«

»

ASRO: Standarde pentru securitatea la incendiu

Share

In ultimii ani, la nivel european s-a constatat o evolutie semnificativa in domeniul securitatii la incendiu, datorata progreselor considerabile in materie de proiectare in ingineria securitatii la incendiu, dar si aplicarii solutiilor, regulamentelor, strategiilor si standardelor destinate combaterii incendiilor. Potrivit datelor publicate in ghidul EU Fire Safety Guide, elaborat in cadrul Modern Building Alliance, numarul deceselor din Europa cauzate de incendii a scazut cu 65% in ultimii 30 de ani. Cu toate acestea, securitatea la incendiu a cladirilor, a utilizatorilor acestora si a mediului inconjurator ramane in continuare o problema fundamentala a societatii.

 

Securitatea la incendiu este esentiala oricarei cladiri. In majoritatea tarilor europene, cadrul legislativ si reglementarile tehnice referitoare la securitatea la incendiu sunt elaborate intern, preluand insa cerintele si standardele armonizate la nivel european. Printre referinte se regasesc, spre exemplu, Regulamentul (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii, Documentul Interpretativ nr. 2 – Securitate in caz de incendiu, dar si Regulamentul delegat (UE) nr. 2016/364 privind clasificarea comportamentului la foc al produselor pentru constructii.

In Romania, Normativul P 118-99, care face referire la securitatea la incendiu a constructiilor, este de o importanta majora pe langa actele legislative nationale referitoare la securitatea la incendiu, protectia civila si situatiile de urgenta. Partea 1 a acestuia, P 118/1-99, dateaza inca din anul 1999 si stabileste principalele conditii si niveluri de performanta ale constructiilor pentru securitatea la incendiu in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (republicata). Normativul nu este insa actualizat, nu contine cele mai recente referentiale ale CE si nici cele mai recente standarde europene. Urmatoarele doua parti, P 118/2-2013 si P 118/3-2015, actualizate in anul 2018, fac referire la instalatiile de stingere si cele de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu si mentioneaza standardele armonizate de produs care precizeaza caracteristicile esentiale ale produselor pentru constructii.

Standardele vin cu cele mai bune practici si specificatii tehnice pentru a garanta, spre exemplu in domeniul constructiilor, securitatea si sustenabilitatea cladirilor si a lucrarilor de constructie si pentru a preveni sau reduce consecintele incendiilor.

La nivel national, comitetul tehnic ASRO/CT 216 – Echipamente de protectie contra incendiilor are in patrimoniu standarde privind echipamentele de stingere a incendiilor, inclusiv echipamente de detectare şi semnalizare a incendiilor si a fumului, in timp ce ASRO/CT 217 – Securitatea la incendiu in constructii are ca domeniu de activitate standardizarea incercarilor la foc efectuate asupra materialelor de constructie, elementelor de constructie si constructiilor, in general.

Spre exemplu, standardul SR EN ISO 13943:2018 defineste termenii generali pentru stabilirea unui vocabular aplicabil domeniului securitatii la incendiu, iar seria de standarde SR EN 13501 clasifica produsele de constructii, inclusiv pe cele continute in elemente de constructii, in functie de reactia acestora la foc. De asemenea, se remarca si standardele apartinand seriei IEC 60695 privind incercarile referitoare la riscul de incendiu, anul acesta fiind adoptate noile editii ale SR EN IEC 60695-4:2021, care abordeaza terminologia referitoare la incercarea la foc a produselor electrotehnice, SR EN IEC 60695-6-1:2021, care specifica recomandarile generale referitoare la reducerea vizibilitatii cauzata de fum, si SR EN IEC 60695-11-11:2021 privind determinarea fluxului de caldura caracteristic pentru aprinderea de la o sursa de flacara fara contact.

Alte standarde recent publicate la nivel national sunt:

  • SR EN 17446:2021 referitor la sistemele de stingere a incendiilor in bucatarii profesionale;
  • SR EN 3-8:2021 privind cerintele de constructie, rezistenta la presiune si incercarile mecanice pentru stingatoarele de incendiu portative care au presiunea maxima admisibila mai mica sau egala cu 30 bar;
  • SR EN 54-1:2021 – Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 1: Introducere;
  • SR EN 1366-4:2021 si SR EN 1366-5:2021 referitoare la incercarile de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice, precum sistemele de etansare pentru imbinari liniare si canalele pentru instalatii tehnice;
  • SR EN 13565-2+AC:2019/AC:2021 – Sisteme de lupta impotriva incendiilor. Sisteme cu spuma. Partea 2: Proiectare, montare si intretinere.

Printre obiectivele finale ale acestora, din punctul de vedere al securitatii la incendiu, se regasesc limitarea numarului de victime si a distrugerilor de ordin material, limitarea distrugerii infrastructurii localitatilor, dar si limitarea efectelor negative asupra mediului inconjurator.

Asigurarea rezilientei este, deopotriva, importanta pentru o securitate la incendiu eficienta. Comitetul tehnic ASRO/CT 376 – Securitate vizeaza standardele elaborate pentru gestionarea situatiilor de criza, a dezastrelor naturale si industriale, a coordonarii resurselor umane si materiale pentru limitarea consecintelor. Standardul SR EN ISO 22301:2020 – Securitate si rezilienta. Sisteme de management al continuitatii activitatii. Cerinte ofera posibilitatea de a integra riscul de incendiu in managementul general al riscului pentru cladiri. De asemenea, noile standarde SR ISO 22328-1:2021 si SR ISO 22322:2021 reprezinta doua ghiduri referitoare la gestionarea situatiilor de urgenta, cel dintai fiind elaborat pentru implementarea unui sistem de avertizare timpurie la nivel comunitar in cazul unui dezastru, iar cel de-al doilea, pentru dezvoltarea, managementul si implementarea sistemului de avertizare a populatiei inainte, in timpul si dupa un incident.

Necesare deopotriva pentru proiectanti, arhitecti, constructori si utilizatori, aceste standarde au rolul de a asigura infrastructuri sustenabile, sigure, care sa poata sustine urbanizarea excesiva si numarul constructiilor aflat in continua crestere. In plus, in contextul dezvoltarii urbanistice actuale si al utilizarii accelerate a noilor tehnologii, activitatea de standardizare are misiunea de a actualiza periodic standardele existente sau de a veni cu noi standarde care privesc specificatiile tehnice comune din domeniul securitatii la incendiu si de a sprijini dezvoltarea solutiilor eficiente de protectie a cladirilor si a utilizatorilor finali ai acestora.

Mai multe standarde apartinand patrimoniilor comitetelor tehnice ASRO/CT 216, ASRO/CT 217 si ASRO/CT 376 pot fi regasite in magazinul online al ASRO: https://magazin.asro.ro/.

 

Despre ASRO

ASRO – Organismul National de Standardizare – este platforma nationala pentru elaborarea si adoptarea standardelor europene si internationale.

Ca parte a comunitatii globale de standardizare, fiind membru al ISO, IEC, CEN, CENELEC si ETSI, ASRO joaca un rol important in punerea la dispozitie, pentru o gama tot mai larga de parti interesate, a unei platforme usor accesibile, necesara pentru participarea la activitatea de standardizare a acestor organizatii.

Prin participarea in cadrul activitatii de standardizare, fiecare membru este la curent cu noile procese tehnologice standardizate, poate sustine punctul de vedere cu privire la continutul proiectelor de standarde in curs de elaborare si isi poate adapta din timp modul de lucru pentru a respecta cerintele standardizate la nivel european.

 

Contact:

Website: https://www.asro.ro/ | E-mail: relatii.publice@asro.ro | Twitter: @RoStandard

 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 187 – decembrie 2021, pag. 50

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2021/12/01/asro-standarde-pentru-securitatea-la-incendiu/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.