«

»

CONSITRANS: Drumul Expres Arad – Oradea

Share

Necesitatea unei retele de drumuri moderne si sigure, care sa raspunda cerintei crescande de transport, sa respecte Directivele UE si care sa determine reducerea traficului de tranzit conduce la promovarea de investitii menite sa asigure accesibilitatea regionala si urbana a retelei primare de transport in mod eficient si cu un impact redus asupra mediului, dar cu oportunitati in crestere pentru mediul economic si social.

Avand in vedere valorile de trafic in crestere, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA) a incheiat un parteneriat cu Asocierea dintre Municipiile Arad si Oradea si Consiliile judetene Arad si Bihor pentru realizarea unui Drum Expres care sa lege cele doua resedinte de judet. Este unul dintre primele proiecte de asemenea anvergura realizate in parteneriat cu autoritatile locale, care doresc la randul lor sa demonstreze ca au capacitatea tehnica si manageriala de a realiza proiecte de infrastructura.

 

Obiectivul general al Drumului Expres Arad – Oradea, asa cum este definit in Master Planul General de Transport, il constituie imbunatatirea eficientei socio-economice a retelei de transport rutier in Romania, prin reducerea timpului de deplasare intre Oradea si Arad, realizandu-se astfel si o conectivitate crescuta la nivel regional.

In prezent, circulatia rutiera intre localitatile Oradea si Arad se desfasoara in special pe DN 79, traseu cu cate o banda de circulatie pe sens si cu un trafic foarte ridicat, cu sectoare pe care este atinsa capacitatea de circulatie a drumului.

Obiectivul operational specific este de a aduce imbunatatiri in ceea ce priveste viteza de calatorie intre Oradea si Arad, imbunatatind astfel si conectivitatea la nivel regional. Se urmareste asigurarea capacitatii de circulatie necesare si a conditiilor corespunzatoare de circulatie aferente retelei rutiere TEN -T cu efecte negative minime asupra mediului si ocuparii de terenuri, precum si imbunatatirea conditiilor de circulatie la nivel de retea rutiera nationala de transport inclusiv sub aspectul sigurantei rutiere, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, raspunzand astfel cerintelor de dezvoltare economica concretizata prin adaptarea retelei rutiere nationale la cererea reala de transport.

Analiza fluxurilor de trafic din Modelul National de Transport arata ca incadrarea potrivita pentru acest proiect este de drum expres.

Obiectivul are indicatorii tehnico-economici aprobati prin HG nr. 696/2008.

 

Obiectivul de investitii Drum Expres Arad – Oradea este inclus in Programul de Transport, Prioritatea I (PI) – Imbunatatirea conectivitatii primare rutiere si este prins in Planul Investitional aprobat prin HG nr. 1312/2021, in cadrul listei de proiecte de infrastructura din scenariul de referinta si prioritizate.

Principalele obiective mentionate in documentatia elaborata de catre Asocierea UAT Arad, Oradea si Consiliile Judetene Arad si Bihor constau in revizuirea/actualizarea/completarea Studiului de fezabilitate intial, in baza caruia au fost aprobati indicatorii tehnico-economici prin HG nr. 696/2008, in scopul adaptarii proiectului la normele, normativele si legislatia in vigoare, la situatia identificata in prezent pe teren, la necesitatea traficului actual si de perspectiva si pentru conectare prin punctul de frontiera cu infrastructura rutiera din Ungaria in zona municipiului Salonta.

Proiectul a beneficiat de realizarea unei Analize Multicriteriale de traseu care a studiat 4 variante de traseu posibile, avand kilometrul 0 la intersectia drumului de legatura Oradea cu Autostrada A3, iar punctul final, la intersectia cu Autostrada A1, completand varianta de ocolire nord a Municipiului Arad.

Pentru selectarea variantei de traseu a drumului expres Arad – Oradea, s-au avut in vedere o serie de limitari impuse din punct de vedere al componentelor de mediu:

 • Prezenta speciilor si habitatelor pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000 si coridoare ecologice esentiale pentru asigurarea conectivitatii;
 • Intersectarea traseului cu numeroase cursuri de apa, cea mai mare parte in stare ecologica buna.

Indicatorii selectati pentru evaluarea avantajelor si dezavantajelor proprii fiecarei alternative sunt:

 • Impacturi potentiale asupra habitatelor/speciilor Natura 2000;
 • Fragmentarea habitatelor;
 • Riscul deteriorarii starii ecologice a cursurilor de apa de suprafata;
 • Impactul asupra calitatii aerului;
 • Impactul asupra populatiei;
 • Impactul asupra patrimoniului arheologic si cultural.

Analizele efectuate se bazeaza, ca surse de informatii, pe date din teren colectate pe parcursul investigatiilor de teren derulate in cadrul proiectului, inclusiv de la custozii ariilor.

Este de remarcat ca mai toate traseele propuse intersectau arii protejate Natura 2000 sau arii protejate de interes national, dupa cum se observa in fig. 1 a. si b.

Fig. 1 a., b.: Traseul Drumului Expres Arad – Oradea in raport cu arealele siturilor Natura 2000

 

Sistemul de alocare a ponderi­lor folosit este ilustrat in Tabelul 1.

Tabelul 1: Sistemul ponderilor

Principalale caracteristici tehnice au fost adoptate conform AND 598/2013 – Normativ privind proiectarea drumurilor expres; normelor de proiectare Eurocod pentru structuri; Normativului Mixturi asfaltice execuate la cald – AND 605/2016, Ghidului privind conditiile de iluminat la drumuri nationale si autostrazi – AND 603/2012; Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii – NP 074/2014; Codului de proiectare seismica – P100/2013, cu adaptari la recomandarile Auditului pentru siguranta rutiera si la evaluarea costurilor actuale pentru materiale, energie, carburant, manopera, servicii etc.

Comparatia intre principalii indicatori aprobati prin HG nr. 696/2008 si cei rezultati din revizuirea 2023 este ilustrata de Tabelul 2.

Tabelul 2: Indicatori aprobati in 2008 vs. indicatori rezultati din revizuirea facuta in 2023

 

Drumul expres Arad – Oradea porneste din drumul de legatura Centura Oradea – A3 (aflat in executie si care include un sector din drumul expres), se desfasoara spre sud, ocoleste localitatea Livada de Bihor, continua in lungul magistralei de cale ferata Oradea – Arad, ocoleste localitatea Salonta, continua in lungul DN 79, ocoleste municipiul Arad si face jonctiunea cu Varianta de Ocolire Arad (realizata la nivel de autostrada) in nodul rutier prevazut la intersectia cu DN 7.

Lungimea traseului revizuit al drumului expres este de 120,47 km. In cadrul proiectului este prevazuta, suplimentar fata de SF initial, realizarea unui drum de legatura cu lungime de 10 km din zona Municipiului Salonta spre granita cu Ungaria, care cuprinde si amenjarea unui punct de trecere a frontierei.

Viteza de proiectare pentru drumul expres Arad – Oradea este de 140 km/h. In regiunile de deal, viteza de proiectare a fost redusa la 120 km/h, iar nodurile rutiere de tip A sunt proiectate la viteza de 80 km/h.

 

Profilul longitudinal are urmatoarele caracteristici pentru viteza de 140 km/h: raza minima concava – de 6.000 m, iar raza minima convexa – de 18.000 m. Declivitatile au valori cuprinse intre 0,30% si 2,00%.

 

Profilul transversal are urmatoarele caracteristici:

 • Latimea platformei drumului expres – 21,50 m, conform normativ AND 598/2013, din care:
 • latimea partii carosabile – 4 x 3,50 m = 14,00 m;
 • zona mediana – 1 x 3,00 m;
 • benzi de incadrare – 2 x 0,75 m = 1,50 m;
 • acostamente consolidate – 2 x 1,50 m = 3,00 m.

La platforma drumului, lateral, se adauga spatiul pentru parapetele de siguranta – 2 x 1,70 m = 3,40 m.

 • Drumuri de clasa tehnica III: latimea platformei – 9,00 m, din care 2×3,50 m parte carosabila; 2×1,00 acostamente, din care 2×0,50 m benzi incadrare;
 • Drumuri de clasa tehnica IV: latimea platformei – 8,00 m, din care 2×3,00 m parte carosabila; 2×1,00 acostamente, din care 2×0,25 m benzi incadrare;
 • Drumuri de clasa tehnica V: sunt amenajate in functie de latimea sectiunii de drum existent.

 

Structura rutiera a fost analizata in 2 solutii: semirigida si rigida, fiind recomandata structura semirigida – dimensionata pentru traficul de calcul de 13,38 m.o.s. pentru perioada de perspectiva de 20 ani – anul de baza considerat fiind 2025, in urmatoarea alcatuire – conform Normativ AND 605/2016:

 • 4 cm mixtura asfaltica MAS 16 rul PMB 45/80;
 • 6 cm beton asfaltic BAD 22.4 leg PMB 45/80;
 • 8 cm anrobat bituminos AB 31,5 baza 50/70;
 • 25 cm strat superior de fundatie din balast stabilizat cu ciment;
 • 30 cm strat inferior de fundatie din balast;
 • 20 cm strat de forma din materiale necoezive.

 

Noduri rutiere: pe traseul drumului expres Arad – Oradea sunt prevazute 12 noduri rutiere: Nod rutier la Drum de legatura Centura Oradea – A3; Nod rutier la DC 71; Nod rutier Gepiu la intersectia cu DN 7; Nod rutier Salonta la intersectia cu DJ 795; Nod rutier la Drumul de legatura spre granita cu Ungaria; Nod rutier Avram Iancu la intersectia cu DN 79; Nod rutier Chisineu Cris la intersectia cu DN 79; Nod rutier la DJ 792C; Nod rutier la Varianta de Ocolire Arad Nord; Nod rutier la DJ 709B; Nod rutier la DJ 709C si Drumul de legatura cu zona industriala Arad Vest; Nod rutier la Varianta de Ocolire Arad – DN 7.

 

Poduri si pasaje: au fost dimensionate pentru incarcarile cu sarcini din convoaiele Eurocod, durata de viata prevazuta fiind de 100 ani. Solutiile tehnice au avut in vedere respectarea normelor in vigoare privind gabaritele pe verticala peste:

 • drumuri clasificate (DN, DJ, autostrada, bretele de acces) – 5,50 m;
 • drumuri neclasificate – 5,00 m;
 • linii CF – 7,80 m;
 • cursuri de apa – 1,00 m.

Calea pe poduri/pasaje are urmatoarea structura, conform normativ AND 546/2013:

 • 4 cm strat de uzura din mixtura asfaltica MAS16;
 • 4 cm strat de legatura din beton asfaltic pentru poduri BAP16;
 • 3 cm strat de protectie hidroizolatie din beton asfaltic BA8;
 • hidroizolatie tip membrana.

In cadrul proiectului sunt prevazute 86 de poduri si pasaje.

Podurile si pasajele situate pe drumul expres vor asigura cate o parte carosabila de 12,00 m pentru fiecare sens de mers; podurile amplasate pe DN si DJ ce traverseaza drumul expres vor asigura cate o parte carosabila de 7,80 m; podurile amplasate pe drumuri agricole/de exploatare ce traverseaza drumul expres vor asigura cate o parte carosabila de 7,00 m.

Pe structuri, intre partea carosabila si trotuare, vor fi prevazute parapete metalice de siguranta cu nivel de protectie foarte ridicat, H4b, conform normativului AND 593/2012.

Structurile ce traverseaza peste cai de comunicatie (DN, DJ si CF) vor fi prevazute cu panouri de protectie spre exterior.

Apa pluviala de pe partea carosabila va fi colectata prin pante transversale la marginea carosabilului si evacuata prin intermediul unor guri de scurgere tip T1G1 pentru poduri catre conducte colectoare din PVC fixate la intradosul placii de beton. De-a lungul suprastructurii, apa va fi colectata si transportata prin conducte la capetele podului, unde va fi evacuata in reteaua generala de colectare a drumului. In zonele rosturilor de dilatatie specificate in proiect vor fi prevazute dispozitive de acoperire de tip etans care vor descarca apa in sisemul de scurgere a apei de pe suprastructura.

Podurile si pasajele vor fi racordate cu terasamentele prin intermediul sferturilor de con sau aripilor, in functie de configuratia terenului, oblicitate sau inaltimea rambleului. Racordarile cu terasamentele vor fi prevazute cu scari pentru acces si casiuri pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale. Racordarea sistemului rutier flexibil de pe drum cu sistemul rutier rigid de pe pod se va realiza prin intermediul placilor de racordare.

Infrastructurile de tip culee si pile sunt fundate indirect pe piloti forati de diametru mare, respectiv Φ = 1,2 m si Φ 1,5 m.

 

Lucrari de colectare si evacuare a apelor:

Apele pluviale se colecteaza in santuri trapezoidale amplasate la piciorul taluzului de rambleu sau la marginea fasiei de parapete in debleu. Pe toata lungimea de rambleu a drumului expres, la marginea acostamentelor s-au prevazut rigole de acostament, care colecteaza apele de pe platforma si prin intermediul casiurilor de pe taluzuri apele sunt debusate in santurile de la nivelul terenului.

Sunt prevazute 112 podete de tip C2; D3; D5, cat si podete de descarcare a apelor pluviale colectate in santuri, transversal atat drumului expres, cat si arterelor concurente la formarea nodurilor rutiere.

 

Drumuri de intretinere: pentru accesul utilajelor de intretinere sunt prevazute drumuri cu latime de 3,00 m, adiacent santului de la piciorul taluzului, cu un sistem rutier alcatuit din 12 cm piatra sparta si 10 cm balast.

 

Lucrari de consolidare: in functie de zona aplicabila, sunt prevazute: perne din material local stabilizat cu lianti hidraulici; saltea din material granular protejata cu geotextil; saltea din material granular ranforsata cu geogrile si protejata cu geotextile; piloti de indesare umpluti cu material granular; protectie taluzuri cu georetele spatiale; structuri de sprijin din pamant armat, ziduri de sprijin.

 

Lucrari hidrotehnice: protectie albie cu pereu din beton; recalibrare albie; protectie taluzuri drum cu pereu din beton.

 

Lucrari de mediu:

Din punct de vedere al protectiei solului si vegetatiei, toate apele pluviale de pe platforma drumului expres vor fi colectate si dirijate catre zone de decantare a grasimilor si uleiurilor.

Pe traseul drumului expres sunt prevazute panouri fonoabsorbante cu inaltimea de 2,50 m pentru protectia impotriva zgomotelor. Zonele propuse pentru amplasare dreapta/stanga drumului expres insumeaza o lungime de 11.770 m, iar la nodurile rutiere, o lungime totala de 3.455 m.

Intregul drum expres va fi imprejmuit cu gard inalt de 1,50 m, amplasat la limita zonei de siguranta.

Se vor amenaja peisagistic spatiile verzi din parcarile de scurta durata, spatiile de servicii si insulele giratiilor.

 

Dotarile prevazute pentru drumul expres:

 • Parcare de scurta durata la km 21+200; Spatiu de Servicii Tip S1 la km 38+350; Parcare de scurta durata la km 52+000; Spatiu de Servicii Tip S3 la km 78+000; Parcare de scurta durata la km 95+600; Spatiu de Servicii Tip S1 la km 112+550, iar pentru drumul de legatura cu Ungaria sunt prevazute doua spatii de servicii tip S3 (unul pe Breteaua 1 la km 6+725, respectiv al doilea pe Breteaua 2 la km 3+025). In spatiul de servicii Tip S3 se va amenaja parcare securizata, cu nivel de securizare bronz.

Sunt prevazute cu toalete, utilitati specifice, spatii de parcare, de odihna, platforme pentru amenajari comerciale, platforme de cantarire etc.

 • Centre de Intretinere si Coordonare (CIC), Punct de sprijin: s-au prevazut 4 centre de intretinere si coordonare, primul adiacent nodului rutier cu DC 71, la km 5+440; al doilea, adiacent nodului rutier Salonta, la km 32+450; al treilea, adiacent nodului rutier Chisineu Cris, la km 73+524; al patrulea, adiacent nodului rutier cu DJ 709B, la km 109+820; la km 56+350, adiacent nodului rutier cu DN 79, este un punct de sprijin pentru intretinere.

Toate spatiile de servicii, centrele de intretinere si punctul de sprijin vor fi prevazute cu sistem de iluminat public/ panouri fotovoltaice, cu spatii de parcare, utilitati, cladiri administrative, ateliere, depozite si statii de incarcare masini electrice.

 

Siguranta circulatiei: pe toata lungimea drumului expres s-au amplasat parapete de tip New Jersey (zona mediana), respectiv parapet marginal de tip H1, H2, H3 si H4b cu latime de lucru W5. Pe parapete se vor monta fluturasi reflectorizanti. S-au prevazut atenuatori de impact la bifurcatia dintre nodurile rutiere, spatiile de serviciu si drum expres.

Semnalizarea verticala si orizontala, respectiv marcajele rutiere longitudinale si transversale, vor fi din materiale in doua componente, indicatoarele rutiere vor fi prevazute cu folie reflectorizanta de clasa III, in corelare cu prevederile normelor tehnice in vigoare si cu specificatiile STAS-urilor 1848/1 – 7 si ale Ghidului pentru planificarea si proiectarea semnalizarii rutiere de orientare si informare pentru asigurarea continuitatii, uniformitatii si cogniscibilitatii acesteia, AND 604-2012. Se vor amplasa butoni reflectorizanti pe bordurile insulelor de dirijare. Pentru a impune reducerea vitezei la intrarea pe bretelele nodurilor rutiere, pe latimea benzilor de decelerare se vor amplasa 4 grupuri de benzi rezonatoare.

Iluminatul pe timp de noapte este prevazut la nodurile rutiere, pe poduri/ pasaje cu lungimi peste 100 m, la spatiile de servicii, parcari, centrele de intretinere si punctul de sprijin, in sistem de telegestiune si cu corpuri de iluminat tip LED.

 

Sistemul de Monitorizare Trafic (ITS): asigura setul minim de servicii de informare a participantilor la trafic si managementul retelei rutiere, respectiv: informare privind evenimentele in timp real si avertizari; informare privind conditiile de trafic; informare privind limitele de viteza; informare asupra timpului de calatorie; informare/avertizari meteo; control privind viteza de circulatie; controlul greutatii si gabaritului vehiculelor etc.

 

Relocari/protejari retele de utilitati: pe amplasamentul drumului au fost identificate retele electrice, de gaze, apa, canalizare, telefonie, canale, pentru care sunt prevazute lucrari de relocare si protejare adecvate fiecarei situatii.

Analizand valorile indicatorilor economici, rezulta ca proiectul este viabil din punct de vedere economic. Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societatii, in general, sunt evidente, ceea ce conduce la concluzia ca proiectul merita sa fie promovat. Din punct de vedere financiar, rezulta necesitatea sustinerii din fonduri structurale.

La sedintele de consultare a celor interesati in cadrul procedurii de mediu s-a vazut ca proiectul le-a suscitat un viu interes autoritatilor locale si locuitorilor influentati de viitoarea investitie. Discutiile s-au purtat pe marginea conservarii ariilor naturale protejate si mentinerii in circuitul agricol a suprafetelor exploatatiilor agricole. Au fost si multe solicitari ale autoritatilor locale de rezolvare a unor probleme punctuale ridicate chiar de participantii la aceste dezbateri publice. Proiectul a fost in final validat, in baza studiilor de mediu realizate de catre echipa de cercetatori desemnati, obtinand Acordul de Mediu.

Proiectul isi urmeaza cursul pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici si va intra ulterior in faza de achizitie publica pentru executia lucrarilor, in perioada 15 decembrie – 15 ianuarie.

Avand in vedere timpul scurs de la atribuirea contractului de proiectare, se poate constata ca implicarea autoritatilor locale in gestionarea si finantarea investitiilor de transport rutier este una benefica, ce poate genera dezvoltare comunitara si incredere in propriile forte, pentru ca „in unire sta puterea”.

 

CONSITRANS
Str. Polona nr. 56, Bucuresti

office@consitrans.ro

 

www.consitrans.ro

 

 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 208 – noiembrie 2023, pag. 30-34

 

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2023/11/13/consitrans-drumul-expres-arad-oradea/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.