«

»

GEOSTUD: Realizarea primei harti de risc geotehnic din Romania

Share

Un proiect finalizat cu succes:

„Elaborarea hartilor de risc natural si a planurilor de risc detaliate pentru alunecari de teren pentru un numar de unitati

administrativ-teritoriale ale judetului Prahova”

 

Si un nou inceput:

„Realizarea primei harti de risc geotehnic din Romania”

 

La inceputul lunii iunie 2019 a fost avizata, de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ultima etapa privind realizarea hartilor de risc natural si a planurilor de risc detaliate pentru alunecari de teren pentru un numar de 22 de unitati administrativ teritoriale apartinand judetului Prahova.

S-a incheiat astfel un proces inceput in anul 2011, prin care, pe parcursul a 5 etape, o echipa condusa de managerul de proiect Alina Eftimie a realizat planurile pentru acest risc natural, pentru 71 de unitati administrativ teritoriale (UAT) situate in nordul si centrul judetului Prahova.

Desi pentru cele 71 de UAT-uri proiectele au fost individuale, acestea au fost realizate respectand metodologia prevazuta in „HG 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare si continutul hartilor de risc natural la alunecari de teren si inundatii”, pentru a putea fi integrate in structura studiului de identificare a zonelor de risc natural pentru alunecari de teren la nivel judetean.

 

Toate proiectele au fost realizate in sistem integrat GIS (Geographic Information System) punand astfel la dispozitia Consiliului Judetean Prahova nu numai hartile de hazard si de risc la alunecari de teren (fig. 1), hartile tematice care, conform HG 447/2003, au stat la baza realizarii acestora (harta factorului litologic, harta geomorfologica (fig. 2), harta climatica si hidrogeologica, harta silvica etc), dar si o ampla baza de date continand:

 • Fise detaliate pentru fiecare dintre cele 687 de alunecari de teren distribuite pe teritoriul celor 71 de UAT-uri, continand: localizarea alunecarii (in coordonate geografice si STEREO 70), limitele alunecarii, descrierea alunecarii cu fotografii reprezenative, solutii de remediere etc.);
 • Reteaua de infrastructura (de transport rutier si feroviar, canalizare, telefonie, cablu etc), georeferentiata si digitizata pentru toate UAT-urile analizate;
 • Reteaua hidrografica (toate raurile cadastrate si necadastrate, vaile torentiale, lacurile artificiale si naturale) georeferentiata si digitizata.

Plecand de la aceasta experienta, in care SC GEOSTUD SRL a efectuat cercetarea geotehnica si geofizica, si avand in fata un nou proiect ce vizeaza analiza factorilor de risc geotehnic pe un areal pe care se doreste realizarea unui traseu nou de cale ferata, s-a conceput un nou model de harta, de data aceasta bazat pe criteriile de definire a riscului geotehnic (conform NP 074/2014. Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii) (Tabelul 1).

Pentru realizarea acestui nou model de harta au fost pastrate principiile din HG 447 prin definirea unor layere (harti tematice) pe baza carora, printr-un algoritm de calcul, sa se ajunga la produsul final: harta riscului geotehnic. Cele 5 layere folosite au fost reprezentate de factorii care definesc riscul geotehnic, iar punctajul acordat fiecarui factor a fost cel specificat in NP 074/2014.

In prealabil, pe zona de interes, a fost efectuata o cartare geologo-tehnica, actiune ce reprezinta o conditie sine-qua-non, pentru realizarea hartii riscului geotehnic.

De asemenea, inainte de realizarea hartii de risc geotehnic, am realizat, pe acelasi areal, si harta de hazard la alunecari de teren, in primul rand pentru a calibra cele doua modele, dar si pentru ca acestea includ elemente comune (de exemplu, modelul digital al terenului).

 • Astfel, pentru definirea conditiilor de teren au fost folosite hartile geologice avute la dispozitie, completate cu informatiile obtinute in urma cartarii geologo-tehnice.

Pentru zonarea „terenurilor in panta cu potential de alunecare”, incadrate in NP 074 la „conditii de teren” ca „terenuri dificile”, am folosit harta pantelor obtinuta pe baza modelului digital al terenului.

O limitare a normativului NP074/2014, din care lipseste un criteriu geomorfologic si hidrologic (conditii de teren de suprafata) in definirea „riscului geotehnic”, ne-a obligat insa sa incadram panta terenului in layerul „conditiilor de teren”, partajand astfel punctele.

 • Pentru definirea epuizmentelor am utilizat harta hidrogeologica a zonei, intocmita de IGR (scara 1:100000) dar si datele obtinute din observatiile de teren.
 • Categoria de importanta a constructiei: in cazul nostru fiind vorba de o linie de cale ferata importanta, categoria de importanta a constructiei este „deosebita, exceptionala”.
 • Vecinatatile au fost definite de limitele de intravilan ale unitatilor administrativ teritoriale, ale fostelor perimetre miniere din zona de studiu, ale ariilor protejate sau de retelele de infrastructura (de transport, de comunicatii etc).
 • Zona seismica a fost stabilita pe baza „Codului de proiectare seismic – partea 1 – Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P100-1/2013” – harta valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare (ag).

In final, harta riscului geotehnic a fost obtinuta prin combinarea celor 5 harti tematice, cu ajutorul programului ArcMap, insumarea punctajelor aferente fiecarui factor si zonarea facandu-se conform limitelor punctajelor din Tabelul 2.

In figurile 3 si 4 sunt prezentate atat „harta de hazard la alunecari de teren” (fig. 4) realizata conform HG 447/2003, cat si „harta riscului geotehnic” (fig. 3) obtinuta conform metodologiei descrise mai sus.

In urma realizarii celor doua harti si din analiza acestora putem concluziona:

 • Harta riscului geotehnic reprezinta un salt calitativ fata de harta de hazard la alunecari de teren, deoarece in realizarea ei au fost incluse nu numai hazardurile naturale legate de teren (alunecari de teren si seism), ci si celelalte elemente (apartinand atat conditiilor de teren cat si proiectului) ce pot induce riscuri geotehnice in relatia viitoarelor structuri cu terenul de fundare;
 • Harta de risc geotehnic ar putea fi extrem de utila nu numai in fazele incipiente ale unui proiect (prefezabilitate), in analiza multicriteriala de alegere a unor noi variante de traseu de infrastructura de transport (autostrazi, drumuri expres, cai ferate etc), dar si in fazele in care se impune realizarea studiilor geotehnice (studiu de fezabilitate, proiect tehnic), volumul si tipul investigatiilor geotehnice putand fi dimensionate avand la baza o astfel de harta.
 • O eventuala Norma metodologica de realizare a hartii de risc geotehnic ar trebui sa fie insotita si de o updatare a „Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii – NP 074/2014” deoarece lipsa unui criteriu „geomorfologic, hidrologic” de definire a riscului geotehnic influenteaza nu numai realizarea hartii de risc geotehnic ci, de multe ori, si constructiile proiectate in conditii de teren, de suprafata, dificile (zone erozionale, vai torentiale, zone expuse inundatiilor etc).

 

BIBLIOGRAFIE

 • Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii – indicativ NP 074 / 2014;
 • Cod de proiectare seismica – Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru cladiri indicativ P100-1/2013”;
 • Ghid privind evaluarea riscului asociat alunecarilor de teren din zona drumului – AND 594/2013;
 • GIS Fundamentals: A First Text on Geographic Information Systems, 5th Edition;
 • Introduction to Geographic Information Systems: Hardcover – 2015;
 • Designing Better Maps: A Guide for GIS Users, Second Edition;
 • Imagery and GIS: Best Practices for Extracting Information from Imagery, 1st Edition;
 • Cartography: Thematic Map Design, 6th Edition;
 • Making Spatial Decisions Using GIS and Lidar: A Workbook, 1st Edition.

 

Autori:
ing. Emil Oltean, Sef departament geotehnica – SC Geostud SRL
geog. Alina Eftimie – SC Geostud SRL
ing. Vali Nita – SC Geostud SRL 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 162 – septembrie 2019, pag. 60

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2019/09/01/geostud-realizarea-primei-harti-de-risc-geotehnic-din-romania/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.