«

»

FPSC: Constructorii in stare extrema!

Share

fpsc-logoStai si esti nedumerit atunci cand afli ca Strategia de dezvoltare a Romaniei pe perioada 2016-2020 se contureaza in aceste zile fara participarea constructorilor, reprezentantii unui sector care constituie un adevarat motor al oricarei economii.

O atare situatie ingrijoratoare nu i-a lasat si nu-i lasa indiferenti pe constructori.

Nu numai pentru ca ei nu au de lucru dar si pentru ca acest sector, daca nu a intrat inca, poate intra in curand in colaps in caz ca nimic bun nu se va intampla cat mai repede.

Starea actuala este alarmanta pentru ca, de exemplu, FPSC – Federatia Patronatelor din Constructii – are o mapa consistenta de interventii la cei in drept, inclusiv la Guvern, prin care solicita reconsiderarea sectorului de constructii la nivelul potentialului tehnic si uman de care dispun firmele romanesti, in prezent, „campioane” la somaj.

In acelasi timp, din punct de vedere legislativ, FPSC doreste ca sa se intreprinda ceva pentru ca si capitalul romanesc sa aiba cat de cat succes in competitia cu firmele straine care in prezent este discri­minatorie atunci cand este vorba de licitatiile pentru investitiile din tara noastra.

Ca este asa, publicam, iata, in cele ce urmeaza, una dintre interventiile Federatiei Patronatelor din Constructii.

 

FPSC a solicitat Guvernului Romaniei masuri de urgenta pentru POR 2014-2020

Printr-o scrisoare trimisa Guvernului Romaniei – Primului Ministru, Ministerului Dezvoltarii si Administratiei Publice, Ministerului Culturii si Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, FPSC a solicitat masuri urgente din partea Guvernului pentru deblocarea Programului Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de Investitie 5.1., AM MDRAP.

In urma analizei facute cu reprezentantii din cadrul Federatiei noastre si UNRMI, pentru accesarea fondurilor europene destinate acestui domeniu, in contratimp cu termenul de 25 noiembrie 2016 – termenul limita de depunere a dosarelor de finantare, FPSC soli­cita urmatoarele:

  1. Corelarea de urgenta de catre MDRAP, prin Ordin de ministru, a grilelor de evaluare cu actele normative ce guverneaza domeniul monumentelor istorice, respectiv Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice actualizata, Ordinul 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice, Dispozitia Secretarului de Stat al Ministerului Culturii nr. 4300/VN/ 03.11.2015 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii in domeniul avizarii si Ordinul Ministerului Culturii si Cultelor nr. 2435 din data de 25.10.2006 privind Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si a Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice.
  2. Solicitam MDRAP, pentru proiectele respinse abuziv in etapa conformitatii administrative si eligibilitatii ca urmare a modificarilor realizate de Dumneavoastra in timpul apelului de proiecte, reeva­luarea din oficiu a acestora utilizand grila de evaluare actualizata conform solicitarilor prezentei.
  3. Solicitam MDRAP respectarea termenelor de eva­luare si contractare cereri de finantare cu aceeasi exigenta impusa si solicitantilor / beneficiarilor pro­iectelor depuse. Atragem atentia asupra faptului ca intazierea deschiderii sesiunilor de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, deca­larea procesului de evaluare din cauza unor aspecte independente de solicitantul finantarii si intazierea procesului de contractare conduc in mod direct la transferul presiunii implementarii proiectelor catre beneficiar, care va fi nevoit sa accepte conditii defavorabile (grafic de executie comprimat, accelerare contractare servicii/lucrari, etc.), aspect care in cele mai multe cazuri nu s-a concre­tizat cu o finalizare pozitiva in exercitiul financiar precedent.
  4. Atragem atentia si asupra faptului ca este de datoria finantatorului sa se alinieze conditiilor specifice apli­cabile fiecarui domeniu de investitie in parte, nefiind obligatia solicitantului de finantare sa explice/sa defineasca reprezentantilor finantatorului (AM/OI) termeni tehnici si specifici sau aspecte obligatorii ce se impun prin legislatia nationala, in vederea aprobarii / implementarii proiectelor ce vizeaza sectoare de activitate specifice. Avand in vedere solicitarile exprese ale finantatorului, ca documentele ce alcatuiesc o cerere de finantare sa fie intocmite exclusiv de personal calificat/atestat, conform legii solicitam ca si cei ce intocmesc documentele cadru  (Ghid Solicitant cu anexe specifice), cat si cei care evalueaza documentatiile ela­borate conform exigentelor, sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de calificare, asigurand, in acest fel, un proces de finantare coerent, transparent si fluent cu respectarea implicita a legislatiei specifice. In acest context, va rugam sa ne asigurati ca structura personalului care a intocmit documentatia ce sta la baza PI 5.1. (Ghid soli­citant si anexe specifice) respecta exigentele specifice domeniului de activitate Patrimoniul Cultural National impuse, de altfel, solicitantilor / beneficiarilor de finantare.
  5. Emiterea de catre Ministerul Culturii a unei Instructiuni sau Ordin de ministru, prin care sa explice Ministerului Dezvoltarii pentru Prioritatea de Investitie 5.1. si Ministerului Agriculturii pentru Axa 7.6, modalitatea de avizare /reavizare a solutiilor de interventie propuse de proiectanti in lucrarile transmise Ministerului Culturii spre avizare/reavizare.
  6. Emiterea de urgenta de catre ANAP a unei Instructiuni pentru corelarea prevederilor Legii achizitiilor publice – Legea 98/2016 respectiv a Normelor de aplicare – HG 395/2016 cu legislatia aplicabila domeniului de activitate Patrimoniul Cultural National, respectiv Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice actualizata, Ordinul 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice, Dispozitia Secretarului de Stat al Ministerului Culturii nr. 4300/VN/ 03.11.2015 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii in domeniul avizarii si Ordinul Ministerului Culturii si Cultelor nr. 2435 din data de 25.10.2006 privind Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si a Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice.
  7. Solicitam Directiei Generale Programe Euro­pene din cadrul MDRAP o intalnire in urmatoarele zile pentru a prezenta si sustine cele aratate de UNRMI in scrisoarea din 11 oct. a.c.

Apreciem ca neluarea in regim de urgenta cel putin a masurilor de mai sus va transforma Programul Ope­rational Regional 2014-2020, Prioritatea de Investitie 5.1 si 7.6 intr-un esec cu rezonanta nu numai in activitatea noastra ci, mai ales, in preocuparea Guvernului pentru conservarea, protejarea, promovarea si dezvol­tarea pa­trimoniului natural si cultural. Anexam prezentei scri­soarea UNRMI din 11 oct. a.c. precum si raspunsul ADR Centru nr. 19.091/11.10.16.

In final, ce putem adauga noi, decat ca este stringent necasar ca in cel mai scurt timp, adica macar in ceasul al 12-lea, sa se inteleaga nu numai rolul constructiilor intr-o economie sanatoasa, cat mai ales, urgentarea luarii unor masuri concrete, pentru ca timpul nu iarta nicio eludare a importantei lui. 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 132 – decembrie 2016, pag. 48

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2016/12/01/fpsc-constructorii-in-stare-extrema/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.