«

»

SRGF: Implicarea Societatii Romane de Geotehnica si Fundatii in auditarea si revizuirea reglementarilor tehnice din domeniul Geotehnica si Fundatii (I)

Share

Societatea Romana de Geotehnica si Fundatii (SRGF), prin specialistii sai, dar si ca organizatie colectiva, a fost intotdeauna implicata alaturi de autoritatile statului in activitatea de elaborare si revizuire a reglementarilor tehnice din domeniu si se implica si in continuare in aceste activitati.

Astfel, in cadrul proiectului intitulat Sistematizarea legislatiei din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor si consolidarea capacitatii administrative a structurilor de specialitate din institutiile publice centrale cu responsabilitati in domeniu, cod SIPOCA 50, avand ca autoritate contractanta Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, derulat prin Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, SRGF s-a implicat activ si a realizat o analiza a actualului sistem de reglementari tehnice in domeniul Geotehnica si Fundatii, precum si un audit – prin specialistii sai – al unora dintre aceste reglementari tehnice si a formulat comentarii si observatii asupra reviziilor partiale ale normativelor tehnice NP 074 – Normativ tehnic privind documentatiile geotehnice pentru constructii si NP 123 – Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti.

Redam pe scurt aspecte preluate din aceste analize si puncte de vedere care credem ca sunt de un interes mai larg. In aceasta prima parte a articolului este prezentata analiza sistemului actual de reglementari si propunerea de reorganizare a sa.

 

Stadiul actual al reglementarilor tehnice din domeniul Geotehnica si Fundatii

In prezent, reglementarile tehnice sunt grupate in:

(i) Normative – de proiectare, de executie, de proiectare si executie, de investigare, altele (de utilizare a materialelor geosintetice, de incercari pe piloti) (fig. 1).

Nucleul principal de normative de proiectare din domeniul Geotehnica si Fundatii este constituit din:

 • Normative armonizate cu Eurocodurile: NP 122 (Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici), NP 123 (Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti), NP 124 (Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere), NP 125 (Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire – PSU), NP 126 (Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari si contractii mari – PUCM), NP 112 (Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa), NP 114 (Normativ privind proiectarea geotehnica a ancorajelor in teren);
 • NP 120 (Normativ cerintele de proiectare, executie si monitorizare a excavatiilor adanci in zone urbane);
 • NP 134 (Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de epuizmente);
 • NP 074 (Normativ privind documentatiile geotehnice).

In categoria normativelor intra si NP 045, care se refera la incercari pe piloti, singurul din acest domeniu, ca si NP 075-2002, singurul normativ privind utilizarea materialelor geosintetice.

Normativele C29-85, C169-88 si NE 008-97 sunt destul de vechi si, in multe privinte, nealiniate la noile standarde, metode etc.

Unele dintre normativele existente au parti care sunt tratate si in standarde europene mai recente:

 • NP 134 – suprapuneri cu cu SR EN ISO 22282-1…6 – Incercari geohidraulice;
 • C29-85, C169-88 si NE 008-97 – suprapuneri cu seria SR EN 16907 – Lucrari din pamant si cu SR EN 14731:2006 – Imbunatatirea pamanturilor prin vibrare de adancime;
 • NP 045-2000 – suprapuneri cu SR EN ISO 22477-1:2019 – Incercarea statica axiala la compresiune, SR EN ISO 22477-10:2017 – Incercarea de incarcare rapida, SR EN ISO 22477-4:2018 – Incercarea sub sarcina dinamica.

 

(ii) Ghiduri / Indrumatoare – ghiduri de proiectare sau de executie, de proiectare si executie, ghiduri de investigare, indrumatoare de proiectare, altele (fig. 2).

Principalul ghid de proiectare geotehnica este GP 129-2014, care este armonizat cu Eurocodurile.

Mai sunt utilizate GP 093-2006 (ghid de proiectare structuri din pamant armat) si GT 019-1998 (elaborarea hartilor de risc).

Ghidurile de executie sau proiectare si executie sunt, in general, neactualizate si au partial suprapuneri cu standarde europene:

 • GE 028 si GP 014 – suprapunere cu SR EN 15237-2007 – drenuri verticale;
 • GE 026 si GT 067 – suprapunere cu seria de standarde SR EN 16907 – Lucrari de pamant; GP 113 – cu SR EN 14199:2015 – Executia lucrarilor geotehnice speciale. Micropiloti;
 • GT 001, GE 044 sau C230 sunt neactualizate sau chiar depasite.

De mentionat ca in organizarea curenta normativele si ghidurile de proiectare au caracter obligatoriu, iar standardele citate in acestea devin si ele obligatorii. Ori, referintele din multe normative si ghiduri existente la acestea din urma nu sunt actualizate.

 

(iii) Instructiuni, specificatii, metodologii tehnice – de proiectare, de executie, de proiectare si executie, de investigare, altele (fig. 3).

Multe dintre acestea fie nu mai sunt actuale, fie acopera subiecte care sunt tratate in standarde europene mai recente:

 • C196, C180, CD 29, C251 – suprapunere cu seria de standarde SR EN 16907 – Lucrari din pamant; C252 – cu SR EN 12699:2015 – Executia lucrarilor geotehnice speciale. Piloti de indesare;
 • CD 72 – suprapunere cu SR EN 14731:2006 – Executia lucrarilor geotehnice speciale. Imbunatatirea pamanturilor prin vibrare de adancime;
 • C 159 – suprapunere cu SR EN ISO 22476-1,2,3,10,12,14 si SR EN ISO 17892-6:2017;
 • ST 016 – suprapunere cu STAS 2745-90 – Teren de fundare. Urmarirea tasarilor constructiilor prin metode topografice, SR EN ISO 18674-1, 2 – Investigatii si incercari geotehnice. Monitorizare geotehnica prin instrumentare in situ.

Unele documente sunt neactualizate de mult timp sau chiar depasite (C 213, ST 015, P136).

Se mai face mentiunea ca in domeniul de Geotehnica si Fundatii exista o serie de standarde (STAS, SR EN, SR EN ISO) referitoare la investigatia geotehnica (incercari de laborator, pe teren), la executia lucrarilor geotehnice speciale, la lucrari din pamant / terasamente (proiectare si executie), precum si unele legate de monitorizare. Majoritatea acestor standarde sunt utilizate in practica curenta si/sau stau la baza acreditarilor / autorizarilor laboratoarelor de profil. Din categoria standardelor armonizate fac parte Eurocodul 7, SR EN 1997-1 si SR EN 1997-2.

Mai precizam ca exista, de asemenea, unele reglementari tehnice specifice domeniului de drumuri, care sunt publicate in Buletinul tehnic rutier, fiind aprobate de CNADNR.  Intre acestea exista si reglementari din domeniul Geotehnica si Fundatii, cum ar fi:

 • AND 594/2006 – Ghid privind evaluarea riscului asociat alunecarilor de teren din zona drumului;
 • AND 586/2013 – Normativ privind evaluarea starii tehnice a lucrarilor de consolidare aferente drumurilor publice;
 • AND 530/2012 – Instructiuni privind controlul terasamentelor;
 • AND 614/2014 – Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale, expres si autostrazi.

Unele dintre aceste reglementari cuprind prevederi care exced sau sunt conflictuale cu cele din normativele tehnice emise de MDLPA, iar altele se refera la incercari nestandardizate, dar mult utilizate in practica. Ori, verificarile de studii si proiecte sau expertizele tehnice pentru lucrarile rutiere aferente domeniului Af – Geotehnica si fundatii – se realizeaza de catre specialisti atestati MDLPA, care trebuie sa verifice respectarea reglementarilor tehnice cu caracter obligatoriu, aprobate de MDLPA prin ordin de ministru. In acest sens, este necesara si auditarea acestor reglementari AND, ceea ar putea constitui o oportunitate de armonizare a reglementarilor nationale.

SRGF a facut observatii generale si propuneri de interventie pentru toate reglementarile supuse auditului (45), precum si un audit extern complet al unora (21) dintre acestea.

 

Au fost invitati mai multi specialisti membri ai SRGF pentru a efectua acest audit extern al unora dintre reglementarile tehnice din domeniul Geotehnicii si Fundatiilor, fiind realizate 35 de audituri pentru 21 dintre documente, de catre 10 specialisti membri ai SRGF (din afara UTCB, contractant al lucrarii):

 • conf. dr. ing. Nicoleta Ilies – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca;
 • sef lucr. dr. ing. Iulia Prodan – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca;
 • ing. Dan Iancu – DI&A Design & Consulting;
 • drd. ing. Lóránd Sata – Soletanche Bachy Fundatii;
 • dr. ing. Arpád Szerzö – Soletanche Bachy Fundatii;
 • dr. ing. Ion Raileanu – Saidel Engineering;
 • drd. ing. Alexandra Ene – Popp & Asoc. Inginerie Geotehnica;
 • drd. ing. Gabriela Andries – Laborator Central CCF;
 • dr. ing. Claudiu Popa – GeoTech Iasi;
 • ing. Viorel Revenco – Naue Romania.

In urma acestei analize si audit a fost sustinuta propunerea UTCB de a revizui partial NP074 – 2014 si NP123 – 2010. Analiza revizuirii acestora si implicarea SRGF in aceasta activitate vor fi prezentate in Partea a II-a a acestui articol.

Propunere de reorganizare si simplificare a reglementarilor tehnice din domeniul Geotehnica si Fundatii

Pentru a simplifica si reorganiza sistemul reglementarilor tehnice din domeniul Geotehnica si Fundatii, a asigura alinierea la viitoarele Eurocoduri si a evita suprapunerea cu standardele in vigoare, SRGF a propus catre UTCB si MDLPA urmatoarea organizare, reflectata si in figurile 4 – 6:

 • Normative doar pentru proiectare si investigare, care sa cuprinda doar prevederi de tip obligatie / recomandare / permisiune (fig. 4);
 • Ghiduri doar pentru proiectare, care sa lamureasca asupra modului de aplicare a normativelor, fara caracter obligatoriu (fig. 5);
 • Instructiuni tehnice pentru executie – care pot avea sau nu caracter obligatoriu (fig. 6).

 

Astfel, in domeniul normativelor de proiectare, se propune:

 • Pastrarea nucleului principal de normative de proiectare armonizate cu Eurocodurile actuale, care vor fi oricum revizuite odata cu intrarea in vigoare a noilor Eurocoduri, pentru aliniere.
 • Intrucat noul Eurocod 7 (prEN 1997:202x) va cuprinde si partea de imbunatatire a terenurilor, va fi necesara elaborarea unui nou Normativ de proiectare pentru solutiile de imbunatatire a terenului si lucrari din pamant. Acesta va putea prelua informatii revizuite si actualizate legate de proiectare din: C 29-1985, C 169-1988, NE 008-1997, CD 29-1979, C 168-1980, C 196-1986, C 251-1994, C180 – 1988, GT 067-2014, GE 026-1997. In ceea ce priveste lucrarile de terasamente / lucrari din pamant, este necesara o analiza in comun cu alti specialisti implicati, deoarece se constata o multitudine de reglementari pentru diferitele aplicatii (drumuri, cai ferate, constructii civile), care sunt de multe ori contradictorii.
 • Revizie NP 045 pentru eliminare suprapuneri cu standardele europene si coordonare cu NP 123 si noul Eurocod (prEN 1997:202x).

 

Pentru ghidurile de proiectare se propun urmatoarele:

 • Pastrarea Ghidului GP 129 ca principal ghid de proiectare geotehnica, armonizat cu Eurocodurile, care va trebui revizuit dupa adoptarea prEN 1997:202x si completat cu noile capitole din Eurocod 7, respectiv: imbunatatire teren si lucrari din pamant, ranfosarea terenurilor, controlul apei subterane.
 • Elaborarea unui nou ghid de investigare geotehnica, incercari pe structuri si monitorizare geotehnica, corespunzator NP 074 si NP 045 (dupa revizuirea acestora), aliniat la prEN 1997:202x si preluand prin comasare si revizuire parti din GE 044, GT 001, C241.

In ceea ce priveste partea de executie, se propune a avea doar instructiuni tehnice de executie, de regula doar pentru acele tipuri de lucrari care nu sunt acoperite prin standarde de executie sau pentru acelea care necesita completari sau clarificari fata de continutul acelor standarde.

 

Concluzii

In urma analizei efectuate de  SRGF asupra sistemului actual de reglementari tehnice in domeniul Geotehnica si Fundatii au rezultat urmatoarele:

 • Sistemul actual de reglementari este destul de stufos, pe alocuri greoi, cu documente atat invechite, cat si actualizate si armonizate cu reglementarile europene.
 • Este nevoie de o reorganizare si simplificare a sistemului, pentru a fi mai usor de utilizat in practica. In acest sens, SRGF a facut propuneri de reorganizare pentru domeniul de Geotehnica si Fundatii.
 • In cadrul acestei reorganizari si simplificari, multe dintre documentele tehnice existente pot fi revizuite si comasate pentru a avea documente unitare.
 • SRGF a facut observatii generale si propuneri de interventie pentru toate reglementarile supuse auditului, precum si un audit extern complet al unora (21) dintre acestea.
 • SRGF a prezentat catre UTCB si MDLPA si rezultatele unui chestionar general asupra sistemului de reglementari tehnice, cu concluzii utile pentru viitoarea activitate.
 • SRGF a sustinut propunerea ca NP 074-2014 si NP 123-2010 sa fie revizuite partial in aceasta etapa a proiectului.
 • SRGF a recomandat si auditarea reglementarilor AND de catre echipe multidisciplinare pentru rezolvarea conflictelor cu reglementarile MDLPA, care pun probleme in practica.

 

(Va urma)

 

Autor:
prof. Loretta Batali – Presedinte Societatea Romana de Geotehnica si Fundatii

 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 192 – iunie 2022, pag. 36

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2022/06/01/srgf-implicarea-societatii-romane-de-geotehnica-si-fundatii-in-auditarea-si-revizuirea-reglementarilor-tehnice-din-domeniul-geotehnica-si-fundatii-i/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.