«

»

ARACO: Masuri pentru stabilizarea sectorului de constructii in urma crizei COVID-19. Propuneri ARACO si rezolvari MFE

Share

La data de 22.05.2020, Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii inainta Ministerului Fondurilor Europene un set de propuneri functionale necesar a fi implementate in vederea stabilizarii situatiei generate ca urmare a crizei la nivelul sectorului constructiilor. MFE revine, la inceputul lunii iunie, cu raspunsuri punctuale la aceste solicitari. Sa vedem, in continuare, rezolvarile MFE la propunerile ARACO, si ce ar mai ramane de solutionat.

 

ARACO solicita:

 • Investitii in infrastructura si constructii care sa aiba un impact pozitiv asupra mediului inconjurator si a calitatii aerului, in sensul scaderii amprentei de carbon si al contributiei la decarbonizare, cum ar fi: reabilitarea energetica a cladirilor publice si a celor rezidentiale; conformarea la standardele de mediu ale UE, reabilitarea, modernizarea, extinderea/ reinfiintarea sistemelor de incalzire urbana centralizata;
 • Implicarea organizatiilor reprezentative pentru fiecare industrie in echipele pentru consultarile cu privire la masurile ce vor fi stabilite pentru Romania in contextul “Green Deal”.

Raspuns: In contextul demararii masurilor de implementare a Pactului, la 14 ianuarie 2020, COM a lansat Planul European pentru Investitii Sustenabile, care include si propunerile legislative aferente constituirii Mecanismului pentru o tranzitie echitabila (Just Transition Mechanism – JTM) – un instrument-cheie creat pentru a se asigura ca trecerea catre o economie neutra din punct de vedere climatic are loc in mod echitabil, respectandu-se principiul ca ’’nimeni nu este lasat in urma”. Conform Memorandumului „Programele operationale/nationale si arhitectura institutionala de gestionare a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021- 2027 ” din 27 februarie 2020, s-a decis elaborarea unui Program Operational pentru Tranzitie Justa, avand ca Autoritate de Management Ministerul Fondurilor Europene. Considerand principiului parteneriatului drept unul dintre pilonii care stau la baza programarii si implementarii fondurilor europene, MFE isi reasuma deschiderea pentru consultarea larga a partenerilor relevanti in procesul de programare pentru perioada 2021 -2027. Ca urmare a stabilirii arhitecturii viitoarelor Programe Operationale si a cadrului de management si gestiune pentru perioada 2021-2027, considera necesar ca structurile parteneriale construite la nivelul Obiectivelor de Politica sa fie reorganizate astfel incat expertiza relevanta sa fie utilizata eficient la nivelul fiecarui Program Operational si la nivelul Acordului de Parteneriat 2021-2027. In 18 mai 2020 a fost lansat procesul de selectie a partenerilor (adresat tuturor actorilor interesati din mediul de afaceri, socio-economic si societatea civila, in functie de domeniul de expertiza) in vederea constituirii structurilor parteneriale aferente Programelor Operationale si Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat 2021-2027, asigurandu-se astfel transparenta si o reprezentativitate cat mai mare in actiunile de consultare a documentelor programatice post 2020 (invitatia se regaseste pe site-ul Ministerului, la adresa http://mfe.gov.ro/apel-national-privind-exprimarea-interesului-de-participare-in- cadrul-structurilor-parteneriale-constituite-pentru-elaborarea-programelor- operationale-si-a-acordului-de-parteneriat-2021-2027/).

 • Abordare unitara in ceea ce priveste metodologia de ajustare a preturilor in cadrul

devizelor generale aferente proiectelor de infrastructura publica pentru a nu dezavantaja anumite companii din sector. Ajustarea reglementata ar trebui sa fie aplicata in toate contractele publice, indiferent de sursa de finantare (conform HG 379/2020).

Raspuns: MFE a initiat si promovat, conform competentelor, H.G. nr. 379/2020 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare a preturilor in cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructura publica finantate prin Programul operational Infrastructura mare 2014-2020. Prevederile acestui act normativ pot fi preluate si de alte institutii cu atributii in gestionarea fondurilor europene.

 • Anularea Instructiunii nr. 1/2019 a ANAP si revenirea la Instructiunea ANAP nr. 2/2018. (Propunerile de lege ferenda trebuie adresate direct ANAP)
 • Acordarea de avansuri pentru contracte. Exista legislatie actuala pentru acordarea de avansuri. In Europa, in contextul epidemiei s-a creat un sistem de avans secvential, o suma la inceput si pe masura ce se fac decontari, se pot plati si alte sume cu titlu de avans pe intreaga perioada de derulare a contractului.

Raspuns: Pentru avansurile acordate in cadrul contractelor de finantare s-a aprobat OUG nr. 52/2020 pentru modificarea art. 293 alin. (2) din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si pentru adoptarea unor masuri privind beneficiarii de fonduri europene in contextul raspandirii COVID- 19.

 • Actualizarea contractului in conformitate cu OUG 114/2018 si de ajustare a contractelor cu o durata mai mare de 365 zile, cu formula polinomiala mentionata in contractele de executie.
 • Plata a 80% din valoarea materialelor si/sau echipamentelor livrate in santier in conformitate cu prevederile contractuale si a celor cuprinse in OUG 52/2020, care ar asigura un grad ridicat de absorbtie a fondurilor europene si un sprijin semnificativ pentru antreprenori in derularea cat mai buna a contractelor de executie.
 • Revizuirea procedurilor de achizitie publica, in special in cazul proiectelor cu finantare europeana prin definirea cat mai clara a perioadei de analiza si atribuire a ofertelor.
 • Perioada de timp acordata pentru evaluarea ofertelor depuse sa fie clar definita, fara posibilitate de prelungire pe termen nedefinit, sau prelungiri succesive. Prelungirea perioadei de evaluare sa fie justificata temeinic si asumata prin introducerea culpei autoritatii contractante in caz de prelungire de peste 6 luni in atribuirea, respectiv semnarea unui contract.

Raspuns: Pe tema determinarii unei perioade predictibile de analiza a ofertelor si de desemnare a ofertei castigatoare, modificarea legislatiei in domeniu din luna februarie a.c., respectiv OUG nr. 23/2020 cu privire la modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizitiilor publice, stabileste termenul de intocmire a raportului pocedurii (durata evaluarii), precum si conditiile de prelungire a perioadei, care se poate realiza o singura data, fara depasirea perioadei de valabilitate a ofertei, in cazuri temeinic justificate (art. 214, alin. (3) si (4) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 227 alin, (3) si (4) din Legea nr. 99/2016). Pentru eficientizarea procesului de evaluare a ofertelor, cu accent pe imbunatatirea calitatii si optimizarea duratei evaluarii, MFE are in analiza mai multe solutii de reglementare impreuna cu ANAP, care urmeaza a fi agreate si promovate in urma consultarilor publice.

 • Reducerea garantiei de buna executie la 3 – 5% sau acoperirea sumelor doar cu instrumente de asigurare. S-a constatat ca din cuantumul garantiilor de buna executie constituite, se folosesc sub 10%.

Raspuns: In conformitate cu art. 39 alin. (4) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 45 alin. (4) din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016, valoarea acesteia se stabileste in cuantum de maximum 10% din pretul contractului, fara TVA, prin raportare la complexitatea contractului de achizitie publica/contractului subsecvent care urmeaza a fi executat, in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de achizitie publica/sectorial. Legislatia acopera solutii financiare variate pentru constituirea garantiei de buna executie, accesibile tuturor operatorilor economici (virament bancar, instrument de garantare, numerar sau retineri din sumele datorate de catre contractor), fara a ingradi sau limita dreptul operatorilor la o modalitate unica de constituire.

 • Introducerea clauzelor Corona in contractele cadru din perspectiva unor noi valuri epidemice .

Raspuns: Clauzele contractuale care reglementeaza situatiile de forta majora sau caz fortuit sunt prevazute in modelele de contract puse la dispozitie pe ANAP, dar nu in toate cazurile acestea au fost citite si analizate de parti deoarece aceste situatii nu au avut impact major asupra executiei contractului cum este acum exemplul crizei sanitare. Propuneri de imbunatatire a clauzelor contractuale pot fi inaintate catre ANAP.

 • In cazul contractelor in executie procentul de 2% pentru taxa de timbru sa se aplice la suma in discutie si nu la intreaga valoare a contractului.

Raspuns: Cererile introduse la instantele judecatoresti, potrivit prevederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, se taxeaza cu 2% din valoarea estimata a contractului, lotului care se contesta sau dublul celui mai mare contract subsecvent (dar nu mai mult de 100.000.000 lei). Potrivit prevederilor OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi aplicate reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate. Aceasta taxa a fost stabilita in conformitate cu procedurile judiciare si in urma unei analizei interinstitutionale sustinute.

 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 171 – iulie 2020, pag. 4

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2020/07/01/araco-masuri-pentru-stabilizarea-sectorului-de-constructii-in-urma-crizei-covid-19-propuneri-araco-si-rezolvari-mfe/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.