«

»

Pregatirea in domeniul sudarii a personalului implicat in proiectarea si executia constructiilor metalice

Share

La executia constructiilor metalice, sudarea reprezinta procedeul tehnologic esential care se foloseste pentru imbinarea materialelor si structurilor. Calitatea unei constructii metalice depinde, deci, in mare masura de modul in care sunt executate operatiile de sudare.

Ca urmare, personalul implicat in activitatile legate de sudare necesita un nivel de competenta corespunzator in domeniul tehnologiei sudarii si al aplicatiilor acesteia.

Din punctul de vedere al asigurarii calitatii, sudarea este un „proces special”, ceea ce atrage dupa sine necesitatea unei supravegheri permanente a procesului de sudare. In orice fabricatie de structuri sudate este necesar sa existe un coordonator al sudarii, ale carui sarcini si responsabilitati sunt definite in standardul SR EN ISO 14731. Standardul respectiv mentioneaza necesitatea ca persoanele cu responsabilitati legate de sudare sa fie capabile sa demonstreze ca sunt competente sa duca la bun sfarsit aceste responsabilitati.

Sistemul european / international de pregatire si calificare a personalului in domeniul sudarii

Pentru a crea cadrul unei pregatiri unitare in domeniul sudarii la toate nivelurile de calificare Federatia Europeana de Sudare (EWF) si Institutul International de Sudura (IIW) au creat un sistem armonizat la nivel european si international de calificare a personalului sudor.

Acest sistem, care se refera atat la personalul de executie, cat si la cel de coordonare si inspectie, este implementat, in prezent, in peste 40 tari, inclusiv in Romania, pana la ora actuala fiind eliberate peste 250.000 de diplome europene si internationale. In fiecare tara exista un organism autorizat pentru implementarea sistemului (ANB), respectiv centre de formare aprobate de acest organism (ATB).

Pregatirea si calificarea personalului de coordonare a sudarii

In conformitate cu cerintelele standardului SR EN ISO 3834 „Cerinte de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice”, personalul de coordonare a sudarii trebuie sa posede cunostinte tehnice, conform SR EN ISO 14731, cu un nivel al cunostintelor (comprehensiv, bazic, standard) dependent de elementele specifice produsului.

In acelasi timp, in conformitate cu cerintele standardului SR EN 1090-2, respectiv in acord cu Directivele Europene 89/106/EEC si 93/68/ EEC, personalul cu responsabilitati de coordonare a sudarii trebuie sa aiba o recunoastere formala a cunostintelor sale, pentru a deveni coordonator responsabil al sudarii la nivelurile de baza (B) sau specific (S).

Sistemul armonizat la nivel european / international de pregatire a personalului de coordonare a sudarii cuprinde urmatoarele niveluri de calificare a personalului de coordonare a sudarii:

  • inginer sudor international / european
  • tehnolog sudor international / european
  • specialist sudor international / european
  • coordonator european al sudarii pentru constructii din otel executate conform EN 1090-2 – nivelul de baza
  • coordonator european al sudarii pentru constructii din otel executate conform EN 1090-2 – nivelul specific
  • proiectant international de structuri sudate

Inginer, tehnolog si specialist sudor / international

Calificarile de „inginer sudor international / european (International / European Welding Engineer IWE/EWE), tehnolog sudor international / european (International / European Technologist IWT / EWT) si specialist sudor international / european (International / European Specialist, IWS / EWS) asigura indeplinirea cerintelor specifice de cunostinte personalului pentru coordonarea sudarii la nivelul cerintelor de calitate complete, normale, respectiv elementare (cf SR EN ISO 3834-2).

In tabelul 1 sunt prezentate duratele cursurilor pentru obtinerea acestor calificari, respectiv conditiile de acces la acestea.

Structura cursurilor de formare ca inginer / tehnolog / specialist sudor international / european este formata din o parte teoretica cuprinzand procedee de sudare, materiale si comportarea lor la sudare, proiectarea structurilor sudate, fabricatie si aplicatii ingineresti, respectiv o parte practica.

Coordonator european al sudarii pentru constructii din otel executate conform EN 1090-2 – nivelul de baza sau specific

Calificarea de coordonator european al sudarii pentru constructii din otel executate conform EN 1090-2 – nivelul de baza sau specific pentru constructii din otel pentru nivelurile B (baza) si S (specific), conform SR EN 1090-2 pentru clasa de executie EXC2, se obtine prin participarea la un curs cu o durata de 116 ore pentru nivelul specific, respectiv 64 ore pentru nivelul de baza. Accesul la curs presupune o experienta practica anterioara a candidatului in grupa de material si domeniul de grosimi cf EN 1090-2.

Cursul cuprinde un modul teoretic, structurat pe urmatoarele capitole: procedee de sudare, materiale si comportarea lor la sudare, proiectarea structurilor sudate, fabricatie si aplicatii ingineresti, urmat de un seminar privind aspecte practice ale aplicarii standardului EN 1090 legate de sudare.

Persoanele care poseda diploma de inginer sudor international/european si au o experienta practica dovedita in domeniul constructiilor din metal drept coordonator al sudarii (conform EN ISO 14731) de cel putin 6 ani din ultimii 8 ani, au posibilitatea de a obtine diploma de „coordonator european al sudarii in domeniul constructiilor din otel executate conform EN 1090-2 – nivelul specific” dupa efectuarea unui curs special cu o durata de 21 ore.

Pregatirea si calificarea proiectantilor de structuri sudate

Calificarea de proiectant international de structuri sudate (International Welding Structural Designer, IWSD) este structurata pe doua niveluri de complexitate (comprehensiv si standard), durata cursului de calificare fiind de 175 ore pentru nivelul comprehensiv, respectiv de 100 ore pentru nivelul standard.

Programa cursului cuprinde elemente de tehnologia sudarii, rezistenta materialelor, proiectarea imbinarilor  si  structurilor sudate, fabricatie, calitate si inspectie.

Persoanele detinatoare ale calificarii de inginer / tehnolog / specialist sudor international / european sunt scutite de participarea la capitolele de curs care se refera la tehnologia sudarii, fabricatie, calitate si inspectie (50 ore).

Conditiile de acces la curs sunt diferite pentru nivelurile comprehensiv si standard. Accesul la curs este similar accesului la cursul de tehnolog sudor international pentru nivelul comprehensiv (minimum absolvent scoala tehnica postliceala 2 ani), respectiv similar accesului la cursul de specialist sudor international, pentru nivelul standard (minimum absolvent scoala vocationala 4 ani, cu 2 ani experienta practica in domeniul sudarii, varsta min. 20 ani).

Mai multe detalii gasiti aici.

Concluzii

Sistemul european si international de calificare a personalului in domeniul sudarii reprezinta un cadru armonizat de pregatire  a personalului, aplicat pe scara larga in Europa, inclusiv in Romania, si care satisface exigentele standardelor europene si internationale ce reglementeaza fabricatia de structuri sudate.

Caracterul armonizat al sistemului asigura recunoasterea diplomelor care atesta obtinerea calificarilor respective practic in intreaga lume.

Astfel de calificari sunt  esentiale pentru asigurarea competentei personalului implicat in activitati de sudare si a calitatii lucrarilor de proiectare si executie a structurilor sudate. 

Autor:
Anamaria Feier – Asociatia de Sudura din Romania, ASR 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 137 – iunie 2017, pag. 50

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2017/06/01/asociatia-de-sudura-din-romania-pregatirea-in-domeniul-sudarii-a-personalului-implicat-in-proiectarea-si-executia-constructiilor-metalice/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.