«

»

Vid legislativ in constructia de drumuri

Share

In prezent, sunt mari lacune in normele tehnice in vigoare in domeniul proiectarii si executiei straturilor rutiere pentru drumuri de toate clasele si categoriile tehnice.

Se excepteaza drumurile administrate de CNAIR (fost CNADNR) pentru care exista norma tehnica, dar acestea reprezinta numai cca. 20% (aproximativ 17.000 km) din reteaua rutiera interurbana a Romaniei (de peste 80.000 km) asa ca, in cele ce urmeaza, ne vom referi in special la cca. 80% (70.000 km) din reteaua rutiera interurbana, alcatuita din drumuri judetene, comunale si vicinale si la peste 100.000 de kilometri de strazi pentru traficul urban si rural.

 

Drumurile se definesc din punct de vedere functional astfel:

 • drumuri extraurbane, clasificate in 5 clase tehnice, I – V, dintre care clasa tehnica I reprezinta treapta suprema – autostrazile – iar clasa V, drumurile de cea mai mica importanta;
 • strazi in localitati urbane, clasificate in 4 categorii, I – IV, dintre care categoria I reprezinta artere rutiere magistrale, cu numar mare de benzi de circulatie, iar categoria IV, strazi locale cu o banda de circulatie;
 • strazi in localitati rurale, clasificate ca „principale” si „secundare”.

Ne vom referi la normele tehnice pentru arterele rutiere cu structura supla si semirigida, adica cele care au imbracaminte din mixturi asfaltice, acestea fiind folosite preponderent la construirea drumurilor de toate categoriile. Structurile rigide, care au in componenta un strat din beton de ciment, sunt practicate din ce in ce mai rar la drumuri, fiind aplicate in special la platforme industriale. Nu comentam aici motivatia unei astfel de abordari fata de structurile rigide la drumuri, acesta fiind un subiect amplu care necesita o dezbatere aparte.

 

Despre normele tehnice existente

Este de necontestat faptul ca, pentru a intocmi proiecte corecte si a executa lucrari corespunzatoare, sunt necesare norme tehnice clare si precise, care sa prevada conditii de admisibilitate pentru procedurile de executie si pentru materialele de constructie, in functie de categoria / nivelul de importanta al constructiei respective.

Straturile asfaltice de uzura, de legatura si de baza constituie principalul element constructiv a carui calitate asigura fiabilitatea drumului dar si principalul factor care conduce la degradarea drumului, din cauza unei proiectari inadecvate cerintelor sau a unor lucrari necorespunzatoare.

 

In prezent nu exista norme clare si precise pe baza carora sa se proiecteze si sa se execute straturile rutiere. Ne referim atat la straturile din mixturi asfaltice, cat si la cele din agregate de cariera sau balastiera. Aceasta afirmatie grava poate parea hazardata in lipsa argumentatiei care o sustine.

Principalele norme tehnice in vigoare sunt:

 • pentru mixturi asfaltice exista standardul SR EN 13108 din 2007, cu derivatele lui;
 • pentru agregate exista standardul SR EN 13043 din 2003, la care face trimitere SR EN 13108;
 • pentru mixturi asfaltice utilizate la drumurile nationale si autostrazi, CNADNR a emis, in anul 2013, normativul AND 605 iar in anul 2014 o noua versiune/revizia 1, substantial diferita fata de cea din 2013, versiune care a fost avizata in CTE CNADNR si care se aplica, in prezent, la lucrarile Companiei de Autostrazi si Drumuri Nationale;
 • numeroase alte standarde, care se refera la metodele de determinare a caracteristicilor mixturilor asfaltice dar nu si la aplicabilitatea diverselor tipuri de mixturi la diferitele categorii de drumuri.

Iata, pe scurt, ce informatii ofera normele tehnice de mai sus.

 

 • SR EN 13108
 • se arata ca mixturile tratate in standard se aplica pentru toate straturile asfaltice bituminoase (uzura, legatura, baza si reprofilare);
 • se aplica “pentru drumuri, aeroporturi si alte zone de trafic rutier”;
 • despre liant se arata ca tipul de bitum trebuie ales intre clasele 10/20 si 330/430 Practic, este indicata intreaga gama de bitumuri.

Nu se precizeaza ce tipuri de bitumuri sunt indicate la diversele categorii de drumuri.

 • despre agregate (de cariera, de balastiera, nisip si filer) se arata ca “trebuie sa fie conform EN 13043 si adecvate pentru aplicarea prevazuta”

Nu se precizeaza ce conditii de admisibilitate sunt adecvate diverselor categorii de drumuri.

 • pentru granulozitatea agregatelor sunt indicate, la fiecare sort, limite foarte largi, in care se cuprind toate tipurile de mixturi (de exemplu, treceri prin sita de 2 mm au limite de 10% – 72% sau 15% – 72% sau 10% – 60%)

Care e granulozitatea potrivita la o anumita categorie de drum?

 • pentru diverse alte caracteristici ale mixturilor asfaltice (procent de goluri, sensibilitate la apa, rezistenta la abraziune, rezistenta la deformatii permanente etc.) se prezinta tabele cuprinzand numeroase categorii pentru fiecare caracteristica.

Nicio referire la categoria indicata pentru un tip anume de mixtura si o anumita clasa/categorie de drum.

 • pentru dozajul de bitum se prezinta un tabel cu 26 de categorii, in care dozajul poate avea valori intre 3% – 8% iar pentru modulul de rigiditate, un tabel in care sunt date valori variind intre 1.500 – 30.000 MPa.

Nu sunt referiri la limitele adecvate unui anumit tip de mixtura.

Am prezentat, putin mai detaliat, continutul acestui standard, cu scopul de a se vedea ca este un document care prezinta, in general, limitele in care se pot incadra mixturile asfaltice si felul cum se defineste categoria fiecarei caracteristici dar care nu particularizeaza, pentru o anumita clasa tehnica de drum si pentru anumite tipuri de mixturi, ce trebuie ales din multitudinea de categorii.

 

 • SR EN 13043

Si acest standard este conceput similar cu SR EN 13108 si prezinta limite si categorii pentru caracteristicile fizice si chimice ale agregatelor dar nu ofera indicii despre aplicabilitatea diverselor categorii de caracteristici, la diverse clase tehnice de drumuri.

 

 • Normativul AND 605 – versiunea din 2014, avizata in CTE CNADNR

Acest document prezinta clar conditiile tehnice de care trebuie tinut cont atat la proiectarea cat si la executarea mixturilor asfaltice, in functie de clasa tehnica a drumului analizat.

Cateva dintre problemele care apar la utilizarea acestui normativ sunt:

 • versiunea din anul 2014 este a treia varianta de norma tehnica pentru mixturi asfaltice care a functionat in decurs de 2-3 ani (SR 174-2009, AND 605 versiunea 2013 si AND 605 versiune 2014) iar intre cele trei variante sunt deosebiri esentiale;
 • normativul este aplicabil la drumurile din administrarea CNADNR, adica drumuri nationale si autostrazi, deci pentru o foarte mica parte din lungimea retelei rutiere a tarii;
 • conditiile tehnice impuse mixturilor asfaltice, in normativul AND 605/2014 pentru drumuri nationale si autostrazi, sunt mai severe decat cele din normele tehnice anterioare aparitiei normativului AND 605. Este normal, datorita exigentelor deosebite care trebuie satisfacute in cazul retelei principale de trafic din tara dar, de regula, exced exigentele pentru drumuri de clase inferioare sau pentru strazi;
 • sunt situatii in care Inspectia in Constructii nu accepta referirea la acest normativ pentru anumite considerente procedurale.

In rezumat fata de cele aratate mai sus, se constata ca, daca pentru drumuri nationale si autostrazi exista o norma tehnica completa din punct de vedere al caracterizarii mixturilor asfaltice pentru diverse clase tehnice de drumuri, pentru celelalte categorii de drumuri judetene, comunale, satesti, precum si pentru strazi de toate categoriile, nu mai exista norme tehnice particularizate pe exigentele specifice fiecarui tip de lucrare. Am spus „nu mai exista” deoarece au existat norme tehnice clare specifice tuturor categoriilor de drumuri, pana in anul 2012, atunci cand s-a dispus anularea acestora si obligativitatea referirii la normele tehnice europene SR EN 13108 pentru mixturi asfaltice si SR EN 13043 pentru agregate.

 

Precizari strict necesare intr-o norma tehnica pentru proiectarea lucrarilor de drumuri

Vom enumera cateva caracteristici tehnice pentru mixturi asfaltice si pentru agregate, de care trebuie sa tina cont un proiectant sau executant al unui drum si pe care trebuie sa-si bazeze breviarele de calcul.

Este normal ca aceste caracteristici sa difere in functie de specificul si importanta lucrarii. Cerintele tehnice pentru o mixtura asfaltica la autostrada vor fi diferite de cele pentru un drum vicinal, satesc sau o strada cu o singura banda intre casele unei localitati rurale.

In consecinta, este strict necesar ca normele tehnice pentru drumuri sa precizeze cerintele tehnice particularizate lucrarilor la care se refera.

Enumeram cateva dintre principalele elemente care ar trebui oferite de normele tehnice, cu referire specifica la clasele tehnice de drumuri si categoriile de strazi:

 • despre materiale:
 • tipuri de bitum;
 • caracteristici ale agregatelor (clasa rocilor, friabilitatea, rezistenta la factori atmosferici, sorturi utilizabile etc.);
 • aditivi, modificatori;
 • conditii de utilizare a materialelor geosintetice in structuri rutiere.
 • despre mixturile asfaltice:
 • granulozitatea in functie de stratul rutier la care se aplica;
 • dozajul de liant;
 • gama incercarilor de laborator obligatorii pe faze de lucru: stabilire reteta, preparare, punere in opera, strat realizat;
 • gama verificarilor pe teren a calitatii executiei.

Am dat numai cateva exemple dar realizarea (proiectarea si executia) unui drum de calitate corespunzatoare clasei de importanta a acestuia presupune multe alte detalii care, in prezent, cel putin pentru reteaua rutiera secundara (care are lungime de cca. 4 ori mai mare decat reteaua rutiera principala) si strazi nu se mai regasesc in nicio norma tehnica.

Toate aceste elemente erau precizate in normele tehnice existente pana in anul 2012 si anume: standardele 174 pentru imbracaminti asfaltice, 7970 pentru straturi de baza din mixturi asfaltice, 662 pentru agregate de balastiera, 667 pentru agregate de cariera si altele. Anularea acestor norme s-a facut fara a se redacta altele care sa ofere informatiile tehnice necesare.

 

Cum se procedeaza in prezent la proiectarea unui drum

Daca este un drum din reteaua rutiera principala (autostrada sau drum national) se respecta cerintele normativului AND 605 – editia 2014, deci nu sunt intampinate dificultati majore.

Daca subiectul este un drum din reteaua secundara (judetean, comunal, vicinal) sau strada (de orice categorie), lipsa unor norme tehnice specifice, cu referiri concrete la elementele ce trebuie proiectate, da loc la interpretari variate referitoare la felul cum trebuie incadrate diversele caracteristici ale mixturilor asfaltice si ale agregatelor in categorii / grupe / clase, conform SR EN 13108 si SR EN 13043. Incadrarile respective trebuie precizate in proiecte. Variabilitatea mare a felului cum sunt clasificate si indicate in caietele de sarcini caracteristicile mixturilor si agregatelor conduce la realizarea de mixturi asfaltice diferite calitativ pentru lucrari similare dar proiectate de diversi proiectanti.

O procedura frecventa in procesul de proiectare este de a se consulta normele tehnice anulate, pentru a stabili, astfel, caracteristicile tehnice care trebuie precizate pentru mixturile asfaltice si agregate, indicarea in caietele de sarcini a caracteristicilor respective, cu grija de a nu face referire la standardul anulat si mentionarea in proiect si pe planse a grupelor, claselor sau categoriilor din SR EN 13108 si SR EN 13043 carora le corespund.

Aceasta procedura este anormala deoarece, in lipsa unor norme actualizate, care sa tina cont de rezultatele cercetarilor si cunostintelor actuale in domeniu, se lucreaza, in fapt, pe baza unor norme vechi si anulate si numai exprimarea cerintelor tehnice este tradusa in termenii normelor europene.

 

Ce este de facut?

Consideram ca este nevoie urgenta de norme tehnice actualizate pentru proiectarea si executarea mixturilor asfaltice si a straturilor rutiere din agregate, de pe reteaua de drumuri judetene, comunale, vicinale si satesti apartinand claselor tehnice II, III , IV, V si pentru strazile din localitatile urbane (categoria I – IV) si rurale (principale si secundare).

Este necesar ca, in normele respective, sa se precizeze, pentru fiecare clasa tehnica sau categorie a arterei rutiere, care sunt limitele intre care trebuie sa se incadreze caracteristicile mixturilor asfaltice si ale agregatelor, cu referire la clasificarile din tabelele standardelor SR EN 13108 si SR EN 13043.

Daca, in urma unei analize de oportunitate, se va considera necesar ca aceste norme sa aiba caracter de obligativitate, propunerea noastra este ca normele respective sa se regaseasca intr-un normativ tehnic, astfel incat sa existe omogenitate la un nivel de calitate corespunzator in prepararea si asternerea de mixturi asfaltice si in prelucrarea straturilor rutiere din agregate de cariera si balastiera.

 

Concluzii

In cele afirmate mai sus ne-am referit la problemele existente in domeniul realizarii straturilor asfaltice si din agregate nelegate, pe o retea rutiera de peste 100.000 km de drumuri si strazi de toate clasele tehnice si categoriile.

Consideram ca o contributie la calitatea mediocra a lucrarilor de drumuri care se proiecteaza si se executa in prezent se datoreaza si acestei lacune importante privind reglementarile tehnice rutiere deoarece nu mai exista norme tehnice specifice diverselor categorii de artere rutiere.

Este nevoie urgenta de redactarea unor norme tehnice clare, pe tipuri de lucrari si straturi rutiere, care sa fie racordate la prevederile standardelor europene asimilate la noi, SR EN 13108 si SR EN 13043, astfel incat tabelele cu enumerarea diverselor clase / categorii de caracteristici tehnice din standarde sa fie preluate in normele tehnice si sa evidentieze limitele de aplicabilitate pentru diversele categorii de lucrari.

Autor:
ing. Stefan Cios 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 134 – martie 2017, pag. 40

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2017/03/11/vid-legislativ-in-constructia-de-drumuri/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.