«

»

Studiu privind suportul tehnic existent in Romania pentru elaborarea documentatiilor geotehnice

Share

Comitetul Tehnic 1 al SRFG – „Investigarea terenului de fundare” – si-a propus sa identifice situatia actuala reala a laboratoarelor autorizate sa efectueze incercari geotehnice. Acest articol constituie o sinteza a cercetarilor intreprinse de un grup de membri ai CT1 al SRGF.

Prezentul raport se doreste a fi o oglinda a situatiei actuale privind laboratoarele GTF autorizate ISC si prezinta statistic distributia acestora, tipurile de incercari care pot fi efectuate, capacitatea de lucru si alte date statistice relevante. Scopul principal este acela de a demara o colaborare intre laboratoare si a genera o mai buna vizibilitate a acestora catre potentialii clienti. Raportul are ca baza legislatia nationala in vigoare privind investigatiile geotehnice si aseaza aceste cerinte in contextul a ceea ce poate oferi piata. Nu in ultimul rand, in finalul prezentului raport, sunt facute si propuneri de imbunatatire a legislatiei in acest domeniu.

NOTA: Articolul a fost publicat si prezentat la A XIV-a Conferinta Nationala de Geotehnica si Fundatii, Bucuresti, 2-3 iunie 2021. In forma prezentata in Revista Constructiilor au fost aduse completari cu privire la numarul verificatorilor de proiecte si expertilor tehnici pentru domeniile Af si Ag.

 

Cerinte privind minimul de incercari in laboratorul geotehnic

Normativul NP 074-2014 privind documentatiile geotehnice pentru constructii [1] prezinta, in anexa H, Cerinte privind minimul de incercari in laboratorul geotehnic, respectiv „parametrii geotehnici care trebuie determinati pentru fiecare categorie geotehnica”.

Intr-un normativ care contine excesiv termenul „recomandare” sau chiar „recomandare cu titlu de exemplificare”, anexa H este una in care apare cuvantul „trebuie”. Tabelul H.1 din anexa este sintetizat in Tabelul 1, in care sunt indicate strict incercarile obligatorii, fata de acestea existand si altele care devin si ele obligatorii in anumite conditii, conform notei de subsol.

Practic, aceasta lista a incercarilor de laborator geotehnic devine una esentiala daca se doreste sa se obtina o statistica din care sa reiasa capacitatea laboratoarelor din Romania de a raspunde cerintelor legislatiei tehnice in vigoare cu privire la elaborarea documentatiilor geotehnice.

Se disting 3 tipuri de parametri – laboratoare – categorii geotehnice pentru care se elaboreaza documentatiile geotehnice:

 • Laboratoare care efectueaza incercari fizice, obligatorii si suficiente pentru pamanturi grosiere si/sau marnoase, in conditiile unei categorii geotehnice 1;
 • Laboratoare care efectueaza incercari fizice si mecanice, in conditiile categoriei geotehnice 2;
 • Laboratoare care efectueaza incercari fizice si mecanice, inclusiv de determinare a parametrilor rezistentei la forfecare in aparatul de compresiune triaxiala, pentru categoria geotehnica 3.

In ceea ce priveste incercarile pe teren, in anexa G: Investigarea terenului de fundare prin incercari pe teren, in acelasi normativ NP 074-2014, in tabelul G.1 sunt prezentate incercari pe teren recomandate pentru tipuri de teren si categoriile geotehnice 2 si 3.

 

Laboratoare GTF autorizate ISC

Pornind de la lista parametrilor geotehnici care trebuie determinati pentru elaborarea unei documentatii geotehnice, in functie de categoria geotehnica si tipul terenului, a fost studiata baza de date a Inspectoratului de Stat in Constructii (www.isc.gov.ro) [2], respectiv, au fost inregistrate intr-o baza de date toate autorizatiile laboratoarelor de incercari in constructii autorizate pentru domeniul GTF.

S-a efectuat o paralela intre anii 2017 si 2021 cu situatia laboratoarelor GTF autorizate. In 12.04.2017, in Romania, existau 532 de laboratoare GTF; dintre acestea, 39 erau gradul 1, 433 – gradul 2 si 60 – gradul 3. Fata de 12.04.2017, numarul laboratoarelor GTF autorizate ISC a scazut cu 28%, raportat la inregistrarile din 14.02.2021 (fig. 1).

Dintre cele 383 laboratoare autorizate GTF, 30 sunt gradul 3, 325 – gradul 2 si 28 – gradul 1. Gradatia (gradul) laboratoarelor de incercari in constructii nu reflecta nivelul de echipare, precizia de masurare, complexitatea testelor efectuate. Din acest motiv, prezinta interes analiza detaliata a autorizatiilor laboratoarelor din care reies incercarile pentru care sunt autorizate. In figura 2 este prezentat numarul de laboratoare GTF autorizate pentru diferite incercari de laborator. Se remarca faptul ca foarte multe laboratoare GTF sunt autorizate pentru determinari de incercari fizice: granulozitate, umiditate, limite de plasticitate, densitate, caracteristici de compactare Proctor, incercari utile si necesare in cazul verificarii lucrarilor de terasamente si a documentatiilor geotehnice care se incadreaza in categoria geotehnica 1, dar insuficiente pentru celelalte doua categorii.

Din lista incercarilor obligatorii indicate in Anexa H din NP 074-2014, niciun laborator nu este in mod explicit autorizat pentru a determina: rezistenta la lichefiere, compozitia mineralogica, gradul de alterare, si un numar foarte mic de laboratoare determina: gradul de indesare, limita de contractie, curba de contractie sau caldura maxima de umezire. In figura 3 este prezentat numarul de laboratoare autorizate pentru diferite tipuri de incercari.

 

Laboratoare autorizate pentru incercari pe teren

Dintre laboratoarele autorizate pentru incercari pe teren se remarca, pe de o parte, numarul mare in cazul incercarilor cu placa si, pe de alta parte, numarul foarte mic in dreptul CPTu, presiometru, dilatometru Marchetti sau scizometru de santier (fig. 4).

 

Laboratoare GTF autorizare pentru a efectua incercari mecanice

In urma analizei autorizatiilor, s-a constatat ca numarul de laboratoare GTF autorizate sa efectueze determinari mecanice de compresibilitate si rezistenta la forfecare se reduce la cca. 66 si reprezinta doar 17% din total.

Din autorizatiile ISC, este foarte complicat de identificat laboratoarele care au in dotare aparate de compresiune triaxiala, obligatorii pentru documentatiile geotehnice din categoria geotehnica 3. Din acest motiv, dar si pentru a avea o imagine a capacitatii de efectuare a determinarilor de laborator, a fost elaborat un chestionar care a fost trimis la toate cele 66 de laboratoare. In chestionar s-a solicitat sa fie indicat numarul de determinari de laborator care pot fi efectuate simultan in functie de numarul de echipamente dar si de personal, opinii cu privire la legislatia in vigoare si recomandari/sugestii.

Din cele 66 de laboratoare carora le-a fost transmis chestionarul, au raspuns 44. Celelalte nu au dorit sa raspunda, au fost indisponibile sau se afla chiar in curs de dizolvare. Chestionarul a inclus intrebari referitoare la capacitatea de efectuare simultana a tuturor testelor indicate in anexa H din NP 074-2014, dar in articol sunt prezentate condensat doar testele mai complexe.

In figura 6 este ilustrat numarul de incercari mecanice care pot fi executate in cele 44 de laboratoare, grupate pe judete. Conform raspunsurilor primite, in toata tara se pot efectua simultan: 393 incercari de compresibilitate in edometru, 128 incercari de forfecare directa, respectiv 16 incercari de compresiune triaxiala.

Chestionarul a cuprins si intrebarea: Considerati corecta acordarea gradului laboratorului in functie de personal, nu de echipamente sau incercari efectuate?, la care 15 raspunsuri au fost DA si 26, NU, raspunsul negativ fiind insotit de urmatoarele sugestii de clasificare (extras):

 • personal + echipamante + incercari;
 • complexitatea incercarilor efectuate;
 • gradul laboratorului ar trebui acordat functie de personalul care deserveste laboratorul dar si de echipamentele care sunt in dotarea acestuia;
 • experienta personalului, acreditari, istoric lucrari etc.;
 • personal specializat, echipamente şi precizie de masurare, capacitatea laboratorului, vechime şi experienta in proiecte.

O alta intrebare a fost: Considerati ca societatile care se ocupa de prelevarea de probe ar trebui autorizate ISC?, la care 35 raspunsuri au fost DA si 8, NU.

In ceea ce priveste activitatile considerate ca fiind interesante pentru dezvoltarea laboratoarelor, optiunile si raspunsurile au fost:

 • Workshop-uri informale cu schimb de experinenta privind incercarile de teren si laborator – 41 raspunsuri DA;
 • Cursuri de instruire a personalului de laborator – 34 raspunsuri DA;
 • Teste comparative intre laboratoare – 30 raspunsuri DA.

 

Verificatori de proiecte si experti tehnici pentru domeniile Af si Ag

OM 817/2021 [5] stabileste urmatoarele domenii de atestare tehnico-profesionala:

 • domeniul de atestare tehnico-profesionala Ag – Rezistenta mecanica si stabilitate pentru masivele de pamant si terenul de fundare al tuturor tipurilor de constructii prin investigatii geotehnice;
 • domeniul de atestare tehnico-profesionala Af – Rezistenta mecanica si stabilitate pentru masivele de pamant, terenul de fundare si interactiunea cu structurile ingropate prin investigatii geotehnice si proiectare geotehnica.

La data de 11.02.2021 au fost publicate listele care cuprind 86 de verificatori de proiecte pentru domeniul Af [3] si 48 de experti tehnici pentru acelasi domeniu [4]. La acestia se adauga specialistii atestati in sesiunea din decembrie 2021: 7 verificatori si 3 experti Af, respectiv, 9 verificatori si 1 expert Ag [6]. Distributiile pe tara ale verificatorilor si expertilor Af si Ag, in functie de judetul de domiciliu, sunt prezentate in figurile 7 si 8.

 

Concluzii

Comitetul Tehnic 1 al SRGF, printr-o parte dintre membrii sai (autorii acestui articol), a efectuat o analiza statistica in ceea ce priveste numarul de laboratoare autorizate de catre Inspectoratul de Stat in Constructii pentru domeniul GTF – geotehnica si teren de fundare. Toate informatiile obtinute se afla intr-o baza de date pusa la dispozitia SRGF iar in articol sunt prezentate date intr-o forma extrem de concentrata.

Se remarca faptul ca, desi numarul total de laboratoare GTF este, cel putin aparent, mare, dupa o analiza mai aprofundata reiese ca doar un numar mic dintre acestea sunt dotate cu echipamente care permit determinarea caracteristicilor mecanice obligatorii in cazul documentatiilor geotehnice pentru conditii care se incadreaza in categoria geotehnica 2. In ceea ce priveste incercarile obligatorii pentru categoria geotehnica 3, numarul de laboratoare care pot efectua aceste teste este foarte mic.

Analizand sugestiile primite, putem concluziona ca piata laboratoarelor geotehnice este dinamica, in dezvoltare si dornica de interactiune. Complexitatea unor standarde sau normative face imperios necesara colaborarea intre laboratoare si educarea continua a personalului de laborator prin intalniri, cursuri, conferinte de specialitate etc.

Ca directii viitoare, avand in vedere deschiderea la dialog a reprezentantilor laboratoarelor care au raspuns la chestionar, propunem ca SRGF sa organizeze workshop-uri si cursuri de instruire a personalului de laborator, dar si teste comparative in laboratoare. Nu in ultimul rand, trebuie analizate si folosite toate propunerile primite cu referire la imbunatatitea legislatiei tehnice din domeniul elaborarii documentatiilor geotehnice.

 

Multumiri

Laboratoarele care au participat la acest chestionar si care si-au exprimat acordul pentru a le fi publicata denumirea (42 laboratoare din 44 si-au exprimat acest acord) (in ordinea in care au raspuns), si carora autorii prezentului raport le multumesc: Geodesign SRL, Optimum Geotehnic SRL, Laboratorul Geotehnic Transilvania SRL, Alcro Trade SRL, Geotech SRL, PROCONRIM, Malg Proiect SRL, Geo Search SRL, Geotehnicum SRL, Befac SRL, Digamma Group, BBCGEOTECHNIC, Laboratorul de incercari fizico-chimice si mecanice Minesa ICPM SA, CENCONSTRUCT SRL, Geologic Site SRL, DCC-Geo-Test Consult SRL, Laboratorul de Geotehnica si Fundatii al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, Laboratorul de Geotehnica si Cai de Comunicatie Terestre – Universitatea Politehnica Timisoara, PROIECTGEO 2003 SRL, PROSPECTGEO 2000, GEO PROIECT SRL Timisoara, Laborator INCERC de cercetare aplicata şi incercari in constructii, GeoForProiect, Laborator de Incercari Cai de Comunicatii si Fundatii – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi”, ATREIDES SRL, RC GEOPROIECT SRL, Laborator de analize si incercari in constructii – SC Geo Project SRL, Geotech Dobrogea SRL, Laborator Central Constructii CCF SRL, Eco Geo Prest, Proexrom SRL, Laborator protectie catodica si geotehnie al Petrostar SA, Agisfor SRL, CARA SRL, C.N.A.I.R. – C.E.S.T.R.I.N., Geoforaj SRL, Proiect Bihor SA, Nord Proiect SA Botosani, GTF Prospect SRL, Saidel Engineering SRL, Geocon Laboratory, Carmen Geoproiect.

 

Bibliografie

[1] *** NP 074-2014 Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii;

[2] *** https://isc.gov.ro/list_aut-lab.php la 12.04.2017, 27.01.2020 si 14.02.2021;

[3] *** https://www.mlpda.ro/ pages/verificatorideproiecte la 11.02.2021;

[4] *** https://www.mlpda.ro/ pages/expertitehnici la 11.02.2021;

[5] *** Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici;

[6] *** https://www.mdlpa.ro/ pages/sesiuneatestareverificatori2021 la 02.02.2022.

 

Autori:

conf. univ. dr. ing. Ernest-Daniel Olinic, conf. univ. dr. ing. Andrei-Constantin Olteanu,

s.l. univ. dr. ing. Ioan Boti – Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

s.l. univ. dr. ing. Tatiana Olinic – Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

ing. Georgiana Butulescu – ROMCIM SA

ing. Brindusa-Gabriela Cazacu – Geotech Dobrogea SRL

 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 192 – iunie 2022, pag. 60

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2022/06/01/studiu-privind-suportul-tehnic-existent-in-romania-pentru-elaborarea-documentatiilor-geotehnice/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.