«

»

QUALITAS S.A. – 20 ani de activitate

Share

QUALITAS S.A. este o societate de drept privat cu capital integral romanesc care, de 20 de ani, opereaza pe piata romaneasca in cadrul infrastructurii de evaluare a conformitatii, ca organism de certificare. Pentru usurarea prezentarii, in continuare QUALITAS va fi identificat prin trei abrevieri diferite legate de functionarea sa, stabilite in corelare cu obiectul si scopul certificarii, respectiv QUALITAS-OCP, QUALITAS-ON si QUALITAS-OCS, chiar daca organismul este practic o entitate unica.

In interviul care urmeaza, primim lamuriri despre ceea ce a fost si ce este QUALITAS de la dl. Octavian Rusu – Presedinte QUALITAS S.A. 

Redactia: Ce semnificatie au cele trei abrevieri?

Octavian Rusu: Din definitia standardizata a termenului «certificare», rezulta ca obiectul acesteia poate consta din produse, procese, sisteme sau persoane. QUALITAS si-a indreptat atentia catre doua astfel de subiecte si anume, produse si sisteme, de unde si doua dintre cele trei abrevieri, respectiv QUALITAS-OCP pentru functionarea ca organism de certificare produse si QUALITAS-OCS pentru functionarea ca organism de certificare sisteme de management.

Din punct de vedere al scopului certificarii, in termenii de specialitate se vorbeste despre certificare in «domeniul voluntar» si in «domeniul reglementat».

Sintagma „certificare in domeniul voluntar” a devenit consacrata deoarece exprima faptul ca, pentru o organizatie, recurgerea la certificare este o optiune voluntara a organizatiei respective, asumata in scopuri comerciale, cum ar fi, de exemplu: cresterea prestigiului firmei, satisfacerea cerintelor clientilor sau a altor parti interesate (de exemplu, in cadrul unei asociatii profesionale sau patronale la care este membru), indeplinirea unor conditii din caietele de sarcini la licitatii, alinierea la trendul de pe piata s.a. De asemenea, in domeniul voluntar, organismele de certificare pot functiona in regim de acreditare sau fara acreditare. Sub acest aspect, atat QUALITAS-OCP cat si QUALITAS-OCS opereaza in majoritatea cazurilor sub acreditare RENAR – organismul national de acreditare pentru infrastructura de evaluare a conformitatii, si doar in mica masura si pentru situatii speciale fara acreditare.

Sintagma „certificare in domeniul reglementat” se refera la certificarile efectuate in legatura cu acele categorii de produse care, pentru a putea fi comercializate si in unele cazuri utilizate, sunt supuse obligatoriu unor proceduri de evaluare a conformitatii, prestabilite prin acte apartinand legislatiei europene armonizate (Regulamente, Directive, Decizii ale Comisiei Europene) si finalizate cu aplicarea marcajului CE, pasaportul de libera circulatie a produselor respective. Unele dintre aceste proceduri pot include, dupa caz, certificarea de produs sau certificarea sistemului de management al calitatii, dar si alte activitati de evaluare a conformitatii (care pot fi, dupa caz, esantionare, audit, incercare, inspectie). Acestea sunt efectuate de alte tipuri de organisme de evaluare a conformitatii (care pot fi organisme de inspectie sau laboratoare de incercari). Indiferent de procedurile aplicabile, organismele de evaluare pot functiona in acest domeniu numai dupa ce devin «organisme notificate», in urma satisfacerii unor cerinte specifice de acreditare cat si de desemnare / notificare din partea autoritatilor competente. Sub acest aspect, abrevierea QUALITAS-ON semnifica functionarea ca organism de certificare notificat.

Redactia: Care este specificul activitatii QUALITAS in domeniul voluntar?

Octavian Rusu: Domeniul voluntar a constituit zona de operare initiala a QUALITAS, prin QUALITAS-OCS pentru certificarea sistemelor de management al calitatii (SMC) aplicate de firme si prin QUALITAS-OCP pentru certificarea conformitatii unor produse, in special produse pentru constructii.

Acest domeniu a ramas in permanenta si continua sa fie si astazi, o zona majora de operare, in principal pentru QUALITAS-OCS, care si-a dezvoltat si diversificat, in timp, competentele privind sistemele de management supuse certificarii.

In prezent acestea includ, sub regim de acreditare, sisteme de management al calitatii (SMC), de mediu (SMM) si al sanatatii si securitatii ocupationale (SMSSO) aplicate intr-o gama largita de domenii CAEN: constructii – majoritatea clientilor, sectoare industriale (industrie extractiva, metalurgica, chimica, constructii de masini si altele), comert si servicii (proiectare, tehnologia informatiei, transporturi, invatamant, reparatii etc.).

Pe langa acestea, QUALITAS furnizeaza, numai in domeniul voluntar, si servicii de certificare neacreditate, cu referire de exemplu la sisteme de management al energiei (SME), al securitatii informatiei (SMSI), urmarind, prin aceasta, dezvoltarea competentelor proprii.

Volumul de activitate prin QUALITAS-OCS a inregistrat unele fluctuatii in functie de cererea pietei, respectiv natura si numarul clientilor sai, de volumul de activitate al acestora, mai mare in perioadele de crestere economica, sau mai mic in perioadele de criza, si nu in ultimul rand, de motivarea lor pentru certificare, deoarece certificarea presupune, totusi, cheltuieli suplimentare pentru organizatia solicitanta. Totusi cerintele explicite sau implicite ale clientilor lor si/sau ale mediului de afaceri sau prevederi legale, cum ar fi in sectorul constructii prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare, sau legislatia referitoare la achizitii publice, au determinat marea majoritate a firmelor de constructii sa-si implementeze si certifice propriile SMC, SMM si SMSSO, in conformitate cu standardele relevante.

In aceste conditii, intr-un bilant sumar, apreciem ca prin QUALITAS-OCS au fost acordate in cei 20 de ani de activitate un numar de cca. 1.300 certificate pentru sisteme de management, dintre care in 2017 un total de 96, si anume 47 pentru SMC, 28 pentru SMM si 21 pentru SMSSO.

In ceea ce priveste activitatea derulata prin QUALITAS-OCP, deoarece aceasta a ramas orientata numai catre sectorul produse pentru constructii, odata cu aparitia noii legislatii armonizate si pe masura adoptarii standardelor europene armonizate, s-a inregistrat o scadere a solicitarilor de certificare voluntara. In prezent, oferta de servicii de certificare a conformitatii produselor include, sub acreditare, urmatoarele categorii de produse pentru constructii: beton, otel beton si alte produse metalice pentru armarea betonului, mixturi asfaltice si tratamente bituminoase pentru drumuri.

Din experienta QUALITAS, putem spune ca, in prezent, certificarea conformitatii produselor pentru constructii in domeniul voluntar se solicita, practic, pentru acele familii/subfamilii de produse pentru constructii care au utilizari cu rol structural dar sunt neacoperite inca de standarde armonizate (cum ar fi produsele metalice pentru armarea betonului) sau pentru care, desi exista standarde armonizate, reglementarile tehnice privind utilizarea produselor se bazeaza pe alte referentiale (cum ar fi produsele pentru drumuri). Astfel, pentru a putea accede cu produsele lor (produse metalice pentru armarea betonului) pe piata Romaniei, nu numai producatorii autohtoni dar si firme din alte state membre UE (de exemplu, Cehia) si din terte tari (de exemplu, Republica Moldova, Turcia, Ucraina, Bosnia si Hertegovina) au recurs la QUALITAS-OCP pentru certificarea produselor lor in conformitate cu standardele romane relevante.

In acest domeniu, in cei 20 ani de activitate prin QUALITAS-OCP s-au emis peste 100 de certificate de conformitate produs, in cursul anului 2017 fiind 33 de contracte de certificare in derulare si 8 certificate emise.

Redactia: Cum actioneaza QUALITAS in domeniul reglementat ?

Octavian Rusu: Domeniul reglementat, in care QUALITAS opereaza din anul 2006 si pana in prezent este domeniul „Produse pentru constructii”, statutul de organism notificat fiind atribuit din 2007 prin alocarea numarului de identificare 1823. In timp, statutul de organism de certificare notificat (QUALITAS-ON) a fost apoi mentinut permanent, prin acreditare si desemnare /notificare in concordanta cu evolutia standardelor si a legislatiei aplicabile, iar domeniul de notificare a fost dezvoltat continuu.

Dupa cum se stie, acest domeniu, acoperit initial de Directiva 89/106/CEE, transpusa la nivel national prin HG nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, republicata in 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, a intrat in totalitate de la 1 iulie 2013 sub incidenta Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului, din 9 martie 2011, de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului. Acesta a mentinut particularizarea domeniului in raport cu celelalte domenii reglementate (ca si Directiva) dar a adus anumite modificari fata de Directiva, in special ca terminologie.

In termenii Regulamentului (UE) nr. 305/2011, in prezent, QUALITAS-ON este notificat pe functia de organism de certificare a controlului productiei in fabrica (CPF) in cadrul sistemului 2+ de evaluare si verificare a constantei performantei (EVCP), pentru un numar de 7 Decizii ale Comisiei Europene si 18 familii/subfamilii de produse, incluzand 76 de standarde armonizate aferente produselor respective, dintre care se mentioneaza:

 • Cosuri, canale de fum si produse specifice, cu 12 standarde armonizate;
 • Geotextile, cu 16 standarde armonizate;
 • Produse de bazasi auxiliare pentru zidarie, cu 7 standarde armonizate;
 • Produse pentru constructii metalice si produse conexe, cu 5 standarde armonizate;
 • Agregate minerale pentru utilizari ce necesita un inalt grad de securitate, cu 8 standarde armonizate;
 • Produse pentru constructia drumurilor, cu 11 standarde armonizate;
 • Produse prefabricate din beton normal, din beton usor sau din beton celular autoclavizat, cu 17 standarde armonizate.

In acest domeniu, un scurt bilant ai celor 10 ani de activitate ai QUALITAS-ON, cu luarea in considerare a influentei trecerii de la Directiva la Regulament, indica un numar total de 70 de certificate de conformitate a controlului productiei in fabrica emise, dintre care 5 emise in 2017. 

Redactia: QUALITAS mai are si alte activitati ?

Octavian Rusu: In afara serviciilor de certificare, QUALITAS furnizeaza si servicii de instruire in domeniul sistemelor de management si in domeniul evaluarii conformitatii produselor pentru constructii. Cursurile sunt structurate pe module, avand tematici si durate diferite, stabilite astfel incat sa poata raspunde necesitatilor de instruire la nivelul diferitelor functii manageriale si/sau executive din cadrul unei organizatii. Cursantilor li se acorda certificate de atestare a cunostintelor dobandite, pana in prezent QUALITAS eliberand 2.270 de astfel de certificate.

De asemenea, la nivel national, QUALITAS participa in calitate de membru asociat la urmatoarele asociatii:

 • Asociatia de Standardizare din Romania – ASRO;
 • Asociatia Organismelor de Certificare din Romania – AOCAR;
 • Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii – ARACO;
 • Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

La nivel comunitar, QUALITAS participa la activitatea Grupului Organismelor Notificate in domeniul Regulamentului (UE) nr.305/2011 (GNB-CPR), direct ca membru in Grupurile sectoriale (Sector Groups):

 • SG 02 – Cement, aggregates, mortar and ancillary products for concrete;
 • SG 10 – Masonry;
 • SG 13 – Precast concrete products.

Contact:
QUALITAS S.A.
Bucuresti, Str. Spataru Preda nr. 20, bl. 97A,
et. 1, ap. 6, sect. 5
Telefon / Fax : 021 424 48 00 or 021 424 48 01
Mobil: 0723 628 970 | 0741 071 061 | 0722 222 873 | 0722 692 714
E-mail: qualitassa@yahoo.com | scqualitassa@gmail.com
Web: www.qualitas.ro

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 146 – aprilie 2018, pag. 4

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2018/04/01/qualitas-s-a-20-ani-de-activitate/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.