«

»

TROFEUL CALITATII ARACO: Constructia depozitului de la Balteni, jud. Olt. Proiectarea, construirea si punerea in functiune a statiei de sortare si a statiei de tratare a levigatului

Share

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Beneficiar: CONSILUL JUDETEAN OLT
Proiectant depozit: Consortium C&E Consulting & Engineering GmbH, Louis Berger SAS Pöyry Environment GmbH, Chemnitz – Germania
Proiectant Statie de sortare si Statie de tratare a levigatului: SC AQUAPROIECT SA Bucuresti
Constructor: SC GRUP PRIMACONS SRL 

Amplasamentul Depozitului de deseuri Balteni este situat la circa 12 km sud-est de centrul orasului Slatina si are o suprafata totala de 17 ha (celula 1 + celula 2).

In cadrul acestui contract s-a construit numai celula 1 (65.947 mp).

In cadrul contractului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt” a fost finalizata Constructia Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID), inclusiv a statiei de sortare si a statiei de tratare a levigatului, la Balteni, judetul Olt.

Depozitul ecologic din localitatea Balteni va servi intreaga zona a judetului Olt, aici fiind transportate toate deseurile menajere de la statiile de transfer din judet, precum si cele colectate direct de la comunele limitrofe depozitului.

Realizarea centrului de management al deseurilor a avut in vedere evitarea oricaror riscuri pentru populatie,  acesta indeplinind rolul de baza centrala de gestionare a deseurilor. Deseurile separate de populatie, pe categorii reciclabile (hartie/carton, plastic/metal), vor fi introduse in statia de sortare, fiind pregatite pentru sortare si reciclare. Deseurile menajere vor fi transportate la depozitul ecologic  de deseuri. Este important de mentionat ca depozitul de la Balteni este un depozit pentru deseuri nepericuloase de tip menajer. 0505

In cadrul investitiei au fost executate urmatoarele lucrari:

 • Construirea sistemului de etansare a bazei depozitului, constand din: subsol existent, sistem de straturi minerale de etansare, membrana PEHD ca strat artificial de etansare cu strat de geotextil de protectie.
 • Construirea sistemului de drenare pentru baza depozitului, constand din: conducte de drenaj, strat de drenare, conducte de colectare cu camine de vizitare si deversare a preaplinului pentru situatii de urgenta, statie de pompare pentru levigat, bazin tampon pentru levigat, statie de epurare a levigatului.
 • Construirea instalatiilor pentru evacuarea apelor scurse de pe suprafata: santurile de la marginea depozitului, cu pavaj, evacuare in receptor, receptori pentru apa pluviala, canale de scurgere si rigole.
 • Construirea unei instalatii pentru stingerea incendiilor: bazin destinat rezervei de apa pentru incendii, statia de pompare a apei pentru stingerea incendiilor, conducta de apa pentru stingerea incendiilor (conducta sub presiune cu hidranti).
 • Construirea unui sistem de extractie a gazului pentru depozit: conducte pentru colectarea gazului de depozit, instalarea echipamentelor pentru separarea condensului.
 • Construirea urmatoarelor cladiri si dotari tehnice: Statie de sortare, Cladire administrativa, Cantar pod-bascula, Sistem de spalare a anvelopelor, pavarea drumurilor, a drumurilor de acces si a altor zone cu pietris, asfalt sau pavele.
 • Amenajarea zonei din interiorul depozitului si a infrastructurii corespunzatoare.
 • Alimentare cu energie electrica, telecomunicatii si alimentare cu apa potabila.
 • Instalarea sistemului de iluminat pentru zonele amplasamentului si pentru drumuri.
 • Instalarea echipamentelor de monitorizare: puturi de monitorizare, puncte pentru prelevarea mostrelor de levigat, statie meteorologica, unitate de monitorizare a calitatii gazului, echipamente de monitorizare a tasarilor.

Statia de sortare Balteni va servi intregul judet Olt, deseurile reciclabile fiind eliminate din cantitatea de deseuri ajunse in depozitul ecologic.

Dimensionarea Statiei de sortare deseuri s-a facut pentru o cantitate maxima anuala de deseuri reciclabile ce intra in statie, si anume, pentru 14.700 tone/an hartie & carton si 14.300 tone/an fractie usoara (plastic si metal).

Suprafata utila tehnologica a Statiei de sortare este de 1.666 mp, fiind impartita in trei zone de operare: Zona de primire si depozitare deseuri, Zona de sortare, Zona de presare si depozitare materiale rezultate si Camera ACS.

Levigatul (apa de infiltratie preluata din depozitul de deseuri prin intermediul sistemului de colectare) este colectat in bazinul tampon de 500 mc, de unde este transferat prin pompare in treptele de tratare cu ajutorul Statiei de pompe admisie integrata in Bazinul tampon.

Tratarea apei uzate (levigat) se efectueaza in urmatoarele trepte:

 • Precipitare electrochimica;
 • Precipitarea metalelor grele cu lapte de var si polimer / coagulant;
 • Treapta biologica (SBR);
 • Striparea amoniacului in turnul de stripare in contracurent;
 • Dezinfectia apei cu hipoclorit de sodiu.

Instalatiile si echipamentele care alcatuiesc statia de tratare a levigatului sunt amplasate in 3 containere tehnologice.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 136 – mai 2017, pag. 52

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2017/05/04/trofeul-calitatii-araco-constructia-depozitului-de-la-balteni-jud-olt-proiectarea-construirea-si-punerea-in-functiune-a-statiei-de-sortare-si-a-statiei-de-tratare-a-levigatului/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.