«

»

ARACO: Sinteza problemelor aparute ca urmare a aplicarii HG nr. 1/2018 si solutii posibile de modificare pe cale legislativa a acestora

Share

In atentia:

MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Stimate Domnule Ministru Catalin Drula,

Urmare a intalnirii din data de 18.03.2021 cu reprezentantii Asociatiei Romane a Antreprenorilor din Constructii – ARACO (in continuare „Asociatia” sau „ARACO”), au fost stabilite o serie de teme pentru care Asociatia si-a manifestat dorinta de a colabora activ in vederea reglementarii deficientelor constatate.

Astfel, in ceea ce priveste revizuirea Normativului AND 605, au fost facuti pasi concreti, existand numit la nivelul CNAIR un comitet de analiza si revizuire, unde reprezentanti din cadrul ARACO sunt prezenti ca observatori, fara a avea insa drept de vot. In data de 19 mai 2021 a avut loc o intalnire video cu profesorul Bernhard Hofko de la Universitatea Tehnica din Viena, fiind stabilite directiile pe care se va dezvolta noul Normativ.

In ceea ce priveste implicarea Asociatiei in reliefarea problemelor aparute ca urmare a aplicarii HG nr. 1/2018, am dori sa sintetizam in continuare aceste probleme, in vederea identificarii unor solutii pentru modificarea urgenta pe cale legislativa a acestora.

 

 • Sub-clauza 15.1 (al doilea paragraf), Anexa 1 & Anexa 2

„Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garantia de Buna Executie la data semnarii Contractului si va transmite o copie a acesteia si Supervizorului”

Avand in vedere (i) prevederile legale in vigoare care stabilesc ca garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica, dar si (ii) faptul ca societatile care emit aceste garantii solicita o copie a Contractului semnat cu Beneficiarul, propunem modificarea acestei sub-clauze in scopul corelarii cu termenul prevazut de dispozitiile legale – 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului pentru furnizarea Garantiei de Buna Executie.

 

 • Sub-clauza 15.6, Anexa 1 & Anexa 2

Conditiile de eliberare/restituire (partiala) a garantiei de buna executie in cazul in care lucrarile sunt executate pe Sectoare. Conditiile contractuale nu reglementeaza aceasta situatie, cu toate ca in clauza privind Receptia la Terminarea Lucrarilor este prevazuta posibilitatea receptionarii pe Sectoare / parti de Lucrari, daca acestea sunt distincte / independente din punct de vedere fizic si functional.

Propunerea noastra este de a modifica textul sub-clauzei astfel incat sa se reglementeze conditiile de eliberare (diminuare proportionala) a garantiei de buna executie in cazul in care executia Lucrarilor si Receptia la Terminarea Lucrarilor se realizeaza pe Sectoare.

 

 • Sub-clauza 16.2 b) 5, Anexa 1 & Anexa 2

Aceasta sub-clauza prevede ca:

„Antreprenorul va incheia o asigurare pentru a acoperi intreaga sa raspundere cu privire la calitatea Lucrarilor, chiar si dupa Receptia Finala, conform Legii”.

Conform informatiilor primite de la companiile de asigurari, in piata (nu numai romaneasca, ci si in celelalte state UE) nu exista niciun fel de produs de asigurare care sa poata acoperi riscurile derivand din calitatea lucrarilor de construire, dupa receptia finala a acestora, data fiind, in principal, imposibilitatea determinarii duratei unei astfel de polite de asigurare sau a valorii de asigurare.

Mentinerea in forma de contract a acesteia face ca, in absenta prezentarii politei de asigurare de la data de incepere a contractului, Antreprenorul sa fie supus riscului de reziliere, desi este vorba de o solicitare nu numai imposibil de indeplinit, ci chiar excesiva prin raportare la prevederile legale care stabilesc raspunderea Antreprenorului.

Astfel, in conformitate cu art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, executantul raspunde potrivit obligatiilor ce ii revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei. Prin urmare, dupa expirarea perioadei de garantie contractuale, Antreprenorului ii revine oricum obligatia legala de a raspunde pentru calitatea lucrarii.

Avand in vedere corespondenta avuta atat cu Ministerul Fondurilor Europene, cat si cu Autoritatea de Supraveghere Financiara si lipsa identificarii unei solutii, propunem abrogarea pct. 5 din sub-clauza 16.2 b).

 

 • Sub-clauza 18.1 – Anexa 2

Prevede ca in termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere de preturi unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum si o defalcare a acestor preturi unitare care va identifica costurile incluse pentru Manopera, Materiale, Utilaje, Transport, costuri indirecte si profit. Aceasta solicitare ofera sprijin Supervizorului in evaluarea impactului financiar al unor Modificari.

In cazul sumelor forfetare prezentate global la nivelul ofertei, este necesara atat o defalcare a activitatilor, cat si o defalcare a acestor preturi unitare, existand o confuzie intre acesti termeni.

Astfel, sub-clauza 18.1, trateaza cerinta defalcarii preturilor unitare in componentele lor de baza, respectiv Manopera, Materiale, Utilaje, costuri indirecte si profit. Pe de alta parte, Notificarea privind bunele practici in realizarea achizitiilor aferente contractelor de lucrari pentru constructia/modernizarea obiectivelor de investitii, publicata de catre ANAP, se refera la termenul defalcarea activitatilor, mentionand aceasta defalcare pana la nivelul 3.

In practica, lipsa unei reglementari clare in ceea ce priveste nivelul de detaliere a activitatilor conduce la interpretari diferite ale Supervizorilor/Autoritatilor Contractante, existand situatii in derularea contractelor cand s-a solicitat chiar un Deviz analitic de cantitati pentru Proiectul Tehnic. O astfel de solicitare, intr-un Contract de tip Proiectare si Executie, conduce la mobilizare de resurse importante, respectiv persoane specializate in intocmirea unor astfel de documente, care in final nu aduc niciun beneficiu in derularea contractului.

Posibilitatea 1: clarificarea detaliata in ghidul de aplicare a HG 1/2018 a nivelului de defalcare a activitatilor pentru sumele forfetare.

Posibilitatea 2: in procedura de atribuire a contractului se poate solicita o Lista de Preturi unitare defalcate (material, manopera, utilaj, transport, cheltuieli indirecte si profit, asa cum se solicita la Clauza 18.1) pentru materialele principale de constructie, echipamente, manopera (ora proiectare, inginer, maistru, muncitor calificat, necalificat, dulgher, fierar etc.). Astfel, o detaliere conform Clauzei 18.1 este transparenta de la momentul depunerii Ofertei.

 

 • Sub-clauza 33.1 Inceperea, Anexa 1 & Anexa 2

Stabileste ca in termen de 90 (in cazul contractului de executie), respectiv 30 de zile (in cazul contractului de proiectare si executie) de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul emite Ordinul Administrativ de Incepere, cu notificarea Datei de Incepere.

Cu toate acestea, nu exista niciun reper contractual privind Data de Incepere. La limita, pot exista cazuri in care acest termen este destul de consistent, astfel incat evolutia preturilor dintre data semnarii Contractului si Data de Incepere sa impacteze semnificativ echilibrul financiar al contractului.

Propunem stabilirea unui termen limita pentru Data de Incepere.

 

 • Clauza 35 Prelungirea Duratei de Executie, Anexa 1 & Anexa 2

Prevede la litera (i), conditii meteorologice adverse exceptionale, urmatoarele:

(i) Conditii meteorologice adverse vor fi considerate exceptionale daca probabilitatea lor de aparitie este mai mica decat o data intr-o perioada de timp definita ca Durata de Executie la semnarea Contractului multiplicata cu 5, luandu-se in considerare specificul lucrarilor, localizarea Santierului si perioada din an in care au aparut conditiile respective.

Pana in acest moment nu s-a reusit clarificarea acestui algoritm, cu toate ca au fost contactati inclusiv elaboratorii textului, majoritatea Beneficiarilor continuand sa aplice formula de calcul din sub-clauza 8.4 c) din Ordinul Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr. 146 din 1 martie 2011, care este extrem de clara:

 1. c) conditii climaterice adverse speciale care au o influenta directa asupra progresului Lucrarilor si care survin in intervalul martie-noiembrie, inclusiv conditii de temperatura, precipitatii si/sau vant definite drept conditii climaterice mai dificile decat media lunara pe ultimii 10 ani pentru lunile relevante plus sau minus variatia lunara standard pentru un interval de 10 ani pentru lunile relevante, valoare masurata de catre Institutul National de Meteorologie la statia meteorologica cea mai apropiata unde conditiile climaterice sunt comparabile cu cele prezente pe santier.

 

 • Sub-clauza 40.2 & Clauza 42, Anexa 1 & Anexa 2

Inexistenta unor termene pentru aprobarea / respingerea de catre Supervizor a Materialelor si Echipamentelor genereaza intarzieri in aprovizionarea cu materiale si executia lucrarilor.

Propunem stabilirea unui termen limita pentru aprobarea / respingerea de catre Supervizor a Materialelor si Echipamentelor.

 

 • Sub-clauza 50.1 Situatia de Lucrari, Anexa 1 & Anexa 2

Finalul acestei sub-clauze mentioneaza:

„Antreprenorul nu va solicita in cadrul Situatilor de Lucrari si Supervizorul nu va certifica la plata sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finala documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de catre Supervizor.”

Lipsa unui model clar privind documentele suport si forma aferenta acestora conduce uzual la solicitari de multe ori excesive din partea Supervizorului.

Aceste documente ar trebui stabilite de Beneficiar inca de la faza de licitatie, inclusiv circuitul de semnare, si in viitorul cat de apropiat digitalizate, crescand astfel viteza de procesare si implicit absorbtia fondurilor.

 

 • Clauza 48 Ajustarea Preturilor, Anexa 1 & Anexa 2

Sub-clauza 48.3

Exista o confuzie intre dreptul la ajustarea preturilor (in cazul contractelor cu durata de executie mai mare sau egala cu 365 de zile) si prima luna de la care ajustarea este aplicabila.

Cu toate ca mecanismul de calcul prevede in fiecare dintre cele doua formule de ajustare a pretului posibil de aplicat (formula polinomiala din clauza 48.4 sau cea simpla din clauza 48.5) faptul ca An” este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile realizate in luna „n”, exista interpretari din partea unor Supervizori sau Autoritati Contractante in sensul ca Ajustarea Pretului Contractului se aplica de la certificatul emis pentru luna n+12 (adica dupa 365 de zile).

Propunem clarificarea clauzelor privind ajustarea Pretului Contractului in ceea ce priveste data de la care se aplica formula de ajustare atunci cand Durata de executie depaseste 365 de zile.

O alta problema care apare frecvent se refera la contractele cu durata sub 365 de zile, deci pentru care nu se aplica o ajustare a Pretului Contractului, dar Data de Incepere este mult amanata prin introducerea unei clauze suspensive legate de asigurarea finantarii. In acest mod Antreprenorii sunt afectati de cresterile de preturi din aceasta perioada incerta de timp de pana la inceperea Lucrarilor, lucru care conduce la un dezechilibru financiar major in cazul cresterii inflatiei, asa cum s-a intamplat chiar recent, in anul 2021.

Avand in vedere ca in ultima perioada cresterile de preturi la materialele de constructii sunt greu de anticipat si previzionat, propunem ca ajustarea preturilor contractate sa se faca la toate contractele, indiferent de durata lor de executie.

 

 • Sub-clauza 69 a.2 Detalierea Revendicarii Antreprenorului, Anexa 1 & Anexa 2

Modul in care clauza este redactata conduce la interpretari diferite ale termenilor, ajungandu-se la dispute premergator emiterii admiterii/ respingerii in principiu.

Problema apare din cauza exprimarii din text care cere ca pentru compensatiile financiare, incepand cu prima detaliere, sa se prezinte:

 1. a) Costuri legate de proiectarea si executia Lucrarilor;
 2. b) Costuri legate de cheltuielile indirecte cu santierul;
 3. c) Orice alte costuri si pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligatii financiare, pierderi de profit etc.).

Netransmiterea acestor detalii in mod separat conduce la respingerea Revendicarii si a dreptului de a solicita compensatii ca urmare a evenimentului.

Asa cum este mentionat in sectiunea de definitii, „costul” este asociat cu cheltuiala inregistrata, acest lucru insemnand de fapt existenta unei facturi emise si achitate.

Atata timp cat, de exemplu, vorbim despre un eveniment care apare in timpul executiei lucrarilor (cum ar fi o descoperire arheologica de amploare), iar efectul acestuia il reprezinta extinderea duratei initiale de executie, cel putin costurile legate de cheltuielile indirecte cu santierul nu vor putea fi cunoscute decat dupa incheierea acestei perioade.

Exista in continuare problema generata de faptul ca detaliile Revendicarii finale pot fi transmise la inchiderea evenimentului (in ceea ce priveste impactul de timp al acestuia), parte din costurile directe inregistrate cu proiectarea si executia ar putea fi determinate, in schimb majoritatea costurilor asociate nu pot fi stabilite. Astfel, o detaliere completa poate fi obtinuta mult dupa finalizarea evenimentului, lucru care nu este luat in considerare in acest tip de contract.

Ca solutie, ar putea fi avuta in vedere modificarea terminologiei din textul HG 1/2018 care sa permita ca, la detalierea finala a revendicarii, Supervizorul sa poata considera cel putin pentru costurile indirecte o estimare a acestora, fie pe baza costurilor indirecte prezentate in oferta, fie pe baza unor costuri real inregistrate in perioada de desfasurare a evenimentului, urmand ca in faza ulterioara sa se introduca o etapa de corectare a acestor costuri.

In acest fel, Antreprenorii vor putea sa recupereze partial o serie de sume la care sunt indreptatiti intr-un timp acceptabil pentru a nu exista impact asupra cash flow-ului.

 

 • Clauza 70, Anexa 1 & Anexa 2

Avand in vedere ca art. 57 din Legea nr. 101/2016 stabileste ca Partile pot conveni ca litigiile in legatura cu interpretarea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor sa fie solutionate prin arbitraj, iar in HG nr. 1/2018 este stabilita exclusiv solutionarea litigiilor prin arbitraj, se impune modificarea corespunzatoare in sensul stabilirii unei optiuni a ofertantului fie pentru instantele civile, fie pentru arbitraj (practica care exista deja in procedurile de atribuire derulate de CNAIR).

In final, stimate Domnule Ministru Catalin Drula, va solicitam sprijinul direct pentru ca echipa interministeriala care lucreaza acum la solutionarea modului de preluare a cresterii imprevizibile a preturilor la diverse materiale de constructii sa promoveze rapid si eficient solutiile necesare care sa conduca la deblocarea activitatii pe proiectele in derulare si care sa permita antreprenorilor sa participe la licitatiile viitoare in conditiile unor documentatii actualizate si in baza unor mecanisme clare de ajustare a preturilor.

Va multumim anticipat pentru sprijinul Dumneavoastra! 

Cu consideratie, 

Laurentiu Plosceanu, presedinte ARACO

 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 183 – august 2021, pag. 12

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2021/08/01/araco-sinteza-problemelor-aparute-ca-urmare-a-aplicarii-hg-nr-1-2018-si-solutii-posibile-de-modificare-pe-cale-legislativa-a-acestora/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.