«

»

FPSC: Propuneri masuri de sustinere a mediului de afaceri din constructii ca urmare a consecintelor epidemiei COVID-19 din Romania

Share

Catre:
Guvernul Romaniei – Domnului Prim-ministru Ludovic ORBAN
Ministerul Afacerilor Interne – Domnului ministru Ion – Marcel VELA
Ministerul Finantelor Publice – Domnului ministru Vasile – Florin CITU
Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei – Domnului ministru Ion STEFAN
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale – Doamnei ministru Victoria – Violeta ALEXANDRU 

Referitor la:
Propuneri masuri de sustinere a mediului de afaceri din constructii ca urmare a consecintelor epidemiei COVID-19 din Romania

Stimate Domnule Prim-ministru,

Stimate(a) Domnule(Doamna) Ministru,

FEDERATIA PATRONATELOR SOCIETATILOR DIN CONSTRUCTII – FPSC apreciaza eforturile Guvernului pentru gasirea unor solutii ce trebuie aplicate in scopul depasirii perioadei afectate de epidemia COVID-19 si diminuarea efectelor din economia romaneasca. Consideram, asa cum am facut-o tot timpul, ca sectorul constructiilor este unul dintre motoarele care pot contribui esential atat la mentinerea economiei la un nivel acceptabil, cat si la rezolvarea unor probleme de ordin investitional amanate de peste 30 de ani, necesare atat bunastarii cat si sanatatii populatiei (investitii in infrastructura de transport, spitale, infrastructura rurala etc.).

In sprijinul masurilor ce urmeaza a fi luate in continuare, venim cu experienta noastra si va prezentam o serie de propuneri ce vizeaza stimularea procesului investitional. Va asiguram de inalta noastra consideratie si de toata disponibilitatea de a ne implica in a avea acte normative si reguli care sa contribuie la consolidarea economiei, in mod special a sectorului de constructii pe care il reprezentam.

Adriana Iftime
Director General FPSC

 

PROPUNERI MASURI FPSC

 

 1. Somajul tehnic sa fie extins cu minimum 3 luni de la incheierea starii de urgenta.
 • Act normativ vizat: ORDONANTA DE URGENTA nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 – art. XI.
 • Propunere text / observatii:

P1. Pentru IMM-urile la care efectele pandemiei (lipsa lucrari/ incasari) se manifesta ulterior perioadei de stare de urgenta, la art. XI se va introduce un nou alineat, cu prevederea prelungirii asigurarii protectiei sociale pana la 3 luni. Prezenta prevedere va fi aplicata doar in baza unor documente justificative care sa dovedeasca situatia reclamata.

 

 1. Masuri compensatorii pentru firmele de tamplarie si vitraj izolant in urma diminuarii drastice a exportului.
 • Act normativ vizat: Cod fiscal, ART. 17 – Cota de impozitare. Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%.
 • Propunere text / observatii:

P1. Scutirea de impozit pe profit pentru partea aferenta exportului, care poate fi dovedit ca export direct (producatorul este si exportator) sau indirect (producatorul realizeaza componente pentru produsul final ce va fi exportat).

 

 1. Directii de investitii pe urmatorii trei – patru ani. Promovarea unei strategii de investitii a Romaniei pe urmatorii 4 ani.
 • Act normativ vizat: Legislatia achizitiilor publice (Legea 98/2016, Legea 99/2016, HG 394/ 2016, HG 395/2016, Instructiunea 1/2019). Se va corecta art 221 din Legea 98/2016 in conformitate cu Directiva UE si se va modifica art. 164 din 395/2016; corespunzator si pentru achizitiile sectoriale.
 • Propunere text / observatii:

Obs : Strategia de investitii este o masura care presupune un proces de elaborare de durata, dar se poate actiona imediat pentru a debloca procedurile de achizitie publica si contractele aflate in derulare. Constructorii nu mai sunt atrasi de contracte de executie subevaluate, nu isi mai asuma riscul de a oferta azi si a incepe executia peste 4 ani, la pretul ofertat initial, fara actualizarea valorii acestuia. Legislatia actuala nu permite modificarea valorii contractului, indiferent daca pretul materialelor a crescut cu 100%.

P1: In masura in care contractul nu are formula de ajustare, sau in cazul in care intre depunerea ofertei si momentul semnarii contractului a trecut mai mult de 1 an de zile, ajustarea sa fie posibila in conditii bine determinate.

P2: Elaborarea de catre Guvern a unei liste de categorii de investitii de interes national si regional, cu regim prioritar. Ex: drumuri si autostrazi, irigatii, investitii in infrastructura sanitara, eficientizare energetica, mediu, rezidentiale.

P3. Infiintarea unui Departament la nivelul Guvernului, compus din personal cu experienta, care sa rezolve problemele legate de pregatirea investitiilor (ex. exproprieri, avize, autorizatii etc.) precum si deblocarea situatiilor neprevazute aparute pe parcursul derularii contractului.

 

 1. Mentinerea si chiar extinderea programului de sustinere guvernamentala a creditelor pentru cumpararea locuintelor.
 • Act normativ vizat: ORDONANTA DE URGENTA nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „O familie, o casa” (modif. cu Legea 40/2020).
 • Propunere text / observatii:

P1. Mentinerea si extinderea programului „O familie, o casa” pentru apartamente cu suprafata mai mare si credite mai mari.

 

 1. Stimularea dezvoltarii sectorului imobiliar.
 • Act normativ vizat: Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Cod Fiscal – modificare Art. 291 (3).
 • Propunere text / observatii:
 1. Valoarea maxima care beneficiaza de TVA redus sa fie de 750.000 RON (150.000 euro).
 2. Daca apartamentul costa mai mult de 750.000 RON, pentru 750.000 RON sa se aplice un TVA de 5%, iar pentru diferenta pana la valoarea de vanzare a apartamentului sa fie TVA normal (acum 19%).
 3. Ar fi de evitat o limitare a suprafetei apartamentului, dar daca este necesar aceasta sa fie de 150 mp util.

P1. Modificare Art. 291 (3) Cod Fiscal 3) Cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele livrari de bunuri si prestari de servicii: 3. livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 150 mp, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 750.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, achizitionate de persoane fizice. Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Anexele gospodaresti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care in momentul vanzarii pot fi locuite ca atare.

P2. Se introduce un punct nou:  31 Pentru locuintele achizitionate de persoane fizice, a caror valoare,  exclusiv taxa pe valoarea adaugata,  depaseste 750.000 lei, se aplica un TVA de 5% pentru aceasta valoare, si un TVA neredus pentru diferenta.

 

 1. Modificarea HG 264/2003 referitor la modul de acordare/restituire a avansurilor acordate firmelor de constructii.
 • Act normativ vizat:

– HOTARARE nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice:

Art. 6 (1) La efectuarea platilor pentru lucrarile executate, serviciile prestate si bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plati efective decat dupa deducerea integrala a avansului.

– HOTARARE nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice:

Art. 6. Fiecare plata in avans va fi justificata prin deduceri integrale (100%) din fiecare Situatie de Lucrari, respectiv Certificat de Plata. Nu se admit plati efective decat dupa deducerea integrala a avansului.

 • Propunere text / observatii:

P1. Se va elimina prevederea referitoare la admiterea platilor efective numai dupa deducerea integrala a avansului, altfel se pierde sensul acordarii unui avans.

P2. Pentru HG 264/2003:

Art. 6 (1) La efectuarea platilor pentru lucrarile executate, serviciile prestate si bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate, prin deduceri procentuale din fiecare document de plata.

P3. Pentru HG 1/2018:

Art 6. Fiecare plata in avans va fi justificata prin deduceri procentuale (%) din fiecare Situatie de Lucrari, respectiv Certificat de Plata.

 

 1. Celeritatea platilor de catre autoritati/beneficiari pentru lucrarile executate, facturile aflate spre decontare.
 • Propunere text / observatii:

Atentionare! Este necesara revizuirea si sanctionarea comportamentului unor beneficiari de a intarzia efectuarea platilor, fara a se intelege efectul acestor intarzieri asupra executantilor, subcontractantilor, furnizorilor.

P1: Formularea unei Informari catre toate autoritatile/ beneficiarii, eventual cu introducerea unor penalizari pentru intarzierea nejustificata a acestora.

 

 1. Lipsa dirigintelui de santier, proiectant, beneficiar fara de care nu se pot continua lucrarile. Propuneri – convocare prin ISC cu masuri clare de rezolvare. In acest sens ISC-urile din tara sa fie abilitate sa aplice sanctiuni sau dupa caz sa accepte inlocuirea celor care nu pot participa la controlul lucrarilor. In ultima instanta sa se aprobe si confirmarea de la domiciliu pe baza de fotografii relevante si analize de laborator.
 • Act normativ vizat: Emiterea in regim de urgenta de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a unui Ordin pentru reglementarea controlului de calitate, lucrari ascunse si faze determinante pe perioada pandemiei.
 • Propunere text / observatii:

P: Toate verificarile si receptiile de pe santiere (faze determinante, controale pentru lucrari ascunse, receptii la terminarea lucrarii/ finale) la care este obligatorie participarea beneficiarului, proiectantului, dirigintelui de santier, inspectorului ISC si a constructorului NU vor fi amanate, prezenta celor implicati fiind obligatorie, de la prima convocare a acestora, fara de care lucrarile nu pot continua / nu se pot finaliza.

 

 1. Sa se emita clarificari in ceea ce priveste controlul acordarii ajutorului de somaj.
 • Propunere text / observatii:

P1: Este necesara stabilirea urgenta a criteriilor ce se vor avea in vedere la verificarile ulterioare, gradul de subiectivism in acest moment fiind extrem de mare. Este posibil ca un angajator cu o reducere a activitatii de 5% sa solicite somaj tehnic pentru toti angajatii, neavand niciun reper legal privind conditiile de acordare a ajutorului, respectiv cu privire la verificarile ulterioare.

 

 1. O parte din fondurile alocate pentru lucrari de drumuri in anul 2020 de catre Consiliile judetene au fost relocate pentru lupta antiCOVID. In acest sens sunt in procedura de licitatie o serie de lucrari la care din informatiile primite fondurile alocate s-au injumatatit. De asemenea, dorim garantii ca fondurile din PNDL, CNI si alte programe nu vor fi relocate.
 • Propunere text / observatii:

P1. Emiterea unei prevederi care sa interzica relocarea/ utilizarea fondurilor pentru investitii, in alte scopuri. Strategia de investitii pentru sustinerea economica este incompatibila cu practica de relocare a fondurilor pentru investitii.

 

 1. Furnizorii de produse de cariera si balastiera pentru lucrarile de drumuri nu pot asigura necesarul de materii prime (balast, sorturi) din cauza ingreunarii emiterii de catre autoritatile abilitate a autorizatiilor si permiselor de exploatare in perimetrele raurilor.
 • Act normativ vizat:

ORDIN nr. 94 din 30 aprilie 2009 pentru aprobarea Instructiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare.

 • Propunere text / observatii:

P1. Aplicarea de sanctiuni pentru autoritatile care nu respecta termenele de emitere a avizelor si autorizatiilor de orice fel. (ex. Inclusiv pentru emiterea autorizatiilor/ avizelor de exploatare).

 

 1. Pastrarea facilitatilor fiscale izvorate din OUG 114 din 2018.
 • Act normativ vizat: OUG 114/2018 privind unele facilitati fiscale.
 • Propunere text / observatii:

Obs: Eliminarea acestora acum, sau mai devreme decat termenul introdus prin OUG 114, ar insemna distrugerea firmelor de constructii, pierderea fortei de munca si intreruperea / inchiderea procesului investitional in Romania.

 

FEDERATIA PATRONATELOR SOCIETATILOR DIN CONSTRUCTII

 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 169 – mai 2020, pag. 4

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2020/05/01/fpsc-propuneri-masuri-de-sustinere-a-mediului-de-afaceri-din-constructii-ca-urmare-a-consecintelor-epidemiei-covid-19-din-romania/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.