«

»

CONSITRANS: Proiectarea si executia Portului Chilia Veche

Share

 Delta Dunarii este definita de cele trei brate ale sale: Sf. Gheorghe, Sulina si Chilia. Acesta din urma este granita naturala cu Ucraina, iar fata de celelalte brate, nu are iesire la Marea Neagra pe teritoriul Romaniei. Chilia Veche este amplasata in inima deltei, in nordul judetului Tulcea, la aproximativ 69 km de Tulcea.

Comuna Chilia Veche nu prezinta o dezvoltare economica si turistica identica cu celelalte localitati de aceeasi anvergura din Delta Dunarii, care au devenit centre turistice si economice, cum ar fi Sulina, Sfantul Gheorghe, Crisan s.a.m.d.

Portul Chilia Veche este amplasat pe malul drept al bratului Chilia, intre km 44 si km 45, partea romaneasca, pe malul stang aflandu-se localitatea Chilia Noua, ce apartine Ucrainei. Portul existent este format din doua locatii, una functionand ca port turistic, iar cea de a doua, in aval la cca. 1 km, functionand ca port comercial. Insa, in prezent, portul Chilia Veche opereaza foarte putine transporturi comerciale de marfa, fiind dedicat in special traficului de pasageri.

 

Proiectul de modernizare si dezvoltare este finantat prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020: Axa Prioritara 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient − Obiectiv Specific 2.4 Cresterea volumului de marfuri tranzitate prin terminale intermodale si porturi, iar Beneficiarul − C.N. A.P.D.M. Galati − a urmarit ca prin realizarea proiectului sa atinga obiectivul general de modernizare si dezvoltare a portului Chilia Veche in vederea asigurarii conditiilor pentru cresterea competitivitatii pe termen lung si a atractivitatii comerciale, industriale si turistice a regiunii pentru investitii, cu valorificarea patrimoniului ambiental, crearea de noi oportunitati de ocupare a fortei de munca si imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei.

S-a urmarit atingerea urmatoarelor obiective specifice:

 • Pentru cheul portului de pasageri si pentru cheul portului comercial, remedierea defectelor si avariilor identificate in Expertiza Tehnica, care influenteaza rezistenta si stabilitatea platfomei portului;
 • Modernizarea portului de pasageri si comercial prin asigurarea cheului de acostare cu toate dotarile necesare: bolarzi, binte, scari de cheu, locasuri de scondru, organouri, in numar suficient;
 • Reabilitarea cladirii garii fluviale existente, in vederea asigurarii functionarii, si organizarea platformei portuare pentru acces si ca spatiu recreativ pentru pasageri, prin dotarea cu mobilier urban, cat si prin amenajare peisagistica naturala integrand ansamblul portuar in spatiul natural al Deltei Dunarii;
 • Amenajarea platformei portuare pentru exploatarea marfurilor prin asigurarea accesului pentru autotrenuri, zone de manevre, cat si depozitarea marfurilor;
 • Planificarea montarii, pentru un proiect viitor, a unei macarale pentru operare marfuri in conditii de siguranta;
 • Refacerea si modernizarea retelelor de utilitati existente: energie electrica, stingerea incendiilor, canalizare si apa potabila, cu identificarea unor surse de alimentare fiabile;
 • Introducerea de retele de utilitati noi: telefonie, internet si supraveghere video.

Prin proiect s-au rezolvat problemele privind transportul de pasageri, cu toate tipurile de ambarcatiuni, asigurandu-se infrastructura necesara, iar cheul comercial poate prelua acum traficul de marfuri generale si de cereale, asigurand conditii pentru barje de 1.500 tone.

 

PREZENTAREA DETALIATA A PROIECTULUI

LUCRARI HIDROTEHNICE

Nivelele de calcul ale Dunarii pentru lucrarile prezentului proiect sunt:

N 5% = 2,41 m MNC = 2,64 m MNS

N 1% = 2,58 m MNC = 2,81 m MNS

 

Obiect 1: Dana de pasageri – cheu de acostare

 • Lucrarile existente: dana de pasageri are un cheu pereat spre apa si platforma portuara spre uscat. Lungimea danei de pasageri este de 220 ml. Adancimea apei pe sectiunile studiate este, in medie, de -16,0 m MNC.

Lucrari in executie pentru realizarea protectiei de mal cu dale de beton si prism de anrocamente − port pasageri Chilia Veche

 • Descrierea lucrarilor proiectate: Cheul cat si platforma se mentin si se completeaza acolo unde este necesar pentru a respecta cota +4,50 m MNS (+4,27 MNC 75), data prin Expertiza Tehnica a cheului si a lucrarilor hidrotehnice. Premergator realizarii solutiei tehnice proiectate pentru repararea/ refacerea cheului, s-au extras copacii existenti, inclusiv radacinile lor, apoi s-a efectuat inspectia protectiei si s-au luat masuri pentru asigurarea stabilitatii acesteia. Repararea pereului se face prin suprainaltarea prin betonare a grinzii de sprijin pentru pereul ce protejeaza malul. Pereul se executa cu dale prefabricate de beton, avand taluz 1:1,5 cu dimensiuni 1x1x0,2 m. Acest pereu se executa de la grinda de baza spre coronament, unde se face o racordare monolita cu grinda superioara existenta. Dupa realizarea grinzii si pereului se completeaza prismul de anrocamente consolidand stabilitatea grinzii de beton pe care reazema pereul. Completarea se face cu blocuri de piatra bruta avand greutatea de 0,2-1 t/buc, astfel incat profilul acestuia sa aiba la cota +1,70 MNC o berma de 2,50 m latime in care sa fie incastrata grinda de reazem a pereului.

Superior protectiei se reface grinda de coronament si se monteaza parapetul pietonal. In spatele acestei grinzi se va continua cu un trotuar de 2,20 m latime ce se va realiza cu pavaj de piatra de Dobrogea.

Cota coronamentului cheului va fi +4,27 MNC. Pasarele si scari de acces vor asigura conexiunea a doua pontoane cu malul.

Protectie de mal cu dale de beton si prism de anrocamente – port pasageri Chilia Veche

 • Lucrarile de amenajare a racordarii platformei danei de pasageri la terenul natural: Platforma existenta a danei de pasageri este realizata in umplutura fata de terenul natural si are urmatoarele amenajari pe celelalte 3 laturi de la uscat:
  • Amonte danei − pereu de piatra zidita rostuita cu mortar;
  • Latura dinspre uscat si aval a danei este amenajata cu un zid cornier prefabricat din beton armat si dale 50x50x10 cm si pe latura verde din spatele garii fluviale se va inierba.

 

Obiect 5: Dana comerciala – cheu de acostare

 • Lucrarile existente: dana comerciala are un cheu pereat spre apa si platforma portuara spre uscat. Lungimea danei comerciale este de 122 ml. Adancimea apei pe sectiunile studiate este, in medie, de -17,0 m MNC.
 • Descrierea lucrarilor proiectate: Cheul, cat si platforma, se mentin si se completeaza acolo unde este necesar pentru a respecta cota +4,50 m MNS (+4,27 MNC 75), data prin Expertiza Tehnica a cheului si a lucrarilor hidrotehnice. Premergator realizarii solutiei tehnice proiectate pentru repararea/refacerea cheului, sunt extrasi copacii existenti, inclusiv radacinile lor. Solutia constructiva se mentine, dar este necesara refacerea prismului din blocuri de piatra prin completare pentru aducere la taluzul proiectat, iar pereul din zidarie de piatra bruta se demoleaza si se reface intr-o solutie similara. Grinda de la baza pereului s-a rectificat prin suprabetonare si aducere la cota +2,00 m MNC. Pereul din piatra bruta rostuita se reface in solutie similara cu cea existenta. Astfel, acesta va avea grosimea de 30 cm. Panta taluzului pereului este de 1:1,5. Prismul din blocuri de piatra bruta avand greutatea de 0,2-1,0 t/buc. se completeaza, astfel incat profilul acestuia sa aiba la cota +2,00 MNC o berma de 2,0 m latime in care sa fie incastrata grinda de reazem a pereului. La coronamentul cheului a fost prevazuta o grinda din beton armat cu sectiunea transversala de tip L.

Cota coronamentului cheului va fi +4,27 MNC. Navele vor acosta la ponton, la capatul pasarelei fiind prevazuta scara de acces.

Protectie de mal cu pereu zidit de piatra si prism de anrocamente – port comercial Chilia Veche

 • Lucrarile de amenajare a racordarii platformei danei comerciale la terenul natural: Platforma danei de pasageri existenta este realizata in umplutura fata de terenul natural, si are urmatoarele amenajari pe celelalte 3 laturi de la uscat, lateralele, taluz inclinat protejat cu dale de beton sprijinite la baza pe o grinda din beton simplu, iar latura din spate cu zid cornier din beton armat si dale peste cota zidului.
 • Cale de rulare macara: Pe cheul danei comerciale, pentru viitoarea operare a marfurilor la cheu, beneficiarul a solicitat, prin Caietul de Sarcini, infrastructura necesara pentru o macara de 5 t – 32 m.

Infrastructura pentru calea de rulare pentru aceasta macara se realizeaza in solutie tehnica de fundare indirecta pe piloti forati din beton armat cu diametrul de 80 cm, iar filele macaralei sunt constituite din grinzi din beton armat fundate pe acesti piloti. Lungimea pilotilor forati este de 18,0 m, si vor fi amplasati la echidistanta de 4,00 m.

Lungimea caii de rulare este de 109,80 m, iar amplasarea axului filei de la apa este la distanta de 2,50 m de muchia dinspre apa a grinzii de coronament a cheului. Distanta intre axele filelor macaralei este de 10,875 m. Caile de rulare sunt prevazute la capete cu opritori de cheu.

Lucrari in executie pentru realizarea fundatiei indirecte a caii de rulare a macaralei de operare la cheu – port comercial Chilia Veche

 

 

PLATFORME

 Obiect 2: Dana de pasageri – platforma portuara 

Proiectul a prevazut amenajarea platformelor betonate pe zona accesului auto pentru clasa de trafic usor, iar pe zona pietonala, prin pavaj cu dale de beton si amenajarea spatiului cu zone verzi irigate si alei pietonale. Utilitatile − apa si electricitate − sunt asigurate la cheu, iar platforma are iluminat perimetral cu panouri fotovoltaice si sistem de colectare si epurare a apelor pluviale de pe intreaga platforma.

Lucrari in executie platforma portuara pavata cu dale de beton si alveole pentru pomi – port de pasageri Chilia Veche

 

Obiect 6: Dana comerciala – platforma portuara

Proiectul a prevazut amenajarea intregii platforme pentru manipularea/depozitarea marfurilor, fiind adoptata clasa de trafic greu. Utilitatile − apa si electricitate − sunt asigurate la cheu, iar platforma are iluminat perimetral cu panouri fotovoltaice si sistem de colectare si epurare a apelor pluviale de pe intreaga paltforma.

Alee de acces intre gara fluviala si cheul pentru pasageri − platforma portuara pavata cu dale de beton, mobilata cu mobilier urban si amenajata peisagistic cu pomi si vegetatie – port de pasageri Chilia Veche

Lucrari in executie platforma portuara betonata– port comercial Chilia Veche

Cantar auto relocabil 18 m / 60 t, beton precomprimat – montat suprateran − port comercial Chilia Veche

 

 

ARHITECTURA SI STRUCTURA DE REZISTENTA

Obiect 3: Dana de pasageri – reabilitare cladire gara fluviala de pasageri si administratie

Proiectul are ca scop reabilitarea garii fluviale in vederea asigurarii functiunilor de sala de asteptare, casa de bilete, spatiu pentru servicii, birouri, grupuri sanitare.

Regimul de inaltime este Parter + Pod.

Cladirea are o suprafata construita la sol de aprox. 250 mp si o forma rectangulara, regulata in plan. In elevatie, constructia este alcatuita din parter cu inaltimea de nivel de 3,50 m si pod cu inaltime variabila. Acoperisul este tip sarpanta din lemn cu pod circulabil si invelitoare din tigla ceramica. Inaltimea la cornisa este de cca. +3,36 m, inaltimea maxima fiind de cca. +6,68 m.

Pentru evitarea stagnarii apelor in jurul constructiei pe durata etapei de exploatare, dupa terminarea lucrarilor la fundatii se vor reface trotuarele perimetrale care vor fi prevazute cu pante transversale pentru scurgerea apelor meteorice.

Lucrari in executie pentru realizarea garii fluviale – port de pasageri Chilia Veche

Fatada de la apa a garii fluviale dupa reabilitare – port de pasageri Chilia Veche

Sala de asteptare din incinta garii fluviale dupa reabilitare – port de pasageri Chilia Veche

 

INSTALATII SANITARE, HVAC, DE STINGERE A INCENDIILOR SI ELECTRICE

Utilitatile asigurate pentru portul de pasageri sunt atat la interiorul cladirii garii fluviale cat si pe platforma exterioara a portului. S-a asigurat racord electric nou, racord nou pentru sistemul de alimentare cu apa si stingerea incendiului cu hidranti exteriori subterani cat si conexiunea la un sistem de irigatii pentru mentinerea vegetatiei. Sunt asigurate, pentru cladire, priza de pamant si racorduri la telefonie si internet, cat si supravegherea video. Canalizarea menajera se asigura cu bazin vidanjabil, iar canalizarea pluviala permite colectarea centralizata si epurarea apelor inainte de a fi deversate in Dunare.

 • Incalzire: apa calda de consum menajer si pentru incalzire se prepara cu ajutorul unei microcentrale murale pentru incalzire, cu puterea de 20 kW, alimentata electric, prevazuta cu pompa de circulatie, vas de expansiune, supapa de siguranta, termostat de siguranta si panou de comanda, conectata la un preparator cu acumulare si la o instalatie de panouri solare cu tuburi vidate.
 • Ventilare si climatizare: pentru ventilarea incaperilor vor fi prevazute echipamente locale de ventilare cu recuperare de caldura, in sistem descentralizat, ce vor asigura minimum 4 schimburi pe ora.
 • Lucrarile de instalatii interioare electrice: Cladirea garii fluviale de pasageri si administratiei va fi echipata cu un tablou electric propriu, de unde se va asigura distributia energiei electrice in intreaga cladire. Acesta va avea prevazuta inchiderea din exteriorul cladirii, prin intermediul unor butoane de pompier, conform art. 5.3.3.13 – I7/2011. Intreruperea alimentarii cu energie electrica trebuie sa se faca dintr-un loc marcat, protejat si accesibil pentru interventii in caz de incendiu.

Puterea electrica instalata, pentru tabloul electric principal al cladirii TEP, este de Pi de 65,5 kW, iar cea simultan absorbita de Psa de 35 kW.

  • Instalatia de paratrasnet: pentru protectia impotriva loviturilor de trasnet cladirea va fi echipata cu o instalatie de paratrasnet realizata cu un dispozitiv de amorsare tip PDA 3TS10, montat pe catarg telescopic cu inaltimea de 3 m si legat la pamant prin intermediul a doua coborari.
  • Priza de pamant: se va realiza o priza de pamant comuna pentru paratrasnet si instalatia electrica interioara. Priza de pamant va fi artificiala si se va realiza ingropat, cu electrozi verticali din teava OL-Zn, D=50 mm, L=3 m, interconectati cu electrozi orizontali realizati din platbanda zincata 40×4 mmp sudati la partea superioara de electrozii verticali.
  • Lucrarile de curenti slabi sunt pentru instalatia voce – date (telefonie – internet), de televiziune comerciala si supravegherea video a cladirii.
  • Lucrarile sistemului fotovoltaic: se va asigura echiparea cu un sistem fotovoltaic de 5 kW prin intermediul a 20 de panouri fotovoltaice amplasate pe acoperisul cladirii garii fluviale de pasageri si administratie.
 • Lucrarile de retele electrice exterioare: alimentarea cu energie electrica se va realiza dintr-un post de transformare 250 KVA, 20/0,4 kV, nou proiectat, in conformitate cu avizul energetic emis de catre Autoritatea de furnizare si distributie a energiei electrice din zona. Puterea electrica instalata, pentru instalatiile electrice aferente obiectivului DANA PASAGERI, este de Pi = 218 kW, iar puterea electrica absorbita, de Pa = 154 kW.

Realizarea iluminatului platformei danei se va asigura cu stalpi metalici dotati cu panouri fotovoltaice cu lampi LED 50W.

 

 

Obiect 7 – Dana comerciala – reabilitare depozit

Reabilitarea depozitului a fost decalata pentru un proiect viitor, din lipsa de fonduri, dar proiectul prezent prevede asigurarea tuturor lucrarilor de utilitati aferente acestui depozit, si anume alimentarea loco cu energie electrica, alimentarea cu apa potabila, asigurarea canalizarii menajere, asigurarea hidrantilor exteriori de incendiu, priza de pamant, acestea fiind mentinute pentru a fi integrate in platforma portuara si a nu genera spargeri si refaceri in situatia deciziei de reluare a lucrarilor de reabilitare a Halei de depozitare.

Utilitatile asigurate pentru portul comercial sunt atat la interiorul cladirii depozitului cat si pe platforma exterioara a portului. S-a asigurat racord nou electric, racord nou pentru sistemul de alimentare cu apa si stingerea incendiului cu hidranti exteriori subterani. Este asigurata pentru cladire priza de pamant. Canalizarea menajera se asigura cu bazin vidanjabil, iar canalizarea pluviala permite colectarea centralizata si epurarea apelor inainte de a fi deversate in Dunare.

Masurile de stingere a incendiului cu hidranti exteriori se completeaza cu masuri de detectare/desfumare natural organizata, pentru cele 2 compartimente de depozitare, masuri actionate automat din ECS la comanda detectorilor de fum si manual din zonele de acces. Aceasta este solutia pentru care s-a obtinut aviz ISU.

 • Lucrarile de instalatii interioare electrice:

Alimentarea cu energie electrica va fi asigurata pe joasa tensiune 0,4 kV din reteaua de incinta, dupa racordarea incintei la reteaua electrica a operatorului local conform solutiei de racordare precizate in avizul furnizorului de energie. Se va realiza un singur bransament pentru intreagul amplasament, cu contorizare separata pentru interior/exterior.

Cladirea va fi echipata cu un tablou electric propriu, de unde se va asigura distributia energiei electrice in intreaga cladire.

Puterea electrica instalata, pentru tabloul electric principal al cladirii TEC, este de Pi = 35,5 kW, iar puterea electrica simultan absorbita, de Psa = 23 kW.

  • Priza de pamant: Se va realiza o priza de pamant comuna pentru paratrasnet si instalatia electrica interioara. Priza de pamant va fi artificiala si va fi realizata ingropat, cu electrozi verticali din teava OL-Zn interconectati cu electrozi orizontali realizati din platbanda zincata 40×4 mmp sudati la partea superioara de electrozii verticali.
 • Lucrarile de retele electrice exterioare: alimentarea cu energie electrica se va realiza dintr-un post de transformare 630 KVA, 20/0,4 kV, nou proiectat, in conformitate cu avizul energetic emis de catre Autoritatea de furnizare si distributie a energiei electrice din zona. Puterea electrica instalata, pentru instalatiile electrice aferente obiectivului DANA COMERCIALA, este de Pi = 354 kW, iar puterea electrica absorbita este de Pa = 283 kW.

Realizarea iluminatului platformei danei se va asigura cu stalpi metalici dotati cu panouri fotovoltaice cu lampi LED 50 W.

 

Autor:

ing. Ana POPESCU – sef proiect, Departament Lucrari Hidrotehnice, Consitrans SRL

 

 

CONSITRANS SRL
Str. Polona nr. 56, Bucuresti
office@consitrans.ro
www.consitrans.ro

 

 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 212 – aprilie 2024, pag. 36-41  

 

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2024/04/15/consitrans-proiectarea-si-executia-portului-chilia-veche/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.