«

»

Confortul acustic in cladiri si spatii urbane – studii si rezultate ale Sucursalei INCERC Bucuresti a INCD URBAN-INCERC (II)

Share

(continuare din numarul 207, octombrie 2023)

 

PREZENTARI STUDII SI CERCETARI STIINTIFICE DEOSEBITE REALIZATE IN PROIECTE

In ultimii ani, in cadrul mai multor proiecte de cercetare cu tematica in domeniul Acustica Constructiilor si Acustica Urbana, s-au efectuat activitati de cercetare stiintifica ce au prezentat grade de noutate si inovare, de asemenea realizandu-se si diseminarea rezultatelor obtinute, prin participarea cu articole si comunicari stiintifice la conferinte internationale si nationale; astfel, putem enumera urmatoarele proiecte si studii semnificative:

 

 – Contractul de cercetare stiintifica cu titlul Studii acustice pentru sala mare de concerte a Ateneului Roman, in vederea restaurarii acesteia, avand ca proiectant compania PROIECT Bucuresti SA si ca beneficiar Ateneul Roman. Cercetarile stiintifice efectuate au avut in vedere indeplinirea unei importante cerinte a beneficiarului, si anume de a se realiza restaurarea in conditiile pastrarii caracteristicilor acustice initiale ale Salii Mari de concerte a Ateneului Roman. Cercetarile efectuate au cuprins urmatoarele 16 etape: 1) analize si discutii pe baza planurilor de proiect puse la dispozitia responsabilului de contract de catre beneficiar; 2) definirea tipului de productii sonore ce urmau a se desfasura in Sala Mare de concerte; 3) stabilirea limitelor admisibile ale nivelurilor de zgomot conform reglementarilor tehnice in vigoare pentru sala; 4) masurari initiale ale nivelului de zgomot in Sala Mare de concerte a Ateneului Roman, efectuate in timpul functionarii instalatiei de ventilare si fara functionarea instalatiei de ventilare (zgomot de fond); 5) masurari de laborator pe mostre de materiale initiale de finisaj: tapet – pentru parapeti, puse la dispozitie de beneficiar; 6) masurari de laborator pe mostre initiale de materiale de tratament acustic (pernute) existente in canalele de ventilatie de sub sala, mostre prelevate si puse la dispozitie de beneficiar; 7) masurari de laborator pe mostre prototip de materiale de tratament acustic (pernuta 1 si pernuta 2) (foto 4 si 5) pentru canalele de ventilatie de sub sala, mostre realizate de cercetatorii acusticieni;

8) masurari de laborator pe mostre de material initial de finisaj (foto 6)pasla – pentru scaune si pe mostre de material prototip de finisajminet – propus pentru inlocuirea paslei, puse la dispozitie de beneficiar;

9) masurari de laborator pe mostre de materiale prototip de finisajplus – pentru scaune, puse la dispozitie de beneficiar (foto 7, 8 si 9);

10) masurari de laborator pe mostre de materiale initiale si prototip de finisaj: linoleum – pentru pardoseala si mocheta – pentru pardoseala, puse la dispozitie de beneficiar; 11) masurari de laborator pe probe de hidroizolatie prototip si tabla prototip, solutie pentru izolarea zonelor de sarpante ale cupolelor salii Ateneului; 12) efectuarea de calcule acustice pentru echivalari de suprafete acustice, comparativ, pe mai multe variante de calcul – considerandu-se materialele initiale de finisaj si materialele prototip de finisaj si obiectele functionale (mobilierul) propuse de proiectant –, in vederea respectarii conditiei de pastrare a caracteristicilor acustice initiale ale salii, respectiv: a) calculul ariilor geometrice ale elementelor de finisaj si ale obiectelor functionale (mobilierul) aflate in sala; b) stabilirea coeficientilor de absorbtie pentru fiecare tip de material de finisaj si obiect functional; c) calculul ariilor de absorbtie echivalente; 13) propunerea solutiei de finisare pentru pardoseala – parchetul scenei salii, pentru pastrarea caracteristicilor acustice initiale; 14) propuneri de izolari fonice impotriva zgomotului provenit de la ploaie, pentru podul scenei salii mari de concerte si tubulatura mare de ventilatie pozitionata deasupra acoperisurilor adiacente cupolei Salii; 15) propunerea solutiei pentru materialul de absorbtie a zgomotului aerodinamic (din canalele de ventilatii) in spatiile de detenta si echilibrare a aerului, de la terminalele canalelor de ventilatii, de sub lojile laterale ale Salii Mari de concerte; 16) masurari finale ale nivelului de zgomot in Sala Mare de concerte a Ateneului Roman, efectuate dupa terminarea lucrarilor de restaurare a salii, in timpul functionarii instalatiei de ventilare si fara functionarea instalatiei de ventilare (zgomot de fond).

 

 – Proiectul CEEX cu titlul Cercetari avansate privind reducerea nivelului poluarii sonore, in zonele locuite, generata de traficul feroviar si rutier, prin amplasarea de bariere acustice, derulat pe parcursul a 3 ani, in colaborare cu partenerii: Academia Tehnica Militara, Universitatea Politehnica Bucuresti si firma AFICO SRL; in cadrul proiectului s-au desfasurat urmatoarele activitati stiintifice si lucrari privind:

 • fundamentarea tehnico-stiintifica si din punct de vedere legislativ a proiectului, referitor la necesitatea si posibilitatile de realizare a barierelor acustice;
 • elaborarea procedurilor de lucru pentru determinarea si caracterizarea nivelului de zgomot ambiental in zonele rezidentiale generat de traficul rutier si/sau feroviar, respectiv masurari punctuale, monitorizare permanenta, monitorizare periodica;
 • definirea unor zone rezidentiale specifice din punct de vedere al expunerii la zgomot, lucrari de masurari acustice in situ, prelucrari si analize ale rezultatelor si crearea unei baze de date a nivelului de zgomot emis de surse din traficul rutier si/sau feroviar in zonele rezidentiale alese pentru analize;
 • eficacitatea reducerii poluarii sonore prin utilizarea barierelor acustice: proiectarea si realizarea unui model de laborator pentru o bariera acustica (un panou); realizarea de experimente de laborator pentru verificarea si testarea eficacitatii solutiilor aplicate: achizitii date, analize, sinteze, simulare numerica, modele matematice, validarea modelelor matematice; proiectarea, realizarea, testarea si verificarea eficacitatii modelului experimental – bariera acustica; testarea si demonstrarea eficacitatii modelului de bariera acustica ales; studiu de caz.

Cercetarile efectuate in cadrul acestui proiect CEEX, privind poluarea sonora provenita din trafic in zonele urbane, au relevat faptul ca amplasarea barierelor (ecranelor) acustice pe arterele de trafic este o actiune ce reprezinta una dintre metodele foarte eficiente de protejare impotriva zgomotului a zonelor rezidentiale din vecinatatea unei autostrazi si/sau a unei cai ferate, metoda care se adopta pe baza unor masurari ale nivelului de zgomot existent in zona, tinandu-se seama de distanta la care se afla cladirile fata de axul soselei sau al caii ferate. De asemenea, metodologia de alegere a tipului de bariere (ecrane) acustice care se vor amplasa pe arterele de trafic, in vederea reducerii zgomotului, trebuie sa tina seama ca alegerea se face pe baza cunoasterii proprietatilor acustice de izolare la zgomot aerian ale intregului ansamblu – bariera (ecranul) acustica, considerandu-se si proprietatile acustice ale produsului/produselor din care este compusa bariera, respectiv capacitatea de reducere a zgomotului pe care o prezinta ecranul acustic, realizat din mai multe elemente de constructii (panouri) alaturate, in functie de caz. In urma realizarii proiectului a rezultat un produsPanou stratificat fonoizolator si fonoabsorbant, pentru care a fost obtinut de la OSIM Brevetul de Inventie nr. 122864/2010. Aceasta inventie se refera la un panou stratificat fonoizolator si fonoabsorbant destinat montarii in lungul arterelor de trafic rutier si/sau feroviar pentru a constitui bariere acustice care sa protejeze de zgomotul vehiculelor/trenurilor zonele locuite din vecinatatea cailor rutiere/feroviare. Barierele clasice confectionate din sticla, lemn, materiale plastice expandate, foi metalice, materiale compozite, placi stratificate etc. nu reusesc sa izoleze si eventual sa absoarba decat o mica parte din zgomotul produs de trafic. Panoul conceput in cadrul proiectului permite cresterea procentului de izolare si absorbtie a sunetelor prin suprapunerea mai multor materiale fonoizolatoare si fonoabsorbante. Astfel, zgomotul produs de trafic se diminueaza cu 15 … 30 dB, panoul avand o rezistenta sporita la intemperii, socuri mecanice, si, in acelasi timp, un aspect estetic deosebit.

 

 – Proiectul PN 09 14 04 07 cu titlul Metode de combatere a zgomotului urban. Analiza si solutionarea multicriteriala a acusticii cladirilor si zonelor de locuit din zonele urbane si rurale expuse zgomotului

Proiectul a fost derulat pe parcursul a 7 ani, avand 21 de faze. Obiectivul general al studiilor si cercetarilor efectuate in cadrul proiectului a vizat in principal stabilirea metodelor de combatere a zgomotului urban si analizarea si solutionarea multicriteriala a acusticii cladirilor si zonelor de locuit din areale urbane si rurale expuse zgomotului. In cadrul studiilor s-au facut urmatoarele tipuri de activitati:

 • o analiza criterica asupra principalelor caracteristici ale producerii si propagarii zgomotelor in ansamblurile construite, urmata de definirea surselor de zgomot urban si a caracteristicilor acestora;
 • studii si cercetari experimentale (in situ si in laborator) pentru evaluarea performantelor acustice ale materialelor si alcatuirilor optime de constructii (pereti fatada, ecrane acustice etc.) destinate protectiei impotriva zgomotului urban;
 • alegerea metodelor optime de protectie impotriva zgomotului urban in zonele locuite, in functie de situatiile specifice ale arterelor de circulatie analizate (regim de trafic, regim de inaltime a cladirilor delimitatoare, distante intre fronturile de cladiri, materiale si tipuri de configuratii de fatade, tip de material al suprafetei carosabilului etc.), topografiei terenului zonei urbane analizate, conditiilor meteorologice specifice zonei urbane etc.;
 • elaborarea metodelor si masurilor optime de protectie impotriva zgomotului urban, necesare, in cazul hartilor acustice ale oraselor, pentru protejarea locuitorilor expusi la niveluri de zgomot care depasesc recomandarile reglementarilor in vigoare din Romania;
 • recomandarea de materiale si alcatuiri optime de constructii destinate protectiei impotriva zgomotului urban;
 • elaborarea unei baze de date privind niveluri de zgomot specifice principalelor surse de zgomot din zonele urbane;
 • prezentarea metodologiilor specifice de realizare din punct de vedere acustic a elementelor de constructii cu rol de izolare fonica, la cladiri din zone urbane si rurale expuse zgomotului;
 • recomandari privind principiile de conformare din punct de vedere acustic a fatadelor cladirilor expuse poluarii fonice in zone urbane si rurale;
 • prezentarea influentei parametrilor caracteristici variabili ai profilelor transversale ale arterelor de circulatie marginite de fronturi de cladiri asupra nivelului de zgomot provenit din traficul rutier urban, influenta determinata prin modalitati de apreciere analitica prin calcul;
 • prezentarea principiilor de conformare din punct de vedere acustic a partiurilor cladirilor civile (cladiri de locuit, social-culturale si tehnico-administrative) expuse poluarii fonice in zone urbane si rurale;
 • studii privind nivelurile de zgomot din zone urbane si rurale, provenite de la unele tipuri de obiective industriale si elaborarea de masuri de protectie impotriva poluarii fonice, specifice in aceste cazuri;
 • analize spectrale ale transmiterii zgomotului prin elementele vitrate de constructii ale fatadelor cladirilor din zone urbane si rurale expuse poluarii fonice – studii de caz;
 • analizarea influentei conformarii fatadelor si a influentei coeficientului de absorbtie acustica al fatadelor cladirilor ce marginesc profilele transversale stradale asupra nivelului de zgomot provenit din traficul rutier urban;
 • cercetari stiintifice privind analizarea influentei conformarii spatiale (vitraj/parte opaca, retrageri geometrice) a elementelor de fatada ale unor tipuri de cladiri (civile, de birouri etc.), realizate cu solutii noi, inovatoare si moderne, asupra propagarii, in interiorul cladirilor, a zgomotului provenit din mediul urban;
 • cercetari stiintifice privind analizarea aspectelor de izolare acustica la zgomot (aerian, de impact si produs de instalatii) specificate in reglementarile tarilor europene, privind elementele de constructii (pereti de fatada, pereti interiori, plansee, instalatii) din cladirile de locuit amplasate in zone din mediul urban, expuse zgomotului; studii privind analizarea aspectelor de performanta acustica specificate in schemele de clasificare acustica din tari europene, privind cladirile de locuinte amplasate in zone din mediul urban, expuse zgomotului.

 

 – Proiectul PN 16 10 03 01 cu titlul Cladiri si spatii urbane concepute si amenajate modern si inovativ astfel incat sa se asigure sanatate si confort acustic pentru populatie, primul proiect cu tematica de psihoacustica in domeniul acusticii constructiilor, derulat timp de 2 ani, in cadrul caruia au fost efectuate studii privind:

 • principiile de baza acustice si psihoacustice, folosite pentru realizarea judicioasa din punct de vedere acustic a cladirilor si spatiilor urbane, in care populatia desfasoara diferite tipuri de activitati. Analize privind efectele psihoacustice produse de diferite surse de zgomot asupra sanatatii oamenilor;
 • definire, prin cercetari experimentale (in situ si in laborator), a caracteristicilor acustice ale unor tipuri moderne de materiale, produse si elemente de constructii folosite in cladiri civile si spatii urbane, in care populatia desfasoara diferite activitati specifice (de locuire si profesionale);
 • perceperea psihoacustica a zgomotului in cladiri civile, de catre subiecti umani, legata de diferite tipuri de activitati umane specifice (vorbire etc.), pe baza unor chestionare psihoacustice si a unor metode de investigare prin teste de percepere psihoacustica a zgomotului din cladiri civile, in corelare cu caracteristici acustice ale elementelor de constructii;
 • definirea, din punct de vedere multicriterial si grafic, a caracteristicilor acustice (spectre si niveluri de zgomot) ale unor tipuri de activitati umane specifice (de locuire si profesionale) desfasurate in cladiri civile cu diferite destinatii;
 • conceperea si amenajarea din punct de vedere acustic, cu produse moderne de constructii, a cladirilor de locuit (locuinte, hoteluri) din zone urbane, pentru asigurarea sanatatii populatiei utilizatoare care desfasoara activitati de locuire si profesionale specifice;
 • conceperea si amenajarea din punct de vedere acustic, prin metode si pe principii optime, a spatiilor urbane, astfel incat sa se asigure sanatatea si confortul acustic al populatiei care desfasoara activitati urbane specifice.

 

 – Proiectul 87PED/2017-2018 cu titlul Dispozitiv inovant pentru masurarea permeabilitatii la aer a cladirilor, derulat in parteneriat cu Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, a avut ca teama demonstrarea experimentala in laborator a unui model matematic de determinare a permeabilitatii la aer a cladirilor pe baza de masurari acustice. In cadrul proiectului s-au desfasurat urmatoarele activitati stiintifice si lucrari privind:

 • studierea variantelor de realizare si realizarea proiectului standului experimental, de masurari acustice si de permeabilitate la aer, pe care a fost verificat modelul matematic propus. Standul a fost conceput astfel incat sa indeplineasca atat cerintele standardelor de masurare a izolarii la zgomot aerian cat si cerintele unui stand de masurare a permeabilitatii la aer;
 • amenajarea standului experimental mobil, fara precedent in Romania, compus dintr-un sistem de masurare simultana a parametrilor acustici in 10 puncte de masurare diferite;
 • amenajarea standului experimental mobil de masurare a permeabilitatii la aer a cladirilor;
 • achizitionarea a 7 tipuri de ferestre si combinatii de ferestre, dintre care:
 1. 3 tipuri de ferestre clasice cu rame de lemn: 1 fereastra simpla cu o foaie de geam, 1 fereastra dubla cuplata, 1 fereastra dubla termopan,
 2. 1 tip de fereastra cu rama de aluminiu si
 3. 3 tipuri de ferestre cu rame din PVC;
 • efectuarea de masurari acustice si masurari ale permeabilitatii la aer, pentru fiecare dintre urmatoarele tipuri de ferestre:
 1. 5 tipuri de ferestre clasice cu rame de lemn, anume: 1 fereastra simpla cu o foaie de geam, 1 fereastra dubla, 1 fereastra dubla cuplata, 1 fereastra tripla (combinata din simpla cu dubla cuplata), 1 fereastra dubla termopan,
 2. 1 tip de fereastra cu rama de aluminiu,
 3. 3 tipuri de ferestre cu rame din PVC.

Pentru fiecare fereastra s-au efectuat masurari acustice si masurari ale permeabilitatii la aer, in cate 8 situatii de masurare la fiecare fereastra, si cercetari cu masurari concomitente, acustice si de luminiscenta, in cazul a 4 tipuri de jaluzele prevazute la unul dintre tipurile de ferestre;

 • prelucrarea prin calcule si exprimarea matematica a datelor obtinute la masurari, si elaborarea modelului matematic de determinare a permeabilitatii la aer a cladirilor pe baza de masurari acustice.

 

 – Proiectul Sectorial 5PS/2018, cu titlul Cercetari privind dezvoltarea capacitatii de transfer si comercializare a rezultatelor din cercetare privind valorificarea integrata a resursei naturale de lana. Aplicabilitatea produselor eco-inovative pe baza de lana de oaie in domeniul constructiilor s-a desfasurat intr-un parteneriat de sase colaboratori, format din institute si o firma.

In cadrul proiectului, din punct de vedere acustic, s-au efectuat studii si cercetari pentru realizarea unor produse inovatoare, din lana de oaie, optime pentru utilizare in domeniul constructiilor pentru diverse elemente/produse de constructii. In acest sens, la nivelul tarii noastre, pentru valorificarea eficienta a resursei naturale – lana de oaie, pentru domeniul constructiilor, din punct de vedere acustic, s-au identificat ca domenii de aplicabilitate cu potential maxim urmatoarele:

 • prevederea in incaperi tip sali (cu destinatii pentru conferinte, concerte, sali de clasa, spatii de birouri, restaurante) sau in alte tipuri de spatii/incaperi (cu destinatie de pod mansardat, cupole ale salilor de concerte, spatii de tip open-space de birouri, spatii publice, muzee, biblioteci, locuinte, studiouri de inregistrari, spatii comerciale) a unor produse fonoabsorbante, realizate sub forma de placi sau corpuri spatiale fonoabsorbante;
 • prevederea sub stratul de finisaj al pardoselilor elementelor de constructii tip plansee (de exemplu, sub diverse variante de pardoseli din materiale tip gresie, parchet etc., pardoseli tip dala flotanta etc.) a unor produse cu rol de imbunatatire a izolarii acustice la zgomot de impact, de ex. placi sau saltele de lana, cu densitati mari (100…140 kg/mc) si grosimi de 0,5 cm…6 cm;
 • prevederea in interiorul elementelor de constructii tip multistrat (pereti neportanti tip sandwich) a produselor cu rol de imbunatatire a izolarii acustice la zgomot aerian, de ex. panouri, placi sau saltele de lana, cu diferite densitati (40…100 kg/mc) si grosimi (5…10 cm);
 • prevederea, in cadrul contururilor de imbinare perimetrala rezultate din montajul in pereti a ferestrelor, usilor etc., de produse pentru etansarea golurilor perimetrale, produse care pot fi realizate sub forma de baghete, cordoane sau fasii, cu forma circulara cu diametrul de 0,5…2 cm, cu densitati diferite, care ar avea avantajul montarii foarte usoare si igienice-nepoluante.

Pe parcursul derularii proiectului au fost realizate o serie de tipuri de produse din lana de oaie, care au fost testate acustic. Pentru produsele de tip Rola material textil netesut, s-au efectuat teste pentru determinarea coeficientului de absorbtie acustica in camp difuz, as (%), in camera de reverberatie a cladirii Acustica constructiilor din INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucuresti, iar pentru produsele tip Rola material textil intertesut, cu grosime de 0,5 cm, s-au efectuat teste pentru determinarea in laborator a indicelui de evaluare a izolarii acustice la zgomot de impact (foto 10), Ln,w(C1) (dB), in standul de izolare la zgomot de impact al cladirii Acustica constructiilor.

Foto 10: Detaliu de montare a probei 3 experimentate in standul de izolare la zgomot de impact

In urma analizarii rezultatelor acustice obtinute la teste, s-a dovedit ca produsele din lana de oaie au proprietati acustice, fonoabsorbante si izolatoare la zgomot de impact deosebit de bune, si s-a recomandat folosirea din punct de vedere acustic a acestor produse pe plan national, in cadrul componentei elementelor de constructii ale cladirilor.

 

 – Proiectul PN 18 35 03 03 cu titlul Cercetari privind asigurarea confortului psihoacustic si a sanatatii populatiei in cladiri cu diferite destinatii pentru activitati profesionale si educative, al 2-lea proiect cu tematica de psihoacustica in domeniul Acusticii Constructiilor, s-a derulat pe parcursul anului 2018, in cadrul acestuia fiind efectuate studii si cercetari specifice privind:

 • stadiul actual, pe plan national si international, al prevederilor normelor privind asigurarea confortului psihoacustic si a protectiei impotriva zgomotului, in cladiri cu diferite destinatii, pentru populatia care desfasoara activitati profesionale si educative. Analize privind tipuri de surse de zgomot profesional care pot afecta sanatatea oamenilor;
 • elaborarea de scheme logice si chestionare psihoacustice pentru definirea perceperii psihoacustice a zgomotului, in cladiri cu diferite destinatii (cladiri administrative, de birouri, cladiri sociale pentru invatamant si educatie), de catre populatia care desfasoara activitati profesionale si educative;
 • definirea modului de percepere psihoacustica, de catre populatie, a zgomotului in cladiri cu diferite destinatii si analize ale rezultatelor experimentale referitoare la chestionare psihoacustice privind perceperea psihoacustica a zgomotului in cladirile analizate.

 

 – Proiectul PN 19 33 03 01/2019-2022 cu titlul Cercetari pentru realizarea confortului acustic si termic in interiorul cladirilor, utilizand un instrument inovativ de alegere a structurilor optime de elemente de constructii, din materiale clasice versus moderne a avut ca obiectiv dezvoltarea unui program digitalizat – instrument de calcul acustic inovativ de conformare si alegere optima, pentru proiectare, a elementelor de constructii delimitatoare ale unui spatiu interior dintr-o cladire, cunoscand performantele acustice ale acestora. Acest program poate fi folositor proiectantilor, arhitectilor, verificatorilor si expertilor tehnici, in cadrul procesului de proiectare/verificare/expertizare a constructiilor, pentru realizarea confortului acustic si termic in interiorul cladirilor, prin facilitarea alegerii structurilor optime de elemente de constructii dintr-o serie de structuri oferite prin rularea programului. Rezultatele cercetarilor stiintifice au fost diseminate in conferinte nationale si internationale, webinare, saloane de inventii, articole stiintifice, comunicari stiintifice etc. In cadrul proiectului s-au realizat urmatoarele studii si cercetari acustice specifice privind:

 • testarea pentru determinarea caracteristicilor acustice si termice ale unor materiale si elemente de constructii, moderne ecologice-verzi-reciclabile;
 • elaborarea unui program digitalizat – model de calcul matematic multiparametric (algoritm, schema logica) de apreciere a izolarii acustice a elementelor de constructii de fatada, moderne, formate din parte opaca, sau vitrata, sau din parte compusa (vitrata+opaca);
 • realizarea unor baze de date originale, care sa cuprinda atat caracteristicile acustice cat si termotehnice ale unor elemente de constructii – opace, vitrate si compuse (vitrate+opace) – clasice si moderne ecologice-verzi-reciclabile;
 • elaborarea unui program digitalizat, foarte practic si facil de utilizat, respectiv un instrument de calcul acustic inovator de conformare si de alegere a structurilor optime de elemente de constructii realizate din materiale clasice versus moderne. Programul include baze de date complexe si poate fi folosit pentru proiectarea elementelor de constructii delimitatoare ale unui spatiu interior dintr-o cladire, cunoscand performantele acustice ale acestora, avand specificate si performantele termice. Acest instrument de calcul inovator poate fi actualizat in permanenta cu date noi, specifice, acustice si termice, fiind astfel foarte folositor si pentru producatorii de materiale/produse de constructii care ar putea imbunatati calitatea produselor realizate de ei considerand configuratiile elementelor de constructii cu performante acustice si termice ridicate, existente in bazele de date. De asemenea, instrumentul de calcul inovator le poate servi producatorilor de materiale/produse/sisteme de constructii si pentru promovarea produselor proprii.

Punerea pe piata a acestui program digitalizat va necesita o finantare ulterioara – dintr-un alt proiect sau de la agenti economici interesati – pentru crearea unei interfete specifice vanzarilor online.

 

CONCLUZII

Cercetatorii stiintifici specialisti in domeniul Acustica Constructiilor si Acustica Urbana din cadrul institutului INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucuresti, Sectia Cercetare – Dezvoltare – Inovare Constructii si Laboratorul INCERC de cercetare aplicata si incercari in constructii, suntem interesati sa colaboram cu dvs. – universitati, institute, agenti economici, persoane fizice –, pentru diverse tipuri de lucrari, cum ar fi realizarea de noi studii si cercetari stiintifice si elaborarea de solutii tehnice optime, din punct de vedere acustic, in cazul a noi materiale/produse de constructii; elaborarea de solutii tehnice pentru remedierea situatiilor cu disconfort acustic in cladirile existente si realizarea unei proiectari judicioase din punct de vedere acustic pentru noi cladiri sau spatii urbane etc.

 

 

Autor:

ing. Marta Cristina ZAHARIA, CS III, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC (INCD URBAN-INCERC), Sucursala INCERC Bucuresti

 (Dr. ing. Marta Cristina ZAHARIA este specialist in Acustica Constructiilor si Acustica Urbana, loctiitor sef Sectia Cercetare – Dezvoltare – Inovare Constructii a INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucuresti.)

 

 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 208 – noiembrie 2023, pag. 69-73

 

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2023/11/11/confortul-acustic-in-cladiri-si-spatii-urbane-studii-si-rezultate-ale-sucursalei-incerc-bucuresti-a-incd-urban-incerc-ii/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.