«

»

Securitatea la incendiu in pandemie

Share

Chiar daca o parte dintre activitatile economice au fost blocate partial sau total, factorii implicati in avizarea/autorizarea cladirilor au continuat sa-si desfasoare activitatea. Inevitabil pandemia a adus reguli noi, de exemplu:  nu am mai fost primiti in audiente / consultari la ISU/IGSU, acestea realizandu-se exclusiv online, ridicarea / depunerea dosarelor s-a realizat numai prin programare pentru evitarea aglomerarii de persoane; la toate aceste reguli s-au adaugat si masurile din ordonantele militare.

Partea buna este ca pe fondul scaderii numarului de dosare inregistrate, avizele si autorizatiile s-au emis mult mai repede fata de anul trecut. Semi-pauza din pandemie vine cu o alta veste buna pentru investitori: persoanele responsabile au modificat unele conditii de avizare si autorizare prevazute in ordinul 129/2016 (Norme metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila).

Mai jos prezint principalele modificari aduse de Ordinul nou nr. 66/2020 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila.

 

Prima modificare este una de forma si nu de continut:

In Ordinul 129/2016, art. 5 alin. 4 prevedea ca „Masurile in domeniul apararii impotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la incendiu trebuie sa se reflecte in piesele desenate ale documentatiilor de proiectare/executie.” Acest alineat a fost modificat astfel: „(4) Scenariul de securitate la incendiu trebuie sa cuprinda toate masurile de aparare impotriva incendiilor din piesele desenate si memoriile tehnice.”

Articolul corecteaza modul de concepere a documentatiei; scenariul de securitate la incendiu, desi document coordonator important, se realizeaza de catre specialistii implicati ulterior realizarii proiectelor, fiind o sinteza.

La art. 6 alineatul 1 se permite proiectantilor sa depuna la ISU un singur exemplar original din documentatie, cel de-al doilea putand fi prezentat in copie.

In vechiul ordin, la art 6.1, se mentiona: „Piesele scrise si desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, si referatul verificatorilor de proiecte atestati se depun in original, in doua exemplare, daca prezentele norme metodologice nu prevad altfel.” Se modifica cu: „Un exemplar din documentatia care insoteste cererea de emitere a avizului sau autorizatiei se depune in original”.

Art. 7 alineatul 3 se abroga; noul ordin permite avizarea/autorizarea unor spatii din cladiri neautorizate, astfel evitandu-se situatia complicata generata de legea 307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor care obliga toti proprietarii sa participe la autorizarea cladirii aflate in proprietate, iar in cazul in care unul dintre proprietari refuza investitia, cladirea studiata nu se putea autoriza (mai ales ca masurile trebuiau aplicate inclusiv in spatiul celui care refuza sa participe). Desi o masura buna, trebuie aplicata cu atentie, mai ales la spatii care au acces comun cu restul cladirii, neavand acces direct din exterior.

Sunt importante si activitatile pe care vecinii le practica, chiar daca spatiul studiat se constituie intr-un compartiment de incendiu sau similar compartimentului de incendiu (indiferent ce o insemna acest lucru, compartimentul de incendiu fiind dezvoltat pe verticala la cladiri cu mai multe niveluri). Ma refer la faptul ca un compartiment trebuie separat cu pereti antifoc/rezistenti la foc 3 ore. Fraza din ordinul 66/2020 se pare ca nu tine cont de tabelul 2.4.2 din P118/1999. Ce facem daca in aceeasi cladire avem un depozit de anvelope neautorizat alaturat de un spatiu interior de joaca pentru copii? Sper ca legiuitorul nu s-a referit la autorizarea spatiilor si pe verticala prin fraza „similar compartimentului de incendiu”. Ca de obicei, fiecare inspectorat judetean va interpreta diferit. Astept cu interes diversele hotarari.

Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7.1, cu urmatorul cuprins:

„(1) In situatia in care lucrarile de modificare si/sau de schimbare a destinatiei vizeaza, in parte sau in intreg, un spatiu dintr-o constructie cu functiuni mixte sau o constructie, amenajare ori instalatie, care nu are autorizatie de securitate la incendiu, documentatia de avizare / autorizare trebuie sa trateze intregul spatiu sau intreaga constructie / amenajare / instalatie.

(2) Prin exceptie de la alin. (1), avizul/autorizatia de securitate la incendiu poate fi emis(a) si in cazul in care modificarile si/sau schimbarea de destinatie vizeaza o parte a spatiului sau a constructiei, daca aceasta se constituie ca un compartiment de incendiu sau este delimitata prin elemente de constructie similar unui compartiment de incendiu.

(3) In situatia prevazuta la alin. (2), documentatia de avizare / autorizare trateaza doar partea spatiului / constructiei vizate de modificare sau schimbare a destinatiei.

(4) In scenariul de securitate la incendiu, ca parte a documentatiei prevazute la alin. (3), se realizeaza o analiza a modului in care modificarile sau schimbarile destinatiei influenteaza cerinta fundamentala «securitate la incendiu» a intregului spatiu sau a intregii constructii.”

Consider ca aceasta modificare va genera probleme la constructiile multietajate. Desi legislatia in vigoare interzice compartimentarea pe verticala (exceptie facand numai cladirile inalte si foarte inalte), acest articol vine in sprijinul agentilor economici, dar necesita masuri suplimentare de limitare a extinderii focului pe verticala.

In continuare legiuitorul clarifica modul de depunere electronica  a documentatiei la aviz/autorizatie, lucru util in pandemie, desi din cate stiu eu echipamentele electronice din birourile autoritatilor nu ajuta deloc la analiza electronica a documentatiilor (fiind invechite). Speram ca guvernul va dota urgent institutiile cu tehnica necesara astfel incat sa se limiteze deplasarile, nerecomandate mai ales in conditiile actuale.

Inca nu este clar daca toti specialistii trebuie sa detina semnaturi electronice sau este suficient ca beneficiarul sa scaneze documentatia pe care sa aplice o singura semnatura electronica.

La articolul 13,  alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Cererea de emitere a avizului sau autorizatiei poate fi depusa in format electronic insotita de semnatura electronica a investitorului sau beneficiarului.”

Tot la articolul 13, dupa alineatul 2, se introduce un nou alineat, (2.1), cu urmatorul cuprins:

„(2.1) Documentatia tehnica care insoteste cererea mentionata la alin. (2) poate fi depusa, de asemenea, in format electronic, caz in care trebuie sa contina si semnatura tuturor factorilor care concura la proiectarea si verificarea proiectului.”

Ultima modificare din ordin este la art. 14, termenele de emitere a avizelor/autorizatiilor crescand prin clarificarea ca discutam despre zile lucratoare.

Asteptam cu interes modificari / completari si la HG 571/2016 care reglementeza categoriile de constructii si amenajari care se supun avizarii si autorizarii privind securitatea la incendiu precum si la P118/99, normativul de siguranta la foc a constructiilor.

 

Autor:
arh. drd. ing. Onutu Lohengrin – presedinte ASIC – Asociatia pentru Securitatea la Incendiu a Constructiilor, membru in Comitetul Tehnic National de Standardizare ASRO / CT217 – Securitate la incendiu in constructii

 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 171 – iulie 2020, pag. 48

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2020/07/01/securitatea-la-incendiu-in-pandemie/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.