si decla­ratia de performanta, despre obligatiile producatorului si ale organismului notificat, fara a preciza faptul ca Regulamentul (UE) nr. 305/2011 impune obligatii tuturor factorilor implicati, pe tot lantul de fabricare – distributie – import. Cu alte cuvinte, pe langa producatori, atat importatorii cat si distribuitorii au obligatia ca produsele pentru constructii care se supun standardelor armonizate sa poarte marcajul CE, insotit de declaratia de performanta.

In acest cadru, marcajul CE nu reprezinta o certificare a calitatii, ci este o conditie prealabila obligatorie de libera circulatie a produselor, vizand sanatatea sau siguranta publica. Este un „pasaport” care garanteaza respectarea cerintelor tehnice de siguranta ale produselor, pentru a fi comercializate in mod legal si a permite libera circulatie a produselor pentru constructii in toate tarile UE.

 

Concluzii

Aplicarea marcajului CE si emiterea declaratiei de performanta de catre producator/reprezentantul legal se poate face numai dupa ce un organism notificat a eva­luat si verificat constanta performantei produsului si a emis, dupa caz:

  • un certificat de evaluare si verificare a constantei performantei produsului;
  • un certificat de conformitate a controlului productiei in fabrica;
  • un raport de incercare privind evaluarea si verificarea constantei performantei produsului.

De retinut este si faptul ca anumite produse au un semn CE care reprezinta export din China,  acest semn fiind foarte asemanator cu cel al Uniunii Europene. Dife­renta este ca in semnul China Export, cele doua litere nu au un spatiu intre ele, asa cum este semnul european.

 

Cei interesati pot primi toate clarificarile necesare de la OCP INCD URBAN-INCERC.

 

Bibliografie

  • Regulamentul (UE) Nr. 305 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 (rectificat 2013 cf. Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 12.4.2013), de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului. http://www.ctpc.ro/ legislatie/Regulament_305_2011.pdf, http://www.mdrap .ro/ userfiles/regulament305/ rec_reg_305_ro_nou.pdf;
  • Hotararea de Guvern nr. 622 din 2004, republicata in Monitorul Oficial, partea I din 487 din 20/07/2007, modificata 2012, privind stabilirea conditiilor de intro­ducere pe piata a produselor pentru constructii. http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=49332;
  • European Commision. www.ec.europa.eu;
  • European Commision. Growth. Single Market and Standards. Tools and Databases. Notified bodies Nando. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ index.cfm;
  • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC, http://incd.ro/despre/organisme-notificate/

 

Autor:
ing. Teodora Tanase – Sef  Organism de Certificare Produse – OCP INCD URBAN-INCERC 

Contact:
INCD URBAN-INCERC
Soseaua Pantelimon, nr. 266, 021652,
Sector 2, Bucuresti
Email: urban-incerc@incd.ro
Telefon: Tel.: +4.021.627.27.40
Fax: +4.021.255.18.52 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 125 – mai 2016, pag. 20

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2016/05/01/produsele-pentru-constructii-pe-traseul-spre-marcajul-ce/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.