«

»

Romania dispune de noi instrumente cartografice pentru gestionarea inundatiilor

Share

Inundatiile reprezinta unul dintre hazardurile care produc cele mai insemnate pagube in tara noastra. Cadrul legislativ european, si implicit national, stabileste principiile si obiectivele generale de planificare / reglementare, contribuind astfel la imbunatatirea managementului riscului la inundatii si la diminuarea consecintelor negative produse de acestea. Pilonul principal este reprezentat de Directiva privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii (2007/60/EC).

Prin intermediul fondurilor europene si cu ajutorul unor metodologii si instrumente moderne, racordate la rigorile internationale, Romania actualizeaza hartile de hazard si risc la inundatii si le pune la dispozitia publicului larg. Toate aceste informatii si instrumente sprijina dezvoltarea Planurilor de Management al Riscului la Inundatii – elaborate la nivelul celor 11 Administratii Bazinale de Apa, contribuie la cresterea capacitatii administrative a personalului implicat in gestionarea unor astfel de fenomene si cresc gradul de constientizare al populatiei.

   

Directiva Inundatii – instrument de management al inundatiilor. Stadiul implementarii in Romania

Gestionarea inundatiilor este reglementata la nivel european prin Directiva 2007/60/CE (cunoscuta sub denumirea Directiva Inundatii),intrata in vigoare in anul 2007. Pentru toate statele membre, aceasta directiva are drept obiectiv reducerea consecintelor negative sociale, economice, de mediu si patrimoniu cultural generate de inundatii. Implementarea directivei presupune parcurgerea a trei etape (prezentate in fig. 1), iar procesul este unul ciclic, de actualizare / revizuire si de raportare la Comisia Europeana a fiecarei etape la fiecare sase ani.

Fig. 1: Etapele implementarii Directivei privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii (2007/60/EC)

In primul ciclu de implementare a Directivei Inundatii, pe baza inventarierii inundatiilor majore care au avut loc in perioada 1970-2010, tinand cont de criterii hidrologice si de pagube, Romania a identificat 3.615 evenimente de inundatii istorice semnificative pentru bazinele hidrografice interioare si 315 pentru fluviul Dunarea. Tinand cont de aceste evenimente istorice si luand in considerare si alte criterii suplimentare, au fost desemnate 375 de Zone cu Risc Potential Semnificativ la Inundatii (Areas with Potential Significant Flood Risk – APSFR) pentru bazinele hidrografice interioare si 24 pentru fluviul Dunarea, rezultand o lungime totala a cursurilor de apa de 17.520 km. Pentru toate aceste zone au fost elaborate harti de hazard si risc la inundatii (acoperind aproximativ 16.412 km pentru bazinele fluviale interioare si 1.108 km pentru fluviul Dunarea), harti ce au fost raportate la Comisia Europeana in martie 2014 si publicate pe site-ul Administratiei Nationale „Apele Romane” (https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-ce/harti-de-hazard-si-risc-la-inundatii/). Tinand cont de hartile elaborate, a fost conceput cate un Plan de Management al Riscului la Inundatii pentru fiecare Administratie Bazinala de Apa, si unul pentru sectorul romanesc al fluviului Dunarea (Ciclul I de implementare a Directivei Inundatii), aprobat prin HG 972/2016.

Pentru cel de-al doilea ciclu de implementare a Directivei Inundatii, in 2019, s-a aprobat aplicatia „Intarirea capacitatii autoritatii publice centrale in domeniul apelor in scopul implementarii etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundatii – RO-FLOODS”, Cod SIPOCA 734, Cod MySmis 2014 130033 (Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Administratia Nationala „Apele Romane”). Mai apoi, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Banca Mondiala au semnat un Acord de Asistenta Tehnica Rambursabila pentru elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundatii pentru Romania. Subsecvent acestui contract, in urma unei licitatii, Banca Mondiala a atribuit consortiului condus de JBA Consulting (Marea Britanie / Irlanda / Romania) – lider de proiect, impreuna cu partenerii HKV (Olanda), DHI (Danemarca / Romania) si Aquaproiect (Romania), contractul de consultanta intitulat „Servicii de consultanta pentru elaborarea hartilor de hazard si risc la inundatii si a Planurilor de Management al Riscului la Inundatii pentru Romania”. Acest contract s-a desfasurat pe o perioada de aproximativ 24 de luni, fiind finalizat recent, respectiv in cursul lunii iunie a acestui an. Principalele rezultate ale proiectului se refera la i) Cartografierea hazardului si evaluarea riscului la inundatii si ii) elaborarea Programelor de Masuri, respectiv a Planurilor de Management al Riscului la Inundatii. Prezentul articol se refera la primul dintre aceste rezultate, respectiv la elaborarea hartilor de hazard si risc la inundatii.

 

Cartografierea hazardului la inundatii

Asa cum reiese si din titlul contractului de consultanta, o prima activitate a constat in elaborarea hartilor de hazard si de risc la inundatii aferente Ciclului II de implementare a Directivei Inundatii, proces bazat pe modelare hidraulica. Hartile s-au realizat pentru mai multe scenarii de inundabilitate (debite maxime cu probabilitatile de depasire de 33%, 10%, 1%, 0,5% si 0,1%). Ca un element de noutate, s-au luat in calcul si efectele schimbarilor climatice pentru scenariul de inundabilitate asociat debitelor maxime cu probabilitatea de depasire de 1% (inclusiv pentru Zonele cu Risc Potential Semnificativ la Inundatii, identificate in Ciclul I de implementare a Directivei Inundatii).

Se mentioneaza ca cele 399 de Zone cu Risc Potential Semnificativ la Inundatii identificate in primul Ciclu de implementare a Directivei Inundatii (2012) au fost revizuite de catre Administratia Nationala „Apele Romane”, rezultand un numar de 526 de astfel de zone (APSFR) in Ciclul II de implementare a Directivei Inundatii (2019). Aceste Zone cu Risc Potential Semnificativ la Inundatii (sursa de inundare fluviala si pluviala) sunt prezentate in figura 2.

Fig. 2: Zone cu Risc Potential Semnificativ la Inundatii considerate in Ciclul II de implementare a Directivei Inundatii (2019)

Hartile de hazard realizate in cadrul proiectului pentru toate aceste zone contin reprezentarea extinderii inundatiei, adancimii si vitezei apei.

 

Platforma WebViewer

Un produs deosebit de bine primit de beneficiar, dar si de publicul larg, a fost WebViewer-ul, respectiv vizualizatorul online al hartilor de hazard, instrumentul ce poate fi accesat pe pagina https://harticiclul2.inundatii.ro/map@45.9891990,23.4491860,7z. Aceasta platforma web a fost realizata pentru a sprijini consolidarea capacitatilor in domeniul managementului inundatiilor, precum si pentru a servi drept mijloc de diseminare catre publicul larg a rezultatelor obtinute in cadrul proiectului mai sus mentionat.

Fig. 3: Homepage WebViewer

 

Evaluarea riscului la inundatii

Pentru fiecare Zona cu Risc Potential Semnificativ la Inundatii a fost realizata o analiza de risc, in cadrul careia au fost estimate pagubele in functie de tipul acestora (tangibile, intangibile, directe, indirecte) si in functie de natura consecintelor (sociale, asupra activitatii economice, de mediu si vizand patrimoniul cultural), pentru fiecare dintre scenariile de inundabilitate amintite (debite maxime cu probabilitatile de depasire de 33%, 10%, 1%, 0,5% si 0,1%).

Subliniez ca, pentru prima data in Romania, s-a realizat o evaluare cantitativa riguroasa a riscului la inundatii, la momentul prezent, din perspectiva principalelor tipuri de pagube, anterior amintite. Valorile prezentate sunt calculate in ipoteza inregistrarii unor debite maxime cu probabilitate de depasire de 1% si reprezinta receptori expusi riscului la inundatii; cateva cifre relevante in acest sens sunt redate in cele ce urmeaza:

  • 168.245 persoane expuse riscului la inundatii;
  • 979 proprietati cu destinatie rezidentiala expuse riscului la inundatii;
  • 802 obiective sociale expuse riscului la inundatii;
  • 539 obiective culturale expuse riscului la inundatii.

Daca am exprima monetar paguba medie anuala asociata, aceasta s-ar ridica la cca 1,73 milioane €.

Pe baza hartilor de hazard si de risc la inundatii elaborate in cadrul acestui proiect, s-au propus Programe de Masuri detaliate pentru toate Administratiile Bazinale de Apa, incluse in Planurile de Management al Riscului la Inundatii, planuri ce urmeaza a fi transmise catre Comisia Europeana.

Evaluarea cantitativa a riscului permite prioritizarea Zonelor cu Risc Potential Semnificativ la Inundatii la nivel national, in vederea promovarii cu intaietate a proiectelor de investitii propuse in aceste zone, prioritizare coroborata cu analize multi-criteriale si cost – beneficiu riguroase.

 

Autor:

ing. Daniela RADULESCU – director general JBA Consult Europe

 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 205 – august 2023, pag. 66-67

 

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2023/08/08/romania-dispune-de-noi-instrumente-cartografice-pentru-gestionarea-inundatiilor/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.