«

»

ARACO: Amendament la proiectul de lege privind OUG 47/2022

Share

OUG 47/2022 privind ajustarea preturilor in constructii, cu obligatia ca restul de executat sa se actualizeze cu indici INS de crestere a preturilor in constructii doar de la momentul ianuarie 2019, a fost motivata artificial de amploarea impactului financiar, punand sub semnul acut al rezilierii proiectele incepute inainte de acest reper temporal artificial. 

De exemplu, pentru contractele cu Primariile, avand ca obiect monumente istorice, cresterea preturilor din 2016 pana in ianuarie 2019 este de peste 20% (conf. indici INS).

Nicio societate de constructii nu poate lucra asumandu-si asemenea pierderi! 

Un efect direct al OUG 47/2022 va fi – evident – rezilierea contractelor incepute in ani anteriori lui 2019! 

Compromiterea acestor proiecte este iremediabila si nejustificata economic! 

Incetarea de comun acord a contractelor presupune: predare-primire, conservare, expertize (fiind in consolidare), documentatii pentru relicitare rest de executat, licitatii noi.

Valoarea va fi mult mai mare decat cea dintr-o actualizare corecta.

 

Avand in vedere aceste argumente, ARACO propune Guvernului si Parlamentului, spre analiza si adoptare rapida, urmatorul:

 

AMENDAMENT

la proiectul de lege privind OUG 47/2022

 

In situatia in care luna aferenta datei-limita de depunere a ofertei este anterioara lunii ianuarie 2019, ICCdata referinta se asimileaza indicelui de cost in constructii total aferent lunii ianuarie 2019, cu exceptia cazului in care se deruleaza un contract ce priveste lucrari de interventie (consolidare, refacere si restaurare) la constructii reprezentand monumente de patrimoniu national, unde ICCdata referinta reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire (Indicii costurilor in constructii pot fi preluati din OUG 64/2022 – ANEXA 5).

Spre ilustrare, redam acesti indici ai costurilor in constructii total pentru fiecare an (coeficienti publicati de catre Institutul National de Statistica pentru perioada 2014-2021 si in functie de prognoza realizata de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza pentru anul 2022) in tabelul alaturat.

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Avand in vedere impactul de interes major asupra proiectelor de realizare a investitiilor finantate din fonduri publice nationale, fonduri europene, fonduri proprii ale autoritatilor / entitatilor contractante, contractele aflate in derulare ce privesc finalizarea lucrarilor de interventie asupra cladirilor de patrimoniu si interes national trebuie tratate ca o exceptie in cadrul OUG 47/2022 din urmatoarele motive:

  • Lucrarile aferente proiectelor de consolidare si restaurare monumente istorice si de arhitectura au o durata relativ mare vis-à-vis de lucrarile noi de constructii civile comerciale, industriale, agricole, de retele utilitati si drumuri, durata justificata de doua cauze principale, si anume specificul lucrarilor si neadaptarea legislatiei romane actuale de achizitie la acest gen de lucrari;
  • Specificul lucrarilor de consolidare si restaurare monumente istorice si de arhitectura are influente majore asupra duratelor de executie a proiectelor deoarece:

– lucrarile de consolidare si restaurare se executa pe constructii vechi, unele avand vechime de peste 100 ani, fapt ce determina o executie foarte atenta si migaloasa spre deosebire de constructiile noi, in special la consolidarea structurilor de rezistenta, executia facandu-se pas cu pas, pe masura descoperirii elementelor structurii de rezistenta, analizarea gradului de deterioarare a acestora si compararea cu prevederile documentatiilor tehnice si conditiile de executie din caietele de sarcini, puse la dispozitie de investitor. De asemenea, si pentru restaurarea componentelor artistice si de arhitectura, procedura este la fel de delicata, in cazul descoperirii unor elemente noi sau cu un grad mare de degradare, durata de executie pentru acest gen de lucrari, preconizata initial, crescand foarte mult;

– dat fiind, cum am spus mai sus, ca lucrarile se executa pe constructii vechi, exista posibilitatea aparitiei intr-o masura mult mai mare a lucrarilor cu caracter imprevizibil, atat in faza de proiectare – ofertare cat si in cea de executie, comparativ cu posibilitatea aparitiei acestui gen de lucrari la executia obiectivelor noi;

– durata de executare mai este influentata de specificul acestor lucrari, dat fiind ca aceste monumente sunt in general ocupate legal sau ilegal de persoane fizice sau juridice private, punerea la dispozitie a spatiilor de lucru de catre beneficiar, in aceste conditii, durand relativ mult, din cauza procedurilor privind contestatiile, exproprierile si a satisfacerii conditiilor impuse de vecinatati.

De cele mai multe ori, din cauza subevaluarii interventiilor din faza studiilor de fezabilitate – si implicit a valorii lucrarilor de proiectare si executie – se genereaza efecte negative in fazele urmatoare, cu influente majore asupra duratei de executie, ce includ alocarea de catre beneficiari a unor fonduri bugetare – totale si anuale – inferioare necesarului de acoperire a contravalorii lucrarilor executate, si obligatia gasirii unor surse de finantare suplimentare care sa acopere si costul lucrarilor cu caracter imprevizibil.

Metodologia greoaie de aprobare a lucrarilor suplimentare cu caracter imprevizibil poate determina luni sau chiar ani de intarziere in executia lucrarilor de acest gen.

Consecinta juridica pe care o poate avea neintroducerea amendamentului pentru exceptia referitoare la ajustarea pretului contractului in domeniul consolidarii, refacerii si restaurarii monumentelor istorice si de arhitectura, la care demararea lucrarilor de ofertare – in majoritatea cazurilor – a inceput inainte de 2019, conduce la lipsa unui instrument legal prin care partile sa-si asigure egalitatea de tratament si impartirea justa a riscurilor contractuale privind posibilitatea finalizarii proiectelor de acest gen.

Lucrarile de consolidare, refacere si restaurare au un grad mare de dificultate si imprevizibilitate, ce concura adesea la aparitia de lucrari suplimentare, prelungiri de termene, adoptarea altor solutii noi si/sau modificari de solutii, incheierea de noi contracte sau proceduri noi de achizitie ce conduc la intinderea pe mai multi ani a lucrarilor contractate.

Aceste categorii de lucrari necesita o experienta bogata din partea operatorilor economici ce pot fi selectati de pe piata. Din pacate, prezenta unor asfel de operatori economici pe piata constructiilor este una redusa si, din aceste considerente, de la lansarea unei proceduri de achizitie pana la adjudecarea contractului operatorului economic declarat castigator dureaza de cele mai multe ori mai bine de un an, din cauza numeroaselor contestatii in instante de catre diversi operatori economici mai mult sau mai putin implicati in astfel de lucrari complexe.

Perioada indelungata de la data depunerii ofertei pana la semnarea contractului si necesitatea unei perioade de investigare, pe parcursul derularii contractului, a tuturor aspectelor legate de consolidarea obiectivului, pun in dificultate operatorul economic in a-si indeplini obligatiile contractuale in conditiile unei oferte ce nu a avut in vedere cresterile spectaculoase de preturi in domeniul constructiilor.

In plus, si pe fondul faptului ca la semnarea contractelor nu erau prevazute costuri care sa acopere sumele suplimentare generate de evenimente imprevizibile de natura celor exemplificate in ordonanta, iar beneficiarii, la momentul semnarii contractelor, nu au avut cum sa aprecieze situatia viitoare a contractelor, este nevoie de adoptarea unui instrument legal care sa asigure delularea justa a contractelor de acest tip.

Concret, de cele mai multe ori, pentru punerea in siguranta a unui monument, ca urmare a numeroaselor investigatii facute in timpul executiei lucrarilor asupra unor elemente din structura de rezistenta, este absolut necesar ca aceste lucrari sa nu fie intrerupte inainte de a fi finalizate, deoarece in acest fel se pune in pericol intregul edificiu.

La consolidarea structurii de rezistenta a unui imobil, se are in vedere necesitatea unei continuitati a lucrarilor si adaptarea acestora la situatia de fapt a imobilului, printr-o actiune de punere in siguranta a intregului edificiu.

Solutiile tehnice si etapele de realizare a unor detalii de constructii nu pot fi rezolvate decat in mod unitar, acestea nepermitand modificari sau completari ulterioare fara a se pune in pericol siguranta si stabilitatea edificiului.

Din punct de vedere al rezolvarii structurii de rezistenta, conform gradului ridicat de risc pentru siguranta si stabilitatea monumentului, trebuie avut in vedere faptul ca lucrarile sunt conditionate de realizarea concomitenta a operatiilor de interventie in mai multe zone ale imobilului. De exemplu, structura de rezistenta a planseelor este conditionata de consolidarea elementelor verticale si realizarea stabilitatii acestora si in acelasi timp este obligatorie urmarirea comportamentului intregului edificiu si asigurarea tututror masurilor care sa previna posibilitatea prabusirii acestuia.

In timpul executiei lucrarilor de interventie la astfel de obiective se fac investigatii amanuntite asupra elementelor din structura de rezistenta, asupra armaturilor si betoanelor din elementele de structura precum si asupra mortarelor din rosturile zidariilor, verificari ce determina solutiile si masurile ce trebuie luate cu privire la necesitatea inlocuirii unor elemente de structura compromise, sau, dupa caz, consolidarea imediata a elementelor afectate.

Orice amanare sau intrerupere a interventiilor privind consolidarea unei structuri de rezistenta oprita in diferite stadii ale lucrarilor agraveaza starea precara si stabilitatea unei constructii si pune in pericol intregul edificiu.

Tehnologiile de executie, caietele de sarcini si programul de urmarire a executiei lucrarilor pe faze determinante sunt interdependente, coroborate intre ele pentru realizarea, urmarirea, finalizarea si punerea in functiune a intregului edificiu.

Intregul concept al imobilului, atat ca proiect, cat si ca tehnologie de executie, este unitar din punct de vedere al consolidarii structurii de rezistenta, cat si al functiunilor aferente unui imobil care prin realizarea sa intruneste conditiile si calitatile unui monument de patrimoniu.

In majoritatea cazurilor in care se fac lucrari de interventie NU se pot face receptii partiale, deoarece nu sunt indeplinite conditiile necesare pentru realizarea receptiilor partiale, impuse de HG 273/1994 actualizata, si nu exista posibilitatea finalizarii partiale a unei parti din imobil.

Adoptarea prezentului amendament scuteste autoritatile contractante de inconvenientul rezilierii contractelor ca urmare a imposibilitatii continuarii acestora fara acoperirea reala a costurilor generate de evenimentele enumerate in ordonanta privind ajustarea pretului contractului.

Rezilierea acestor contracte creeaza costuri si proceduri greoaie care pot pune in pericol realizarea investitiei.

In aceasta situatie, imobilul (monumentul) ar ramane mult timp in responsabilitatea operatorului economic, fara a exista posibilitatea predarii acestuia investitorului inainte de finalizarea lucrarilor care sa asigure stabilitatea si securitatea intregului edificiu si a proiectului de conservare a lucrarilor executate.

 

Va stam la dispozitie pentru orice clarificari suplimentare necesare.

 

Laurentiu Plosceanu

Presedinte ARACO

 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 192 – iunie 2022, pag. 18

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2022/06/01/araco-amendament-la-proiectul-de-lege-privind-oug-47-2022/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.