«

»

UGR: Activitati ale comisiilor de specialitate FIG si UGR pentru indeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabila (SDG)

Share

Articolul de fata este menit sa evidentieze corelarea activitatilor comisiilor din cadrul Uniunii Geodezilor din Romania (UGR) cu cele ale comisiilor din cadrul Federatiei Internationale a Geodezilor (FIG), dar si posibilele legaturi cu programele ESA. Este important sa se respecte eforturile pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare durabila prin participarea fiecarei comisii, si, in acest sens, am considerat utila corelarea intre orientarea activitatilor comisiilor UGR si aceste obiective.

Tema abordata este legata de Agenda 2030 si obiectivele de dezvoltare durabila (Sustainable Development Goals – SDGs) adoptate de toate statele membre ale Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) in 2015. Acestea definesc agenda globala care trebuie implementata de toate tarile. In acest context, Federatia Internationala a Geodezilor (FIG) a proiectat unele implicari posibile ale comisiilor sale de specialitate, prin grupul de lucru (task force) care se ocupa cu obiectivele de dezvoltare durabila, avand in vedere importanta profesiei de geodez. Cele 17 obiective stabilite de ONU se refera la prosperitatea oamenilor, la pacea si securitatea planetei noastre. Pe masura ce anumiti indicatori sunt realizati, ne apropiem de obiectivul propus. Comunitatea FIG, prin cele 10 comisii, a evaluat deja nevoile, cerintele si oportunitatile pentru a contribui la atingerea tintelor obiectivelor de dezvoltare durabila. Implicarea comisiilor este orientata spre constientizarea problemelor si culegerea de date relevante, care sa contribuie la atingerea tintelor specifice definite pe baza indicatorilor stabiliti. Munca membrilor FIG este orientata spre asigurarea dreptului de proprietate si utilizarea durabila a terenurilor, orase inteligente etc.

Prin urmare, este o initiativa logica sa analizam si din perspectiva comisiilor de specialitate ale UGR care ar putea fi implicarea corelata cu aceste obiective, la nivel national.

 

In cadrul Congresului FIG 2022 de la Varsovia a fost lansata oficial publicatia Date geospatiale in anii 2020 – posibilitati de transformare si sustenabilitate, ce evidentiaza impactul datelor geospatiale pentru planificarea spatiala, sanatate, diversitate, voluntariat, cadastru si piata imobiliara.

Datele de incredere sunt esentiale pentru transformarea obiectivelor de dezvoltare durabila (SDG) in instru mente practice pentru rezolvarea unor probleme reale.

Locatia are un rol vital in intelegerea si construirea rezilientei la impactul schimbarilor climatice pentru asigurarea unei dezvoltari durabile. Abordarea spatiala ofera posibilitatea de a dezvolta si utiliza abilitati analitice pentru a deveni factori activi printr-o gestionare si o planificare adecvata. Aceste aspecte au fost recunoscute de FIG prin faptul ca a fost proiectata activitatea in functie de obiectivele de dezvoltare durabila.

Inca de la inceput trebuie stabilite diferentele intre rezilienta si durabilitate. Rezilienta poate fi considerata ca fiind capacitatea de recuperare rapida dintr-un context dificil. Durabilitatea este capacitatea de mentinere la o anumita rata sau nivel si se refera la evitarea epuizarii resurselor naturale in vederea mentinerii unui echilibru ecologic, analizand modul in care generatiile actuale isi pot satisface nevoile fara a compromite aceasta capacitate pentru generatiile viitoare. Rezilienta se refera la capacitatea unui sistem de a se pregati pentru amenintari, de a absorbi un impact si de a se recupera si adapta dupa evenimente perturbatoare. [5] Exista in momentul actual exemple pertinente de modelare a SDG in GIS, dezvoltate pe platforma Esri. [6]

Intensificarea colaborarii intre institutele nationale de statistica si agentiile care raspund de datele geospatiale este fundamentala atat la nivel national, cat si in cadrul institutiilor europene si globale. [7] Aceasta este recomandata ca fiind o modalitate de a imbunatati fluxurile de lucru si metodologiile, de a armoniza conceptele, de a implementa definitii si proceduri comune, de a dezvolta noi indicatori statistici relevanti si de a promova puncte de vedere bine justificate in cadul forurilor internationale. Sunt necesare planuri de actiune de cooperare atat in scopul modernizarii fluxurilor de lucru statistice, cat si pentru promovarea integrarii cu succes a datelor geospatiale. [7]

 

Figura 1 – Corelarea intre activitatea planificata a comisiilor FIG, programele ESA (cu denumirea in lb. engleza) si cele 17 obiective de dezvoltare durabila (adaptat dupa [2], [3])

 

Trebuie avuta in vedere, in contextul actual, si implicarea geodezilor in indeplinirea obiectivelor PNRR. [4] Specialistii formati in universitati trebuie sa contribuie la obtinerea de informatii despre locatie, pozitionare, cadastru, utilizarea terenului, evaluarea imobilelor etc. si sa realizeze harti live si aplicatii pentru monitorizare, pentru ca factorii de decizie sa identifice oportunitati de crestere economica, de siguranta si de eficienta.

In cadrul Uniunii Geodezilor din Romania, exista 10 comisii de specialitate, create conform organizarii de la FIG. [8] Conform figurii 1, se pot sintetiza directiile detaliate de mai jos, acestea constituind o posibila propunere pentru colaborarea pe teme specifice cu comisiile FIG. Aceasta abordare poate fi de asemenea implementata si de catre membrii academici, care activeaza in cadrul universitatilor ca delegati pentru comisiile FIG.

 

Comisia 1 FIG are ca scop actiuni referitoare la promovarea, aplicarea si monitorizarea egalitatii de gen, par ticiparea nediscriminatorie si efectiva a femeilor in activitati de conducere in viata economica si publica, reducerea inegalitatilor si promovarea incluziunii sociale. Comisia 1 UGR, Standarde profesionale si practica, poate avea printre obiective participarea la indeplinirea acestor trei SDG – 5, 10 si 16 – in Romania, similar cu cele ale comisiei 1 FIG.

 

Comisia 2 FIG are activitati care sprijina educatia si invatarea pe tot parcursul vietii, pregatirea profesionala de calitate accesibila tinerilor, la nivel de licenta, master si doctorat, dobandirea de cunostinte si abilitati necesare pentru a promova dezvoltarea durabila, formarea profesorilor. Comisia 2 UGR, Educatie profesionala, poate fi implicata in colaborari referitoare la doua obiective, putandu-se eventual considera si obiectivul 5, pe langa obiectivul 4 declarat de comisia 2 FIG.

 

Comisia 3 FIG este implicata in managementul informatiilor spatiale si se incadreaza in cele mai multe obiective de dezvoltare durabila. Accesul la servicii de baza, dreptul de proprietate asupra te renurilor si cladirilor, serviciile financiare adecvate etc. au efecte directe asupra conditiilor sociale, a modului de trai, a sanatatii si educatiei. Fenomenul migratiei este o consecinta a nevoii oamenilor de a cauta in alte parti ceea ce nu au acolo unde s-au nascut. Urbanizarea durabila, cresterea capacitatii de planificare, masurile privind schimbarile climatice, oprirea defrisarilor, conservarea ecosistemelor, a biodiversitatii – sunt probleme de interes si actualitate. Comisia 3 UGR, Managementul informatiei spatiale, are o paleta larga privind potentialele directii de colaborare, bazata in special pe instrumentele de tip GIS si servicii de date, cu care se pot integra si analiza date variate, ce vin in sprijinul obiectivelor 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15 si 17 propuse de FIG. La acestea s-ar putea adauga obiectivele 12 si 17.

 

Comisia 4 FIG promoveaza actiuni privitoare la accesul la apa potabila si canalizare, de reducere a poluarii si de protejare a zonelor costiere, deci si comisia 4 UGR, Hidrografie, poate avea in vedere obiectivele 6, 13 si 14.

 

Comisia 5 FIG are activitati de modernizare a infrastructurii de producere si utilizare a energiei regenerabile, acordarea unei atentii deosebile calitatii aerului si gestionarii deseurilor, consolidarea rezilientei si capacitatii de adaptare la pericolele legate de schimbarile climatice si dezastrele naturale, utilizarea durabila a resurselor marine. Comisia 5 UGR, Pozitionare si masurare, se poate deci implica in obiectivele 6, 7, 9, 11, 13, 14 si 15.

 

Comisia 6 FIG are preocupari legate de tot ceea ce se construieste pentru activitati de productie, rezidenta, transport etc. Dezvoltarea economica si bunastarea umana se obtin prin construirea de obiective de calitate, fiabile si durabile. Comisia 6 UGR, Masuratori ingineresti, se poate implica deci in activitati legate de obiectivele 6, 7 ,9, 11 si 13.

 

Comisia 7 FIG are o implicare majora in evidenta proprietatilor imobiliare si modul de administrare a terenurilor, cu influente semnificative asupra nivelului de trai si conditiilor de viata in intreaga lume. Promovarea unor politici agricole responsabile, dezvoltarea pietelor agroalimentare, sustinerea fermelor, precum si alte initiative, pot conduce la asigurarea hranei necesare populatiei, fara saracie si lipsa a hranei. Cunoasterea suprafetelor construite, a celor destinate spatiilor verzi, a accesului la utilitati publice etc. pot conduce la luarea de catre autoritati a masurilor ce pot asigura un nivel de trai decent, sigur si echitabil. Comisia 7 UGR, Cadastru si administrarea teritoriului, poate colabora pentru indeplinirea obiectivelor 1, 2, 5, 10, 11, 15 si 16. In prezent, domeniul de aplicare a cadastrului si administrarii terenurilor s-a dezvoltat semnificativ, inclusiv prin PNCCF, ingloband evolutia tehnologica in fluxul de lucru presupus de lucrarile de specialitate. [9]

 

Comisia 8 FIG este implicata in procesele de luare a deciziilor legate de distributia spatiala a terenurilor, oamenilor si activitatilor acestora. Sunt avute in vedere componenta fizica a terenului (sol, geologie, apa), straturile care contin toate tipurile de retele (transport, utilitati), consolidarea si utilizarea terenului. Comisia 8 UGR, Planificare spatiala si dezvoltare, poate deci avea in vedere obiectivele 1, 2, 6, 11 si 15.

 

Comisia 9 FIG este legata de piata imobiliara, care are nevoie de transparenta, deoarece imobilele au o importanta remarcabila asupra calitatii vietii si a muncii. Creditul ipotecar, evaluarea proprietatilor, crizele financiare sunt elemente pe care investitorii le analizeaza periodic. Colaborarea interdisciplinara este avuta in vedere in astfel de cazuri, fiind implicati pe langa geodezi si economisti, evaluatori, sociologi, geografi. Comisia 9 UGR, Evaluare si management imobiliar, poate fi implicata in implementarea obiectivelor 1, 2, 9, 11, 13 si 17.

 

Comisia 10 FIG se orienteaza spre construirea unei infrastructuri rezistente, promovarea industrializarii durabile si incurajarea inovatiei. Asezarile umane trebuie sa devina mai sigure, rezistente si durabile, iar decarbonizarea in acest sector este imperativa pentru a indeplini SDG. Comisia 10 UGR, Management si economia constructiilor, poate contribui la implementarea obiectivelor 9 si 11.

 

Intalnirile prilejuite de Saptamana Geodeziei Romanesti, conferintele in diferite centre universitare din tara, saptamanile de lucru sau congresele FIG, reuniunile CLGE etc., toate contribuie la schimbul de idei profesionale, la cunoasterea specialistilor din domeniu, la apropierea dintre mediul academic, asociatiile profesionale, institutiile responsabile, sectorul privat – in acest mod construindu-se relatii intre oameni, capatand noi experiente si inspirandu-ne pentru activitatile viitoare.

 

[1] https://sdgs.un.org/goals;

[2] https://www.esa.int/Enabling_Support/Preparing_for_the_Future/Space_for_Earth/ESA_and_the_ Sustainable_Development_Goals;

[3] https://www.fig.net/;

[4] BADEA G. (2021). Contributii pe care le poate avea specializarea PSGISDD la implementarea PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA (PNRR), https://geodezie. utcb.ro/wp-content/uploads/2021/12/PNRR-si-competente-PSGISDD.pdf;

[5] https://www.esri.com/;

[6] https://sdg-stanford.opendata.arcgis.com/;

[7] UN-GGIM: Europe (2019). The territorial dimension in SDG indicators: geospatial data analysis and its integration with statistical data, Instituto Nacional de Estatistica, Lisboa., https://un-ggim-europe.org/;

[8] https://www.ugr.ro/stiri/uniunea-geodezilor-din-romania-are-o-noua-conducere;

[9] CHOI, H.O. (2020). An Evolutionary Approach to Technology Innovation of Cadastre for Smart Land Management Policy. Land 2020, 9, 50. https://doi.org/10.3390/land9020050;

[10] ALI, I. (2022). Sustainable for All? How Satellite Remote Sensing Contributes to Sustainable Development in Africa and International Climate Policy, Master of Science Thesis in Technology & Policy, Massachusetts Institute of Technology;

[11] ANDERSON, K, RYAN, B, SONNTAG, W, KAVVADA, A, FRIEDL, L (2017). Earth observation in service of the 2030 Agenda for Sustainable Development, Geospatial Information Science, DOI: 10.1080/10095020.2017.1333230.

 

Autori:

prof. univ. dr. ing. Gheorghe BADEA – Presedinte al Comisiei 7 – Uniunea Geodezilor din Romania

prof. univ. dr. ing. Ana-Cornelia BADEA – Vicepresedinte al Uniunii Geodezilor din Romania, Membru al ASRO CT 359

 

 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 199 – februarie 2023, pag. 58-60

 

 

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2023/02/14/activitati-ale-comisiilor-de-specialitate-fig-si-ugr-pentru-indeplinirea-obiectivelor-de-dezvoltare-durabila-sdg/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.