«

»

Noi investitii se pregatesc in domeniul managementului riscului la inundatii

Share

Implementarea Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si managementul riscului la inundatii presupune, pentru toate Statele Membre, parcurgerea a trei etape, iar procesul este unul ciclic, de actualizare / revizuire si de raportare la Comisia Europeana a fiecarei etape la fiecare sase ani:

 • Prima etapa – Evaluarea preliminara a riscului la inundatii – presupune identificarea la nivel national a inundatiilor istorice semnficative si a viitoarelor inundatii semnificative potentiale (din punct de vedere al pagubelor inregistrate / potentiale si din punctul de vedere al hazardului) si delimitarea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii (Areas with Potential Significant Flood Risk – APSFR);
 • A doua etapa – Elaborarea hartilor de hazard si a hartilor de risc la inundatii pentru zonele cu risc potential semnificativ la inundatii (delimitate in cadrul etapei anterioare), in diferite scenarii de inundabilitate;
 • A treia etapa – Elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundatii pentru toate cele 11 Administratii Bazinale de Apa cat si pentru fluviul Dunarea, pe baza hartilor mai sus mentionate; cele 12 Planuri cuprind propuneri de masuri de reducere a riscului la inundatii pentru zonele cu risc potential semnificativ la inundatii definite in prima etapa de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE (526 de zone delimitate la nivelul Romaniei).

 

In perioada 2010-2016, Romania a depus eforturi pentru realizarea si raportarea la CE a acestor etape, in cadrul primului ciclu de implementare a Directivei Inundatii.

Pentru implementarea celui de-al doilea ciclu al Directivei Inundatii, in 2019, s-a aprobat aplicatia Intarirea capacitatii autoritatii publice centrale in domeniul apelor in scopul implementarii etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundatii – RO-FLOODS (beneficiar − Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor). Mai apoi, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Banca Mondiala au semnat un Acord de asistenta tehnica rambursabila. Subsecvent Acordului de asistenta, in urma unei licitatii, Banca Mondiala a atribuit consortiului condus de JBA Consulting contractul de consultanta intitulat Servicii de consultanta pentru elaborarea hartilor de hazard si risc la inundatii si a Planurilor de Management al Riscului la Inundatii pentru Romania (2021-2023). Principalele rezultate ale proiectului se refera la i) Cartografierea hazardului si evaluarea riscului la inundatii (rezultat care face obiectul articolului din nr. 205, august 2023, al Revistei Constructiilor) si ii) elaborarea Programelor de Masuri, respectiv a Planurilor de Management al Riscului la Inundatii (PMRI). Prezentul articol se refera la acest din urma rezultat.

Astfel, in procesul de elaborare a Programelor de masuri la nivelul fiecarei zone cu risc potential semnificativ la inundatii (APSFR), JBA, in calitate de consultant, a furnizat urmatoarele servicii:

 1. Elaborarea Catalogului national al masurilor potentiale
 2. Elaborarea si aplicarea Metodologiei pentru elaborarea programului de masuri la nivelul zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii (APSFR)
 3. Evaluarea masurilor / optiunilor / strategiilor propuse la nivelul zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii (APSFR) prin Analiza Multi-Criteriala si Analiza Cost-Beneficiu

Punctul de pornire in procesul de elaborare a Programelor de masuri l-a reprezentat Catalogul national al masurilor potentiale; acesta a fost dezvoltat de catre JBA in cadrul contractului Suport tehnic pentru pregatirea Planurilor de Management al Riscului la Inundatii (beneficiar − Banca Mondiala, 2020).

Catalogul contine 64 de tipuri de masuri, care acopera 4 domenii de management al riscului la inundatii: Prevenire, Protectie, Pregatire si Constientizare, Refacere si Evaluare. Elaborarea acestuia s-a bazat pe o ampla documentare bibliografica si respecta tipologia masurilor stabilita de Comisia Europeana prin ghidurile de raportare pe Directiva Inundatii.

 

Fig. 1: Domeniile de management al riscului la inundatii in conformitate cu prevederile Directivei Inundatii

 

In baza Metodologiei pentru elaborarea Programelor de masuri la nivelul zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii (APSFR), metodologie elaborata in cadrul proiectului mai sus mentionat, au fost propuse masuri de Prevenire si Protectie care au parcurs un proces riguros de analiza si revizuire, ce poate fi rezumat in trei pasi principali (evidentiati schematic in fig. 2):

 • Etapa de screening (inventariere / triere a masurilor viabile) − reprezinta primul pas in cadrul acestui proces, in care este elaborata o „lista lunga” de masuri ce mai apoi sunt triate in baza unor criterii economice, sociale, culturale si de mediu pentru a ajunge astfel la o „lista scurta de masuri”;
 • Formarea si evaluarea strategiilor sau a optiunilor, identificate la nivel de APSFR (Area of Potential Significant Flood Risk), prin aplicarea Analizei Multi-Criteriale si a Analizei Cost-Beneficiu;
 • Identificarea proiectelor prioritare − aceste proiecte integreaza diferite masuri, atat structurale, cat si nestructurale, acordand prioritate, acolo unde este posibil, masurilor verzi / solutiilor bazate pe natura. Astfel, la nivel national, au fost identificate 30 de proiecte prioritare, rezultatele evaluarii acestora fiind prezentate sintetic in fise descriptive.

 

Fig. 2: Procesul de elaborare a Programului de Masuri – PMRI Ciclul II

 

 In urma derularii acestui proces, la nivel national au fost identificate 2.124 de masuri care, din punctul de vedere al tipologiei, pot fi clasificate in cinci categorii pe o asa-zisa axa gri-verde, dupa cum urmeaza: masuri nestructurale, masuri verzi, masuri gri-verzi; masuri structurale usoare, masuri structurale grele. Acestea sunt ilustrate in Tabelul 1.

Tabelul 1: Tipuri de masuri – PMRI Ciclul II

 

JBA a formulat instrumente specifice de evaluare − de tip Analiza Multi-Criteriala si Analiza Cost-Beneficiu − a masurilor / strategiilor / alternativelor de reducere a riscului la inundatii propuse la nivelul tuturor zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii (APSFR). Aceste instrumente permit:

 • evaluarea si obtinerea unor estimari concrete ale beneficiilor generate de implementarea masurilor propuse, exprimate ca tinte cuantificabile la orizontul de timp 2035 (detaliate mai jos);
 • evaluarea monetara a masurilor / strategiilor propuse.

 

Evaluarea beneficiilor generate de implementarea masurilor propuse:

 • Cresterea gradului de protectie pentru 57% din numarul de persoane expuse riscului potential de inundatii la viituri cu debite avand probabilitatea de depasire de 1% fata de situatia prezenta
 • Cresterea gradului de protectie pentru circa 56% din numarul de proprietati cu destinatie rezidentiala expuse riscului potential de inundatii la viituri cu debite avand probabilitatea de depasire de 1% fata de situatia prezenta
 • Cresterea gradului de protectie pentru circa 88% dintre obiectivele sociale expuse la inundatii cauzate de viituri cu debite avand probabilitatea de depasire de 1% fata de situatia prezenta
 • Cresterea gradului de protectie pentru circa 78% din numarul de obiective culturale expuse riscului potential de inundatii la viituri cu debite avand probabilitatea de depasire de 1% fata de situatia prezenta
 • Reducerea pagubelor medii anuale (Annual Expected Damage – AED)[1] cauzate de inundatii din surse fluviale pentru APSFR identificate, de la cca 1,505 mld. €/an − situatia la nivelul anului 2022 − la valoarea de 1 mld. €/an in 2035
 • Implementarea de masuri verzi / solutii bazate pe natura cu rol in reducerea riscului la inundatii

 

In ceea ce priveste evaluarea monetara a masurilor propuse la nivelul intregii tari, valoarea estimata este de cca 11,951 miliarde euro.

Precizam ca Guvernul Romaniei a aprobat recent Hotararea de Guvern nr. 886/20.09.2023 pentru actualizarea planurilor de management al riscului la inundatii aferente celor 11 administratii bazinale de apa si fluviului Dunarea de pe teritoriul Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 972/2016. Aceste Planuri stabilesc prioritatile de investitie in domeniu pentru reducerea consecintelor inundatiilor asupra sanatatii umane, activitatii economice, mediului si patrimoniului cultural.

Pentru realizarea investitiilor propuse in cadrul documentelor strategice, va fi necesara participarea activa si permanenta a institutiilor cu responsabilitati in domeniul managementul riscului la inundatii.

 

 

Autor:

ing. Daniela RADULESCU − director general JBA Consult Europe

 

 

[1]AED reprezintă o estimare cantitativă a pagubei medii multianuale, fiind calculată ca medie a tuturor pagubelor provocate de inundații pe parcursul perioadei cu înregistrări disponibile (respectiv suma produselor dintre pagubele totale estimate pentru fiecare eveniment și probabilitatea empirică aferentă debitului maxim al evenimentului corespunzător).

 

 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 209 – decembrie 2023, pag. 126-127

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2023/12/09/noi-investitii-se-pregatesc-in-domeniul-managementului-riscului-la-inundatii/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.