«

»

Securitatea la incendiu – Ghiduri de buna executie (I)

Share

Introducere in problema

Progresul tehnologic in domeniul constructiilor, aparitia de noi materiale si tehnologii au impus o evolutie rapida a exigentelor referitoare la admiterea pe piata a materialelor de constructie, implicit a certificarilor de produse pentru constructii. In acest domeniu exista o politica europeana bine definita – nu vom insista asupra acestui aspect, ci asupra aspectelor legate de modul de supraveghere a punerii in opera a acestor materiale.

La nivel european nu exista o politica unitara, cel putin din punct de vedere al legislatiei. Autoritatile de reglementare si supraveghere au abordari destul de diferite. In Romania, implicarea autoritatilor este insuficient de clara. Doua ministere (MDRAP si MAI) prin structuri din componenta lor (Inspectoratul de Stat in Constructii si respectiv, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta) au atributii in supravegherea calitatii punerii in opera a materialelor de constructie. In mod firesc, vom insista in prezenta luare de pozitie asupra situatiei din domeniul apararii impotriva incendiior. O particularitate a situatiei din Romania este exercitarea autoritatii statului atat in verificarea calitatii punerii in opera a materialelor de constructii, cu rol in apararea impotriva incendiilor, cat si a dreptului de a fi executate lucrarile din domeniul apararii impotriva incendiilor(!?!).

In acest sens, consideram relevant OMAI 87/2010, cu modificarile ulterioare (din OMAI 112/2014) pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor ce efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor. In acest ordin sunt precizate un numar de activitati care pot fi executate numai de persoane (fizice sau juridice) autorizate de IGSU, prin intermediul Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila (CNSI PC), si anume:

 1. a) proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu;
 2. b) instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu;
 3. c) proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor;
 4. d) instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera;
 5. e) termoprotectie cu vopsele termospumante;
 6. f) termoprotectie cu produse de torcretare;
 7. g) ignifugarea materialelor combustibile;
 8. h) intretinerea instalatiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor;
 9. i) verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera;
 10. j) proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural – organizat;
 11. k) instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti.

Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, altele decat cele prevazute la aliniatul anterior, se face prin metodologii specifice, aprobate in conditiile legii.

Sunt precizate si cerinte referitoare la codurile CAEN (Clasificarea activitatilor din economia nationala) pe care trebuie sa le aiba prevazute persoanele juridice pentru a fi acceptate in procesul de autorizare de catre CNSI-PC.

Sunt, de asemenea, precizate cerintele referitoare la calificarea personalului (codurile COR – pentru unele calificari exista si standarde operationale) si conditiile tehnice (liste de dotare minimale) pe care trebuie sa le asigure firmele mentionate mai sus, pentru a fi eligibile pentru autorizare in domeniile mentionate.

Aparent totul este in ordine, calitatea punerii in opera fiind perfect controlata. O examinare mai atenta duce, insa, la niste concluzii mai putin optimiste:

 • Unele domenii sunt tratate cu mai multa atentie – de exemplu pentru instalatii de stingere, instalatii de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu si sisteme de evacuare a fumului si gazelor (altele decat cele cu tiraj natural organizat) sunt necesare autorizari separate pentru proiectare si pentru instalare si intretinere.
 • Pentru domenii ca termoprotectia cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare se reglementeaza numai punerea in opera, nivelul de pregatire fiind de muncitori calificati si asociati (studii medii). In conditiile in care proiectele nu contin toate informatiile necesare, nivelul de competenta minim impus nu asigura o corecta punere in opera a produselor respective.

Nota redactiei: Situatiile acestea sunt extrem de numeroase in Romania si, pe parcursul anilor, ASI si Scoala PROMETEU au depus o activitate intensa de identificare si sesizare a acestor cazuri la IGSU si Inspectia in constructii (in vederea remedierii lor) precum si de instruire corecta a tuturor celor implicati in acest tip de lucrari (de la proiectanti pana la aplicatori), cu participarea reprezentantilor firmelor producatoare (trebuie spus ca in majoritatea tarilor avansate, lucrarile de termoprotectie impun si certificarea aplicatorilor de catre producatorul materialelor).

 • Unele domenii importante in ceea ce priveste securitatea la incendiu (elemente de separare la foc neportante – de exemplu sistemele de pereti din placi pe sisteme de sustinere metalice, placarea structurilor cu placi rezistente la foc, etansarea golurilor de trecere prin pereti rezistenti la foc etc.), nu sunt incluse in lista de lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, desi consideram ca ar fi necesar.
 • Ordinul citat nu are o abordare clara cu privire la necesitatea si eventual, rolul autorizarii personalului firmelor autorizate, de catre firmele producatoare de echipamente si materiale specifice folosite la lucrarile in domeniul apararii impotriva incendiilor.
 • Excluderea sistemelor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti cu tiraj natural organizat de la obligativitatea de autorizare a proiectarii (cel putin pentru cladiri foarte mari) este o eroare – simpla corelare a suprafetei aerodinamice cu aria pardoselii incaperii in care este asigurata ventilarea natural organizata nu asigura, intotdeauna, rezultatele asteptate, fiind necesar a fi luati in calcul mult mai multi parametri.

Prezentarea slabiciunilor sistemului actual se doreste a fi argumentul pentru propunerile de solutii de imbunatatire (nu prin masuri administrative) ce vor fi prezentate in numerele urmatoare ale revistei.

Autor:
ing. Laurentiu ISTRATE – Departament dezvoltare tehnica ASI

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 144 – ianuarie-februarie 2018, pag. 32

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2018/02/02/securitatea-la-incendiu-ghiduri-de-buna-executie-i/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.